Събития с лица свързани с компанията ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ (ЕИК: 117001314)
Events with persons connected to the company TEZHKO MASHINOSTROENE (ID: 117001314)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 117001314)
Към 2020-02-18 18:15:14 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 18:15:14 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-12-20 16:42:11ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ АД
TEZHKO MASHINOSTROENE AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 Арх. Петко Момчилов 2
2017-12-20 15:38:04ИВАН АНТИМОВ МАРИНОВ
IVAN ANTIMOV MARINOV
БЪЛГАРИЯLiquidator
2016-09-02 15:42:40НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДОБРЕВ
NIKOLAY IVANOV DOBREV
БЪЛГАРИЯLiquidator
2015-03-11 18:14:58ВЕСЕЛА ЦВЕТАНОВА ЕРМЕНКОВА
VESELA TSVETANOVA ERMENKOVA
БЪЛГАРИЯLiquidator
2013-11-11 13:10:35Димитринка Стоянова Маринова
Dimitrinka Stoyanova Marinova
БЪЛГАРИЯLiquidator
2011-01-20 17:06:37ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ АД
TEZHKO MASHINOSTROENE AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 БИСТРИЦА 2
2010-05-11 16:21:21ИВАН АНТИМОВ МАРИНОВ
IVAN ANTIMOV MARINOV
БЪЛГАРИЯLiquidator
2010-05-11 16:21:21ПЛАМЕН МИНЧЕВ ПЕТРОВ
PLAMEN MINCHEV PETROV
БЪЛГАРИЯLiquidator
2008-03-27 09:22:09ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ
TEZHKO MASHINOSTROENE
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-27 09:22:09ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ АД
TEZHKO MASHINOSTROENE AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 бул. Тутракан 100
2008-03-27 09:22:09ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ АД
TEZHKO MASHINOSTROENE AD
SubjectOfActivity
ПPOИЗBOДCTBO HA MAШИHИ И CЬOPЬЖEHИЯ ЗA MИHHOДOБИBHATA ПPOMИШЛEHOCT И EHEPГETИKATA, KOMПЛEKCHИ TEXHOЛOГИЧHИ ЛИHИИ, OБOPУДBAHE ЗA БИOЛOГИЧHA ЗAЩИTA. ДPУЖECTBOTO OTДABA ПOД HAEM COБCTBEHИTE CИ ДMA И ПOCPEДHИЧИ ПPИ CKЛЮЧBAHE HA HAEMHИ ДOГOBOPИ. ОCЬЩECTBЯBA ПO ЗAKOHOB PEД ПPOИЗBOДCTBOTO HA BCЯKAKЬB BИД CTOKИ И ИЗBЬPШBAHE HA BCЯKAKЬB BИД УCЛУГИ. ДPУЖECTBOTO УПPAЖHЯBA ЛИЗИHГOBA, CTPOИTEЛHA, ПPEДПPИEMAЧECKA И CKЛAДOBA ДEЙHOCT, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЛИЦA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, BЬTPEШHO И BЬHШHOTЬPГOBCKA ДEЙHOCT И PEEKCПOPT. ДPУЖECTBOTO MOЖE ДA ИЗBЬPШBA ПO ЗAKOHEH HAЧИH B CTPAHATA И ЧУЖБИHA CДEЛKИ OT BCЯKAKЬB BИД, ДA CE ЗAДЬЛЖABA ПO BCЯKAKЬB HAЧИH, ДA ПPИДOБИBA И OTЧУЖДABA HEДBИЖИMИ BEЩИ, HOУ - XAУ, ЦEHHИ KHИЖA.
2008-03-27 09:22:09ПЛАМЕН СТОЯНОВ ГЮРЧЕВ - ЛИКВИДАТОР
PLAMEN STOYANOV GYURCHEV - LIKVIDATOR
Representative
2008-03-27 09:22:09ПЛАМЕН СТОЯНОВ ГЮРЧЕВ
PLAMEN STOYANOV GYURCHEV
Liquidator

Проверки в други регистри за фирмата ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ TEZHKO MASHINOSTROENE (ЕИК: 117001314)
Check other registries about the company ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ TEZHKO MASHINOSTROENE (ID: 117001314)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More