Събития с лица свързани с компанията АДИС - ПЛОВДИВ (ЕИК: 115914006)
Events with persons connected to the company ADIS - PLOVDIV (ID: 115914006)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115914006)
Към 2020-01-23 22:44:22 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 22:44:22 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-25 16:24:52АДИС - ПЛОВДИВ
ADIS - PLOVDIV
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2018-05-25 16:24:52Кристин Иванова Колева
Kristin Ivanova Koleva
БЪЛГАРИЯPartner
2018-05-25 16:24:52Яна Ясенова Кърлева
YAna YAsenova Karleva
БЪЛГАРИЯPartner
2018-05-25 16:24:52Кристин Иванова Колева
Kristin Ivanova Koleva
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2018-05-25 16:24:52Кристин Иванова Колева
Kristin Ivanova Koleva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: Яна Ясенова Кърлева
2018-05-25 16:24:52Яна Ясенова Кърлева
YAna YAsenova Karleva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: Кристин Иванова Колева
2017-08-07 11:56:42Кристин Иванова Колева
Kristin Ivanova Koleva
БЪЛГАРИЯManager
2017-08-07 11:56:42Кристин Иванова Колева
Kristin Ivanova Koleva
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-08-07 11:56:42Костадинка Николова Колева
Kostadinka Nikolova Koleva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: Кристин Иванова Колева
2017-08-07 11:56:42Кристин Иванова Колева
Kristin Ivanova Koleva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: Костадинка Николова Колева
2012-02-01 16:40:07Костадинка Николова Колева
Kostadinka Nikolova Koleva
БЪЛГАРИЯManager
2012-02-01 16:40:07ГИНКА ГИНЕВА КОЛЕВА
GINKA GINEVA KOLEVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-02-01 16:40:07Гинка Гинева Колева
Ginka Gineva Koleva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: Костадинка Николова Колева
2012-02-01 16:40:07Костадинка Николова Колева
Kostadinka Nikolova Koleva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: Гинка Гинева Колева
2012-02-01 16:40:07КОСТАДИНКА НИКОЛОВА КОЛЕВА
KOSTADINKA NIKOLOVA KOLEVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-08-20 11:28:33ГИНКА ГИНЕВА КОЛЕВА
GINKA GINEVA KOLEVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-08-20 11:28:33ГИНКА ГИНЕВА КОЛЕВА
GINKA GINEVA KOLEVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-08-20 11:28:33АТАНАС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ATANAS DIMITROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ГИНКА ГИНЕВА КОЛЕВА
2009-08-20 11:28:33ГИНКА ГИНЕВА КОЛЕВА
GINKA GINEVA KOLEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: АТАНАС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
2009-08-20 10:43:59АДИС - ПЛОВДИВ
ADIS - PLOVDIV
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-08-20 10:43:59АДИС - ПЛОВДИВ ЕООД
ADIS - PLOVDIV EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 Тракия ул. АСЕНОВГРАДСКО ШОСЕ 1
2009-08-20 10:43:59АДИС - ПЛОВДИВ ЕООД
ADIS - PLOVDIV EOOD
SubjectOfActivity
ИЗBЪPШBAHE HA ПOГPEБAЛHA ДEЙHOCT, TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ ЗA ЛИЦA И СTOKИ -BЪTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TPAHCПOPT, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ ДИЗAЙH И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA ГИ ПPEПPOДAДE B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, XOTEЛИEPCKИ, PECTOPAHTЬOPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ ИЛИ ДPУГИ УCЛУГИ, ЛИЗИHГ, KAKTO И ИЗBЪPШBAHE HA ДEЙHOCTИ И ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ, PAЗPEШEHИ OT ЗAKOHA.
2009-08-20 10:43:59АТАНАС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ATANAS DIMITROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯManager
2009-08-20 10:43:59АТАНАС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ATANAS DIMITROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АДИС - ПЛОВДИВ ADIS - PLOVDIV (ЕИК: 115914006)
Check other registries about the company АДИС - ПЛОВДИВ ADIS - PLOVDIV (ID: 115914006)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More