Събития с лица свързани с компанията ИВАН ИВАНОВ - М (ЕИК: 117045442)
Events with persons connected to the company IVAN IVANOV - M (ID: 117045442)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 117045442)
Към 2020-02-18 16:50:21 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 16:50:21 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-01-20 15:47:29ИВАН ИВАНОВ - М
IVAN IVANOV - M
LegalForm
Едноличен търговец
2009-01-20 15:47:29ИВАН ИВАНОВ - М ЕТ
IVAN IVANOV - M ET
БЪЛГАРИЯSeat
2009-01-20 15:47:29ИВАН ИВАНОВ - М ЕТ
IVAN IVANOV - M ET
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИЖА С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛЕНЧУЦИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОМИСИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ И ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; ОБМЕН НА ВАЛУТА; СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ; ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ; ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧЕТАРСКА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ И ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО.
2009-01-20 15:47:29ИВАН ИЛИЕВ ИВАНОВ
IVAN ILIEV IVANOV
PhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ИВАН ИВАНОВ - М IVAN IVANOV - M (ЕИК: 117045442)
Check other registries about the company ИВАН ИВАНОВ - М IVAN IVANOV - M (ID: 117045442)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More