Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ПРОДЖЕСТ РОДОПИ ДАЙМЪНД (ЕИК: 115851328)
Events with persons connected to the company PRODZHEST RODOPI DAYMAND (ID: 115851328)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115851328)
Към 2019-12-06 18:21:17 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-06 18:21:17 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-04-06 12:29:23БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
BANKA PIREOS BALGARIYA AD
Distraints
2015-03-31 12:10:41Найден Маринов Колев
Nayden Marinov Kolev
БЪЛГАРИЯDescription406
2014-04-30 15:33:27ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ТУНЕВ
EMIL GEORGIEV TUNEV
Distraints
2014-04-24 15:08:16НАЙДЕН МАРИНОВ КОЛЕВ
NAYDEN MARINOV KOLEV
Description406
2013-01-22 13:47:58РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/
Distraints
2013-01-16 12:45:07НАЙДЕН МАРИНОВ КОЛЕВ
NAYDEN MARINOV KOLEV
Description406
2011-06-07 09:57:27ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ТУНЕВ
EMIL GEORGIEV TUNEV
Distraints
2011-06-03 12:19:46НАЙДЕН МАРИНОВ КОЛЕВ
NAYDEN MARINOV KOLEV
Description406
2011-05-18 21:25:29ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ТУНЕВ
GEORGI EMILOV TUNEV
БЪЛГАРИЯManager
2011-05-18 21:25:29ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ТУНЕВ
GEORGI EMILOV TUNEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-05-18 21:25:29ДЖЕФРИ КЪРК СТОУН
DZHEFRI KARK STOUN
САЩPartner
2011-05-18 21:25:29ФАБРИЦИО АЛЕМАНО
FABRITSIO ALEMANO
ИТАЛИЯPartner
2011-05-18 21:25:29ФАБРИЦИО АЛЕМАНО
FABRITSIO ALEMANO
ИТАЛИЯShareTransfer
1350 Sell to: ДЖЕФРИ КЪРК СТОУН
2011-05-18 21:25:29ДЖЕФРИ КЪРК СТОУН
DZHEFRI KARK STOUN
САЩShareTransfer
1350 Buy from: ФАБРИЦИО АЛЕМАНО
2011-05-18 21:25:29ДЖЕФРИ КЪРК СТОУН
DZHEFRI KARK STOUN
САЩShareTransfer
250 Sell to: ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ТУНЕВ
2011-05-18 21:25:29ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ТУНЕВ
GEORGI EMILOV TUNEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Buy from: ДЖЕФРИ КЪРК СТОУН
2010-11-08 10:57:38ПРОДЖЕСТ РОДОПИ ДАЙМЪНД
PRODZHEST RODOPI DAYMAND
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-11-08 10:57:38ПРОДЖЕСТ РОДОПИ ДАЙМЪНД ООД
PRODZHEST RODOPI DAYMAND OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ИВАН ВАЗОВ 42
2010-11-08 10:57:38ПРОДЖЕСТ РОДОПИ ДАЙМЪНД ООД
PRODZHEST RODOPI DAYMAND OOD
SubjectOfActivity
СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОУЧВАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТ И ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ТЯХ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ПРЕДОСТАВЯНЕ ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, МАРКЕТИНГОВИ И ДРУГИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
2010-11-08 10:57:38НАЙДЕН МАРИНОВ КОЛЕВ
NAYDEN MARINOV KOLEV
БЪЛГАРИЯManager
2010-11-08 10:57:38НАЙДЕН МАРИНОВ КОЛЕВ
NAYDEN MARINOV KOLEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-11-08 10:57:38ДЖЕФРИ КЪРК СТОУН
DZHEFRI KARK STOUN
САЩPartner
2010-11-08 10:57:38ПЕТЪР АНАСТАСОВ СБИРКОВ
PETAR ANASTASOV SBIRKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-11-08 10:57:38ПИЕР АДОЛФО ЧЕРАЛЕ
PIER ADOLFO CHERALE
ИТАЛИЯPartner
2010-11-08 10:57:38ФАБРИЦИО АЛЕМАНО
FABRITSIO ALEMANO
ИТАЛИЯPartner
2010-11-08 10:57:38ДЖУЛИАНО БОЗИО
DZHULIANO BOZIO
БЪЛГАРИЯPartner
2010-11-08 10:57:38КЛАУДИЯ ПИЛОТИ
KLAUDIYA PILOTI
ИТАЛИЯPartner
2010-11-08 10:57:38АЛДО АМБРОЗИНО
ALDO AMBROZINO
ИТАЛИЯPartner
2010-11-08 10:57:38ДАВИДЕ КАРАНДО
DAVIDE KARANDO
ИТАЛИЯPartner
2010-11-08 10:57:38ПАОЛО ФРАНКИНО
PAOLO FRANKINO
ИТАЛИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ПРОДЖЕСТ РОДОПИ ДАЙМЪНД PRODZHEST RODOPI DAYMAND (ЕИК: 115851328)
Check other registries about the company ПРОДЖЕСТ РОДОПИ ДАЙМЪНД PRODZHEST RODOPI DAYMAND (ID: 115851328)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate