Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 117010060)
Events with persons connected to the company EUROPAPIR-BALGARIYA (ID: 117010060)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 117010060)
Към 2019-12-11 22:13:14 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-11 22:13:14 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-06-11 12:37:47ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ АД
EUROPAPIR-BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул. Хан Аспарух 10
2015-06-11 12:37:47ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ АД
EUROPAPIR-BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7005 бул. ЛИПНИК 129
2015-06-11 12:37:47ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ АД
EUROPAPIR-BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
РАЗРОЛВАНЕ НА ХАРТИИ, КАРТОН И ФОЛИО, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПОЛИГРАФИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ФОРМАТИРАНЕ ПО ЗАЯВКИ НА КЛИЕНТИ НА ХАРТИЯ И КАРТОН, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ ХАРТИЯ И МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ПОЛИГРАФИЯТА, С ВСИЧКИ СТОКИ И ПРОДУКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРЯК ПОТРЕБИТЕЛ, СПЕДИТОРСКИ И КОМИСИОННИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ ПРОИЗВОДСТВЕНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, КАТАЛОЖНА ТЪРГОВИЯ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И МЕНДЖМЪНТ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО В СФЕРАТА НА ПОЛИГРАФИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, МАРКЕТИНГА, ТЪРГОВСКАТА ИМ И ДОГОВОРНА ПОЛИТИКА, МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕН ТРАНСПОРТ СЪС СОБСТВЕНИ И НАЕТИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ.
2015-04-30 18:38:55ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ АЛЕКСИЕВ
VENTSESLAV HRISTOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-11-20 10:24:03ХРИСТО ВЕНЦЕСЛАВОВ АЛЕКСИЕВ
HRISTO VENTSESLAVOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-11-20 10:24:03СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА
SILVIYA NIKOLAEVA ALEKSIEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2014-11-20 10:24:03ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ АЛЕКСИЕВ
VENTSESLAV HRISTOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-07-09 14:41:42ХРИСТО ВЕНЦЕСЛАВОВ АЛЕКСИЕВ
HRISTO VENTSESLAVOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-07-09 14:41:42АРХИСА ЕООД
ARHISA EOOD
БЪЛГАРИЯDirector
2014-07-09 14:41:42НИКОЛАЙ ВЕНЦЕСЛАВОВ АЛЕКСИЕВ
NIKOLAY VENTSESLAVOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-07-09 14:41:42ХРИСТО ВЕНЦЕСЛАВОВ АЛЕКСИЕВ
HRISTO VENTSESLAVOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-11-15 09:20:17ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ АД
EUROPAPIR-BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ ХАРТИЯ И МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ПОЛИГРАФИЯТА, С ВСИЧКИ СТОКИ И ПРОДУКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРЯК ПОТРЕБИТЕЛ, СПЕДИТОРСКИ И КОМИСИОННИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ ПРОИЗВОДСТВЕНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, КАТАЛОЖНА ТЪРГОВИЯ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И МЕНДЖМЪНТ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО В СФЕРАТА НА ПОЛИГРАФИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, МАРКЕТИНГА, ТЪРГОВСКАТА ИМ И ДОГОВОРНА ПОЛИТИКА, МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕН ТРАНСПОРТ СЪС СОБСТВЕНИ И НАЕТИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ.
2012-08-14 14:12:45ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ АЛЕКСИЕВ
VENTSESLAV HRISTOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-04-26 14:40:02ХРИСТО ВЕНЦЕСЛАВОВ АЛЕКСИЕВ
HRISTO VENTSESLAVOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-04-26 14:40:02ХРИСТО ВЕНЦЕСЛАВОВ АЛЕКСИЕВ
HRISTO VENTSESLAVOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-02-24 16:00:17ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ АД
EUROPAPIR-BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7005 бул. ЛИПНИК 129
2010-06-14 12:10:59МИННА ЙОРДАНОВА СТАНЕВА
MINNA YORDANOVA STANEVA
Procurators
2010-05-31 11:39:11ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ АЛЕКСИЕВ
VENTSESLAV HRISTOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-05-31 11:39:11ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ АЛЕКСИЕВ
VENTSESLAV HRISTOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-10-19 16:42:26ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ АД
EUROPAPIR-BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ ХАРТИЯ И МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ПОЛИГРАФИЯТА, С ВСИЧКИ СТОКИ И ПРОДУКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРЯК ПОТРЕБИТЕЛ, СПЕДИТОРСКИ И КОМИСИОННИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ ПРОИЗВОДСТВЕНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, КАТАЛОЖНА ТЪРГОВИЯ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И МЕНДЖМЪНТ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО В СФЕРАТА НА ПОЛИГРАФИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, МАРКЕТИНГА, ТЪРГОВСКАТА ИМ И ДОГОВОРНА ПОЛИТИКА, МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕН ТРАНСПОРТ СЪС СОБСТВЕНИ И НАЕТИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ДО 5 МW ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ, ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ.
2009-10-19 16:42:26МИННА ЙОРДАНОВА СТАНЕВА
MINNA YORDANOVA STANEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-10-19 16:42:26УНИПАРК
UNIPARK
БЪЛГАРИЯDirector
2009-10-19 16:42:26МИННА ЙОРДАНОВА СТАНЕВА
MINNA YORDANOVA STANEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-10-19 16:42:26НИКОЛАЙ ВЕНЦЕСЛАВОВ АЛЕКСИЕВ
NIKOLAY VENTSESLAVOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-10-19 16:42:26КОНСУЛТ ПРЕС
KONSULT PRES
TransformingCompany
2009-10-19 16:42:26ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ
EUROPAPIR-BALGARIYA
Successor703
2009-02-04 15:49:07ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ АД
EUROPAPIR-BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ ХАРТИЯ И МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ПОЛИГРАФИЯТА, С ВСИЧКИ СТОКИ И ПРОДУКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРЯК ПОТРЕБИТЕЛ, СПЕДИТОРСКИ И КОМИСИОННИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ ПРОИЗВОДСТВЕНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ , ОРГАНИЗИРАНЕ НА СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, КАТАЛОЖНА ТЪРГОВИЯ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕН ТРАНСПОРТ СЪС СОБСТВЕН И НАЕТИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ДО 5 MW ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ, ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ
2008-06-18 08:53:00НИКОЛАЙ ВЕНЦЕСЛАВОВ АЛЕКСИЕВ
NIKOLAY VENTSESLAVOV ALEKSIEV
Director
2008-06-18 08:53:00ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ АЛЕКСИЕВ
VENTSESLAV HRISTOV ALEKSIEV
Director
2008-01-30 15:59:18ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ
EUROPAPIR-BALGARIYA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-01-30 15:59:18ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ АД
EUROPAPIR-BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7005 бул. ЛИПНИК 129
2008-01-30 15:59:18ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ АД
EUROPAPIR-BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
BЪTPEШHA И BЪHШHA TЪPГOBИЯ C BCИЧKИ BИДOBE XAPTИЯ И MATEPИAЛИ, CBЪPЗAHИ C ПOЛИГPAФИЯTA, CПEДИTOPCKИ И KOMИCИOHHИ УCЛУГИ, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO HA БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA, УПPAЖHЯBAЩИ TЪPГOBCKA ДEЙHOCT, OPГAHИЗИPAHE HA CKЛAДOBA ДEЙHOCT, KATAЛOЖHA TЪPГOBИЯ, KOHCУЛTAHTCKИ УCЛУГИ, ДPУЖECTBOTO ЩE ИЗBЪPШBA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA CДEЛKИ OT BCЯKAKЪB BИД, BKЛЮЧИTEЛHO ПPИДOБИBAHE И OTЧУЖДABAHE HA HEДBИЖИMИ BEЩИ И BEЩHИ ПPABA BЪPXУ TЯX, ЦEHHИ KHИЖA, ПPABA BЪPXУ ИЗOБPETEHИЯ, TЪPГOBCKИ MAPKИ, HOУ - XAУ, ABTOPCKИ ПPABA И ДPУГИ OБEKTИ HA ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT.
2008-01-30 15:59:18МИННА ЙОРДАНОВА СТАНЕВА
MINNA YORDANOVA STANEVA
Representative
2008-01-30 15:59:18РУМЯНКА КЪНЧЕВА КОЛЕВА
RUMYANKA KANCHEVA KOLEVA
Director
2008-01-30 15:59:18МИННА ЙОРДАНОВА СТАНЕВА
MINNA YORDANOVA STANEVA
Director
2008-01-30 15:59:18ГЕРГАНА ЛЮБОМИРОВА ТОДОРОВА
GERGANA LYUBOMIROVA TODOROVA
Director

Проверки в други регистри за фирмата ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ EUROPAPIR-BALGARIYA (ЕИК: 117010060)
Check other registries about the company ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ EUROPAPIR-BALGARIYA (ID: 117010060)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate