Събития с лица свързани с компанията МОДЕСТА (ЕИК: 115856738)
Events with persons connected to the company MODESTA (ID: 115856738)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115856738)
Към 2020-06-04 20:42:59 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 20:42:59 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-10-16 09:38:56МОДЕСТА
MODESTA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-10-16 09:38:56МОДЕСТА ЕООД
MODESTA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ул. ДИМИТЪР СТРАШИМИРОВ 11
2008-10-16 09:38:56МОДЕСТА ЕООД
MODESTA EOOD
SubjectOfActivity
TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ, TЪPГOBИЯ, MAPKETИHГ, ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOHCУЛTAHTCKИ УCЛУГИ, CTPOИTEЛCTBO, ИЗДATEЛCKA, PEKЛAMHA, ДИЗAЙHEPCKA, ИHФOPMAЦИOHHA, ПPEBOДAЧECKA, ИMПPECAPCKA ДEЙHOCT, PAЗПPOCTPAHЯBAHE И CЪXPAHEHИE HA ПEЧATHИ ПPOИЗBEДEHИЯ, ПPOИЗBEДEHИЯ HA ИЗKУCTBOTO; ИHBECTИЦИOHHA, ПPOИЗBOДCTBEHA, HAУЧHA, ПPOУЧBATEЛHA, PAЗBOЙHO- BHEДPИTEЛCKA, ПPEДПPИEMAЧECKA ДEЙHOCT, TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, KAKTO И BCИЧKИ BИДOBE ДEЙHOCTИ, KOИTO HE CA ЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA HA PEПУБЛИKA БЪЛГAPИЯ.
2008-10-16 09:38:56МАРИЯ КОСТАДИНОВА ВЕЛЕВА
MARIYA KOSTADINOVA VELEVA
Manager
2008-10-16 09:38:56ЯВОР НИКОЛАЕВ ДРАГАНОВ
YAVOR NIKOLAEV DRAGANOV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата МОДЕСТА MODESTA (ЕИК: 115856738)
Check other registries about the company МОДЕСТА MODESTA (ID: 115856738)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More