Събития с лица свързани с компанията ФИЛИП И ИВАН ИВАНОВ ООД (ЕИК: 115942895)
Events with persons connected to the company FILIP I IVAN IVANOV OOD (ID: 115942895)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115942895)
Към 2020-02-17 03:04:39 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 03:04:39 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-31 11:02:58ФИЛИП И ИВАН ИВАНОВ ЕООД
FILIP I IVAN IVANOV EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул. Шар планина 46
2017-07-31 11:02:58Мартин Стоянов Янев
Martin Stoyanov YAnev
БЪЛГАРИЯManager
2017-07-31 11:02:58Иван Кирилов Иванов
Ivan Kirilov Ivanov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-07-31 11:02:58Иван Кирилов Иванов
Ivan Kirilov Ivanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: Мартин Стоянов Янев
2017-07-31 11:02:58Мартин Стоянов Янев
Martin Stoyanov YAnev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: Иван Кирилов Иванов
2017-07-31 11:02:58МАРТИН СТОЯНОВ ЯНЕВ
MARTIN STOYANOV YANEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-05-18 14:03:28ФИЛИП И ИВАН ИВАНОВ
FILIP I IVAN IVANOV
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2017-05-18 14:03:28ФИЛИП И ИВАН ИВАНОВ ЕООД
FILIP I IVAN IVANOV EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 Осми Октомври 9
2017-05-18 14:03:28Иван Кирилов Иванов
Ivan Kirilov Ivanov
БЪЛГАРИЯManager
2017-05-18 14:03:28Иван Кирилов Иванов
Ivan Kirilov Ivanov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-05-18 14:03:28Филип Иванов Иванов
Filip Ivanov Ivanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2550 Sell to: Иван Кирилов Иванов
2017-05-18 14:03:28Иван Кирилов Иванов
Ivan Kirilov Ivanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2550 Buy from: Филип Иванов Иванов
2016-08-11 16:55:08ФИЛИП И ИВАН ИВАНОВ ООД ООД
FILIP I IVAN IVANOV OOD OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. България 48
2008-06-02 11:39:09ФИЛИП И ИВАН ИВАНОВ ООД
FILIP I IVAN IVANOV OOD
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-06-02 11:39:09ФИЛИП И ИВАН ИВАНОВ ООД ООД
FILIP I IVAN IVANOV OOD OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Григор Пърличев 28
2008-06-02 11:39:09ФИЛИП И ИВАН ИВАНОВ ООД ООД
FILIP I IVAN IVANOV OOD OOD
SubjectOfActivity
проектиране и строителство на жилищни и промишлени сгради, пътно строителство, търговия със строителни материали, промишлени стоки и стоки за бита, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, транспортни услуги, хотелиерска дейност, търговия на едро и дребно със стоки и услуги, незабранени от закона, външноикономическа и външнотърговска дейност
2008-06-02 11:39:09Филип Иванов Иванов
Filip Ivanov Ivanov
Manager
2008-06-02 11:39:09Иван Кирилов Иванов
Ivan Kirilov Ivanov
Partner
2008-06-02 11:39:09Филип Иванов Иванов
Filip Ivanov Ivanov
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ФИЛИП И ИВАН ИВАНОВ ООД FILIP I IVAN IVANOV OOD (ЕИК: 115942895)
Check other registries about the company ФИЛИП И ИВАН ИВАНОВ ООД FILIP I IVAN IVANOV OOD (ID: 115942895)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More