Събития с лица свързани с компанията ПРЕСПА - П 2004 (ЕИК: 115870677)
Events with persons connected to the company PRESPA - P 2004 (ID: 115870677)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115870677)
Към 2020-02-18 15:08:59 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 15:08:59 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-05-27 13:18:08НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
NATSIONALNA AGENTSIYA ZA PRIHODITE Darzhavna agentsiya
Distraint
2016-05-27 13:18:08ПРЕСПА - П 2004 ООД
PRESPA - P 2004 OOD
Distraints
2016-05-27 13:18:08КАСТЕЛ ЕКСПОРТ
KASTEL EKSPORT
Description406
2013-02-20 17:45:42„Мото-Стил-1” ООД
„Moto-Stil-1” OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-19 12:25:16ПРЕСПА - П 2004
PRESPA - P 2004
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-12-19 12:25:16ПРЕСПА - П 2004 ООД
PRESPA - P 2004 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Лъки 4241 ул. ВЪЗРАЖДАНЕ 4 вх.А ет.3 ап.35
2011-12-19 12:25:16ПРЕСПА - П 2004 ООД
PRESPA - P 2004 OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Лъки ул.Възраждане 4
2011-12-19 12:25:16ПРЕСПА - П 2004 ООД
PRESPA - P 2004 OOD
SubjectOfActivity
Хотелиерство и ресторантьоретво. предоставяне на туристически, спортни и развлекателни услуги, търговия с петрол и петролни продукти, вътрешна и външна търговия на едро и дребно с резервни части, в това число и лагери за машини, съоръжения, автомобили, кари и селскостопанска техника, режеща техника, материали и суровини за машиностроенето и строителството, производство и реализация на селскостопанска продукция, комисионна, спедиционна. складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с продажба, всяка друга дейност, незабранена от закон при спазване на особените изисквания на нормативните актове, ако има такива.
2011-12-19 12:25:16Петър Димитров Ламбрев
Petar Dimitrov Lambrev
БЪЛГАРИЯManager
2011-12-19 12:25:16Петър Иванов Петров
Petar Ivanov Petrov
БЪЛГАРИЯManager
2011-12-19 12:25:16Кастел Експорт ООД
Kastel Eksport OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-19 12:25:16Стил-96 ООД
Stil-96 OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-19 12:25:16Цеца Атанасова Велкова
TSetsa Atanasova Velkova
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ПРЕСПА - П 2004 PRESPA - P 2004 (ЕИК: 115870677)
Check other registries about the company ПРЕСПА - П 2004 PRESPA - P 2004 (ID: 115870677)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More