Събития с лица свързани с компанията КЛАС 2000 - РАЙКО РАЙКОВ (ЕИК: 117083336)
Events with persons connected to the company KLAS 2000 - RAYKO RAYKOV (ID: 117083336)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 117083336)
Към 2020-01-21 14:31:56 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-21 14:31:56 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-08-26 12:49:28КЛАС 2000 - РАЙКО РАЙКОВ
KLAS 2000 - RAYKO RAYKOV
LegalForm
Едноличен търговец
2008-08-26 12:49:28КЛАС 2000 - РАЙКО РАЙКОВ ЕТ
KLAS 2000 - RAYKO RAYKOV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2008-08-26 12:49:28КЛАС 2000 - РАЙКО РАЙКОВ ЕТ
KLAS 2000 - RAYKO RAYKOV ET
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНО - ВКУСОВА ПРОДУКЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯТА Й, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ЕКСПОРТ, ИМПОРТ, РЕЕКСПОРТ, ОКАЗИОННА, КОМИСИОННА И КОНСИГНАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АУДИО И ВИДЕО КАСЕТИ И ИМУЩЕСТВО, ТУРИЗЪМ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ОТКРИВАНЕ НА ПИТЕЙНИ И УВЕСЕЛИТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, АВТОСЕРВИЗНА, АВТОРЕМОНТНА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ - ЛЕК И ТОВАРЕН, УСЛУГИ - ЗООВЕТЕРИНАРНИ, ТАКСИМЕТРОВИ, БОЯДЖИЙСКИ, ЗАВАРЪЧНИ, КОЗМЕТИЧНИ, ПЛЕТАЧЕСКИ, РЕМОНТ НА БИТОВА ТЕХНИКА, ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ.
2008-08-26 12:49:28РАЙКО ЦАНЕВ РАЙКОВ
RAYKO TSANEV RAYKOV
PhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата КЛАС 2000 - РАЙКО РАЙКОВ KLAS 2000 - RAYKO RAYKOV (ЕИК: 117083336)
Check other registries about the company КЛАС 2000 - РАЙКО РАЙКОВ KLAS 2000 - RAYKO RAYKOV (ID: 117083336)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More