Събития с лица свързани с компанията РОАНДДЖЕИ ХОЛДИНГС (ЕИК: 116587881)
Events with persons connected to the company ROANDDZHEI HOLDINGS (ID: 116587881)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 116587881)
Към 2020-01-23 06:12:16 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 06:12:16 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-09-21 00:27:20РОАНДДЖЕИ ХОЛДИНГС ООД
ROANDDZHEI HOLDINGS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Венец 8473 ПИ 8-316, кв. 41
2010-08-31 23:24:43ЛОРЕЙН ДЖИЙН БЪТТ
LOREYN DZHIYN BATT
ВЕЛИКОБРИТАНИЯPartner
2010-08-31 23:24:43РОБЕРТ ДЖЕЙМС БЪТТ
ROBERT DZHEYMS BATT
ВЕЛИКОБРИТАНИЯPartner
2010-08-31 23:24:43РОУЕЛА БЪТТ
ROUELA BATT
ВЕЛИКОБРИТАНИЯPartner
2010-08-31 23:24:43ДЖЕЙСЪН БЪТТ
DZHEYSAN BATT
ВЕЛИКОБРИТАНИЯPartner
2010-07-29 15:41:05РОАНДДЖЕИ ХОЛДИНГС
ROANDDZHEI HOLDINGS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-07-29 15:41:05ЛОРЕЙН ДЖИЙН БЪТТ
LOREYN DZHIYN BATT
ВЕЛИКОБРИТАНИЯManager
2010-07-29 15:41:05РОБЕРТ ДЖЕЙМС БЪТТ
ROBERT DZHEYMS BATT
ВЕЛИКОБРИТАНИЯPartner
2010-07-29 15:41:05ЛОРЕЙН ДЖИЙН БЪТТ
LOREYN DZHIYN BATT
ВЕЛИКОБРИТАНИЯPartner
2010-07-29 15:41:05ДЖЕЙСЪН БЪТТ
DZHEYSAN BATT
ВЕЛИКОБРИТАНИЯPartner
2010-07-29 15:41:05РОУЕЛА БЪРТ
ROUELA BART
ВЕЛИКОБРИТАНИЯPartner
2010-07-29 15:41:05РОБЕРТ ДЖЕЙМС БЪТТ
ROBERT DZHEYMS BATT
ВЕЛИКОБРИТАНИЯSoleCapitalOwner
2010-07-29 15:41:05РОБЕРТ ДЖЕЙМС БЪРТ
ROBERT DZHEYMS BART
ВЕЛИКОБРИТАНИЯShareTransfer
1300 Sell to: ЛОРЕЙН ДЖИЙН БЪРТ
2010-07-29 15:41:05ЛОРЕЙН ДЖИЙН БЪРТ
LOREYN DZHIYN BART
ВЕЛИКОБРИТАНИЯShareTransfer
1300 Buy from: РОБЕРТ ДЖЕЙМС БЪРТ
2010-07-29 15:41:05РОБЕРТ ДЖЕЙМС БЪРТ
ROBERT DZHEYMS BART
ВЕЛИКОБРИТАНИЯShareTransfer
1200 Sell to: РОУЕЛА БЪРТ
2010-07-29 15:41:05РОУЕЛА БЪРТ
ROUELA BART
ВЕЛИКОБРИТАНИЯShareTransfer
1200 Buy from: РОБЕРТ ДЖЕЙМС БЪРТ
2010-07-29 15:41:05РОБЕРТ ДЖЕЙМС БЪРТ
ROBERT DZHEYMS BART
ВЕЛИКОБРИТАНИЯShareTransfer
1200 Sell to: ДЖЕЙСЪН БЪРТ
2010-07-29 15:41:05ДЖЕЙСЪН БЪРТ
DZHEYSAN BART
ВЕЛИКОБРИТАНИЯShareTransfer
1200 Buy from: РОБЕРТ ДЖЕЙМС БЪРТ
2010-07-29 15:20:39РОАНДДЖЕИ ХОЛДИНГС
ROANDDZHEI HOLDINGS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-07-29 15:20:39РОАНДДЖЕИ ХОЛДИНГС ООД
ROANDDZHEI HOLDINGS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. ВАРДАР 14
2010-07-29 15:20:39РОАНДДЖЕИ ХОЛДИНГС ООД
ROANDDZHEI HOLDINGS OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 БУЛ. МАРИЯ ЛУИЗА 9
2010-07-29 15:20:39РОАНДДЖЕИ ХОЛДИНГС ООД
ROANDDZHEI HOLDINGS OOD
SubjectOfActivity
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА И СТРОИТЕЛНА РАБОТА, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, ЗАКУПУВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДРЪЖКА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, РЕСТАВРАЦИЯ, РЕМОНТ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, И ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ВЪНШНО И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО СЪС СТОКИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНА, КОМИСИОННА, ПРОУЧВАТЕЛНА, ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.
2010-07-29 15:20:39РОБЕРТ ДЖЕЙМС БЪТТ
ROBERT DZHEYMS BATT
ВЕЛИКОБРИТАНИЯManager
2010-07-29 15:20:39РОБЕРТ ДЖЕЙМС БЪТТ
ROBERT DZHEYMS BATT
ВЕЛИКОБРИТАНИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата РОАНДДЖЕИ ХОЛДИНГС ROANDDZHEI HOLDINGS (ЕИК: 116587881)
Check other registries about the company РОАНДДЖЕИ ХОЛДИНГС ROANDDZHEI HOLDINGS (ID: 116587881)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More