Събития с лица свързани с компанията БИОФАРМ АГРО (ЕИК: 115796209)
Events with persons connected to the company BIOFARM AGRO (ID: 115796209)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115796209)
Към 2020-02-18 15:35:11 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 15:35:11 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-06-04 19:16:24ИЛИЯН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ILIYAN DIMITROV ZHELYAZKOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-07-25 13:46:59БИОФАРМ АГРО ООД
BIOFARM AGRO OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 БЕЛМЕКЕН 22
2008-08-14 14:14:12БИОФАРМ АГРО
BIOFARM AGRO
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-08-14 14:14:12БИОФАРМ АГРО ООД
BIOFARM AGRO OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 Тракия 80 А
2008-08-14 14:14:12БИОФАРМ АГРО ООД
BIOFARM AGRO OOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ И ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOИЗBOДCTBO, ЗAГOTOBKA И TЪPГOBИЯ CЪC CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, ПOCEBEH И ПOCAДЪЧEH MATEPИAЛ, B T.Ч. ПPOИЗBOДCTBO HA ЛOЗOB ПOCAДЪЧEH MATEPИAЛ, KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT, ЛИЗИHГOBA И KOHCИГHAЦИOHHA ДEЙHOCT, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, BHOC И ИЗHOC HA MEДИKAMEHTИ И ПPEПAPATИ ЗA PACTИTEЛHA ЗAЩИTA, TЪPГOBИЯ И CЪXPAHEHИE HA CИЛHO ДEЙCTBAЩИ OTPOBHИ BEЩECTBA - ПECTИЦИДИ ЗA PACTИTEЛHA ЗAЩИTA, TOPOBE, ПETPOЛHИ ПPOДУKTИ, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ С ГPOЗДE И BИHOMATEPИAЛ, БAPTEPHИ CДEЛKИ, ПOCPEДHИЧECTBO И ПPEДCTABИTEЛCTBO HA ЧУЖДИ ФИPMИ, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA CЪC ЗAKOH.
2008-08-14 14:14:12АНА ДОНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
ANA DONCHEVA ZHELYAZKOVA
Manager
2008-08-14 14:14:12ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
DIMITAR ILIEV ZHELYAZKOV
Partner
2008-08-14 14:14:12АНА ДОНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
ANA DONCHEVA ZHELYAZKOVA
Partner
2008-08-14 14:14:12МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
MOMCHIL DIMITROV ZHELYAZKOV
Partner
2008-08-14 14:14:12ИЛИЯН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ILIYAN DIMITROV ZHELYAZKOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата БИОФАРМ АГРО BIOFARM AGRO (ЕИК: 115796209)
Check other registries about the company БИОФАРМ АГРО BIOFARM AGRO (ID: 115796209)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More