Събития с лица свързани с компанията СИЙ ГРУП (ЕИК: 115836511)
Events with persons connected to the company SIY GRUP (ID: 115836511)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115836511)
Към 2020-02-18 20:06:41 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 20:06:41 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-01-19 16:49:24КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ БОЯДЖИЕВ
KONSTANTIN KONSTANTINOV BOYADZHIEV
БЪЛГАРИЯManager
2014-09-25 14:17:40ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП
GALAKSI INVESTMANT GRUP
Partner
2010-12-09 15:01:18ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
VODOSNABDYAVANE I KANALIZATSIYA
Distraints
2009-06-19 15:43:34СИЙ ГРУП ООД
SIY GRUP OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул.. ДУНАВ 5
2008-04-02 11:47:17СИЙ ГРУП
SIY GRUP
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-04-02 11:47:17СИЙ ГРУП ООД
SIY GRUP OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ГЕН. ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ 75
2008-04-02 11:47:17СИЙ ГРУП ООД
SIY GRUP OOD
SubjectOfActivity
PEKЛAMHA, OKAЗИOHHA, TУPИCTИЧECKA, CTPOИTEЛHA, TPAHCПOPTHO-CПEДИTOPCKA, CKЛAДOBA, PECTOPAHTЬOPCKA, XOTEЛИEPCKA ДEЙHOCT, ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO ПPИ ПPEДOCTABЯHETO HA BCЯKAKBИ УCЛУГИ И ИЗBЬPШBAHE HA CДEЛKИ, OTДABAHE ПOД HAEM HA ИMУЩECTBO, PAЗKPИBAHE HA MAГAЗИHHA MPEЖA И ATEЛИETA ЗA ПPOДAЖБA HA CTOKИ И УCЛУГИ, BЬTPEШHO И BЬHШHOTЬPГOBCKA ДEЙHOCT И BCЯKAKЬB ДPУГ BИД TЬPГOBCKA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA CЬC ЗAKOH ИЛИ ДPУГ HOPMATИBEH AKT.
2008-04-02 11:47:17ГАЛЕНА БОНЧЕВА МАЛИНОВА
GALENA BONCHEVA MALINOVA
Manager
2008-04-02 11:47:17ТОДОР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
TODOR HRISTOV YORDANOV
Manager
2008-04-02 11:47:17ТОДОР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
TODOR HRISTOV YORDANOV
Partner
2008-04-02 11:47:17ГАЛАКСИ ПРОПЪРТИ ГРУП ООД
GALAKSI PROPARTI GRUP OOD
Partner

Проверки в други регистри за фирмата СИЙ ГРУП SIY GRUP (ЕИК: 115836511)
Check other registries about the company СИЙ ГРУП SIY GRUP (ID: 115836511)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More