Събития с лица свързани с компанията ГЕРТ ГРУП (ЕИК: 115872945)
Events with persons connected to the company GERT GRUP (ID: 115872945)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115872945)
Към 2020-05-28 19:42:22 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-05-28 19:42:22 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 185 обществени поръчки за 89 093 135,58 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-04-25 13:42:44ГЕРТ ГРУП ЕООД
GERT GRUP EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Тодор Хрулев 7
2016-11-30 17:08:45ГЕРТ ГРУП ЕООД
GERT GRUP EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 19
2016-11-30 17:08:45ГЮРЧАЙ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН
GYURCHAY MUSTAFA SYULEYMAN
БЪЛГАРИЯManager
2014-05-23 17:56:55ГЕРТ ГРУП ЕООД
GERT GRUP EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32,Тракия Нова, офис 34
2014-02-25 11:39:28ГЕРТ ГРУП
GERT GRUP
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2014-02-25 11:39:28ГЕРТ ГРУП ЕООД
GERT GRUP EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 бул. Освобождение 32 Тракия Нова
2014-02-25 11:39:28ТУНДЖАЙ БАХРИ ГЮЛЕР
TUNDZHAY BAHRI GYULER
БЪЛГАРИЯManager
2014-02-25 11:39:28ИВАН ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ
IVAN YORDANOV DOBREV
БЪЛГАРИЯManager
2014-02-25 11:39:28ПРОЕКТИ ХХІ
PROEKTI HHІ
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-02-25 11:39:28ДИЖО & КО ЕООД
DIZHO & KO EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2450 Sell to: ПРОЕКТИ ХХІ
2014-02-25 11:39:28ПРОЕКТИ ХХІ
PROEKTI HHІ
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2450 Buy from: ДИЖО & КО ЕООД
2014-02-25 11:39:28ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ
GEORGI HRISTOV HRISTEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: ПРОЕКТИ ХХІ
2014-02-25 11:39:28ПРОЕКТИ ХХІ
PROEKTI HHІ
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ
2013-02-22 15:55:28ПРОЕКТИ ХХІ
PROEKTI HHІ
Partner
2012-09-25 17:09:54ГЕРТ ГРУП ООД
GERT GRUP OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 БРЕЗОВСКО ШОСЕ 176
2008-10-02 11:51:25ТЯНКО БОРЯНОВ ВЕСЕЛИНОВ
TYANKO BORYANOV VESELINOV
Manager
2008-10-02 11:51:25ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ
GEORGI HRISTOV HRISTEV
Partner
2008-10-02 11:51:25ДИЖО & КО ЕООД
DIZHO & KO EOOD
Partner
2008-10-02 11:51:25КОКЕТ - ТЕКСТИЛ ЕООД
KOKET - TEKSTIL EOOD
Partner
2008-10-02 11:51:25ПАМ - ТРЕЙДИНГ- ЕООД , ЕИК:115008670-1250лв.; ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ-1250лв.
PAM - TREYDING- EOOD , EIK:115008670-1250lv.; GEORGI TODOROV MIRCHEV-1250lv.
ShareTransfer
2500 Sell to: ДИЖО & КО ЕООД 115008705;-1200лв., КОКЕТ-ТЕКСТИЛ 115184190-1200лв.; ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ;-100лв.
2008-10-02 11:51:25ДИЖО & КО ЕООД 115008705;-1200лв., КОКЕТ-ТЕКСТИЛ 115184190-1200лв.; ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ;-100лв.
DIZHO & KO EOOD 115008705;-1200lv., KOKET-TEKSTIL 115184190-1200lv.; GEORGI HRISTOV HRISTEV;-100lv.
ShareTransfer
2500 Buy from: ПАМ - ТРЕЙДИНГ- ЕООД , ЕИК:115008670-1250лв.; ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ-1250лв.
2008-02-08 11:42:32ГЕРТ ГРУП
GERT GRUP
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-02-08 11:42:32ГЕРТ ГРУП ООД
GERT GRUP OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 ЛАНДОС 4
2008-02-08 11:42:32ГЕРТ ГРУП ООД
GERT GRUP OOD
SubjectOfActivity
CTPOИTEЛHA, TPAHCПOPTHO-CПEДИTOPCKA, CKЛAДOBA, PECTOPAHTЬOPCKA, XOTEЛИEPCKA ДEЙHOCT, ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, PAЗKPИBAHE HA MAГAЗИHHA MPEЖA И ATEЛИETA ЗA ПPOДAЖБA HA CTOKИ И УCЛУГИ, BЬTPEШHO И BЬHШHO - TЬPГOBCKA ДEЙHOCT И BCЯKAKЬB ДPУГ BИД TЬPГOBCKA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA CЬC ЗAKOH ИЛИ ДPУГ HOPMATИBEH AKT.
2008-02-08 11:42:32ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТЕВ
GEORGI HRISTOV HRISTEV
Manager
2008-02-08 11:42:32ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ
GEORGI TODOROV MIRCHEV
Manager
2008-02-08 11:42:32РАНГЕЛ НИКОЛОВ ГЕРОВСКИ
RANGEL NIKOLOV GEROVSKI
Manager
2008-02-08 11:42:32ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИРЧЕВ
GEORGI TODOROV MIRCHEV
Partner
2008-02-08 11:42:32ПАМ - ТРЕЙДИНГ ЕООД
PAM - TREYDING EOOD
Partner
2008-02-08 11:42:32ДИЖО & КО ЕООД
DIZHO & KO EOOD
Partner
2008-02-08 11:42:32КОКЕТ - ТЕКСТИЛ ЕООД
KOKET - TEKSTIL EOOD
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ГЕРТ ГРУП GERT GRUP (ЕИК: 115872945)
Check other registries about the company ГЕРТ ГРУП GERT GRUP (ID: 115872945)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More