Събития с лица свързани с компанията КАПИТАЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ (ЕИК: 115832395)
Events with persons connected to the company KAPITAL ENTARTEYNMANT (ID: 115832395)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115832395)
Към 2020-01-26 12:38:05 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 12:38:05 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-12-22 16:00:08КАПИТАЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД
KAPITAL ENTARTEYNMANT AD
DebtorBodies
2010-12-22 16:00:08КАПИТАЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД
KAPITAL ENTARTEYNMANT AD
SuspendProceedings
2010-12-22 16:00:08КАПИТАЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД
KAPITAL ENTARTEYNMANT AD
RestrictDebtorOrderPower
2010-12-22 16:00:08КАПИТАЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД
KAPITAL ENTARTEYNMANT AD
GeneralSeizure
2010-12-22 16:00:08КАПИТАЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД
KAPITAL ENTARTEYNMANT AD
DeclareBankrupt
2010-12-07 10:12:18КАПИТАЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД
KAPITAL ENTARTEYNMANT AD
SuspendProceedings
2010-10-13 11:46:47КРАСИМИР ПЕТРОВ ИВАНОВ
KRASIMIR PETROV IVANOV
Trustees
2010-07-12 09:58:29Марин Стефанов Ножаров
Marin Stefanov Nozharov
Trustees
2010-06-29 16:08:32КАПИТАЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД
KAPITAL ENTARTEYNMANT AD
DebtorBodies
2010-06-29 16:08:32КАПИТАЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД
KAPITAL ENTARTEYNMANT AD
ReOpenProceedings
2010-06-29 16:08:32КАПИТАЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД
KAPITAL ENTARTEYNMANT AD
RestrictDebtorOrderPower
2010-06-29 16:08:32КАПИТАЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД
KAPITAL ENTARTEYNMANT AD
CashIn
2009-06-24 09:57:04БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA
AtPawnCreditors
2009-06-23 15:55:17КАПИТАЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД
KAPITAL ENTARTEYNMANT AD
OpenProccedings
2009-06-23 15:55:17КАПИТАЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД
KAPITAL ENTARTEYNMANT AD
HoldProceedings
2009-06-23 15:55:17КАПИТАЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД
KAPITAL ENTARTEYNMANT AD
GeneralSeizure
2009-06-23 15:55:17КАПИТАЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД
KAPITAL ENTARTEYNMANT AD
DeclareBankrupt
2009-06-23 15:52:24КАПИТАЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ
KAPITAL ENTARTEYNMANT
LegalForm
Акционерно дружество
2009-06-23 15:52:24КАПИТАЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД
KAPITAL ENTARTEYNMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив ул. КРИЧИМ 8
2009-06-23 15:52:24КАПИТАЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД
KAPITAL ENTARTEYNMANT AD
SubjectOfActivity
ОРГАНИЗИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УВЕСЕЛИТЕЛНИ КОМПЛЕКСИ, БОУЛИНГ ЗАЛИ И АТРАКЦИОНИ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГРИЯ.
2009-06-23 15:52:24СТАНИСЛАВ ГРИШЕВ СИРАКОВ
STANISLAV GRISHEV SIRAKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-06-23 15:52:24ИВАНКО ВАСИЛЕВ ПРОДАНОВ
IVANKO VASILEV PRODANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-06-23 15:52:24СТАНИСЛАВ ГРИШЕВ СИРАКОВ
STANISLAV GRISHEV SIRAKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-06-23 15:52:24ИВАНКО ВАСИЛЕВ ПРОДАНОВ
IVANKO VASILEV PRODANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-06-23 15:52:24БИСТРА ДОБРИНОВА КИРОВА
BISTRA DOBRINOVA KIROVA
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата КАПИТАЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ KAPITAL ENTARTEYNMANT (ЕИК: 115832395)
Check other registries about the company КАПИТАЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ KAPITAL ENTARTEYNMANT (ID: 115832395)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More