Събития с лица свързани с компанията ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА КАРЛОВО (ЕИК: 117058607)
Events with persons connected to the company INDUSTRIALNA ZONA KARLOVO (ID: 117058607)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 117058607)
Към 2020-06-04 21:21:21 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 21:21:21 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-10-06 13:55:50ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА КАРЛОВО
INDUSTRIALNA ZONA KARLOVO
TransformingCompany
2009-10-06 13:55:50ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ
VAZOVSKI MASHINOSTROITELNI ZAVODI
Successor703
2009-07-29 13:23:11ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА КАРЛОВО ЕООД
INDUSTRIALNA ZONA KARLOVO EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Ангел Кънчев 1
2009-07-29 13:23:11ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА КАРЛОВО ЕООД
INDUSTRIALNA ZONA KARLOVO EOOD
SubjectOfActivity
ИЗГРАЖДАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, КОНСУЛТАНТСКА, КОМИСИОННА, РЕКЛАМНА, МАРКЕТИНГОВА И ВСЯКАКВА ДРУГА ПРОИЗВОДСТВЕНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2009-07-29 13:23:11ДИМИТРИНКА СТОЯНОВА МАРИНОВА
DIMITRINKA STOYANOVA MARINOVA
БЪЛГАРИЯManager
2008-05-30 17:08:50ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА КАРЛОВО ЕООД
INDUSTRIALNA ZONA KARLOVO EOOD
SubjectOfActivity
HAУЧHO - ПPИЛOЖHA ДEЙHOCT, OПИTHO ПPOИЗBOДCTBO И ИЗПИTAHИЯ HA KOMПЛEKCHИ OБEKTИ ЗA ДOБИB HA ПOЛEЗHИ ИЗKOПAEMИ, OTЛИBKИ И ИЗKOBKИ.
2008-05-30 16:57:47ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА КАРЛОВО
INDUSTRIALNA ZONA KARLOVO
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-05-30 16:57:47ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА КАРЛОВО ЕООД
INDUSTRIALNA ZONA KARLOVO EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7003 бул.МАРШАЛ ТОЛБУХИН 73
2008-05-30 16:57:47ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА КАРЛОВО ЕООД
INDUSTRIALNA ZONA KARLOVO EOOD
SubjectOfActivity
HAУЧHO - ПPИЛOЖHA ДEЙHOCT, OПИTHO ПPOИЗBOДCTBO И ИЗПИTAHИЯ HA KOMПЛEKCHИ OБEKTИ ЗA ДOБИB HA ПOЛEЗHИ ИЗKOПAEMИ, OTЛИBKИ И ИЗKOBKИ.
2008-05-30 16:57:47МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
MINISTERSTVO NA IKONOMIKATA I ENERGETIKATA
SoleCapitalOwner
2008-05-30 16:57:47ДИМИТРИНКА СТОЯНОВА МАРИНОВА
DIMITRINKA STOYANOVA MARINOVA
Liquidator

Проверки в други регистри за фирмата ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА КАРЛОВО INDUSTRIALNA ZONA KARLOVO (ЕИК: 117058607)
Check other registries about the company ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА КАРЛОВО INDUSTRIALNA ZONA KARLOVO (ID: 117058607)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More