Събития с лица свързани с компанията ДОНЧО СТОЯНОВ - ДОНИ (ЕИК: 117517448)
Events with persons connected to the company DONCHO STOYANOV - DONI (ID: 117517448)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 117517448)
Към 2020-01-26 23:21:03 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 23:21:03 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-10-13 08:53:27ДОНЧО СТОЯНОВ - ДОНИ
DONCHO STOYANOV - DONI
LegalForm
Едноличен търговец
2010-10-13 08:53:27ДОНЧО СТОЯНОВ - ДОНИ ЕТ
DONCHO STOYANOV - DONI ET
БЪЛГАРИЯSeat
2010-10-13 08:53:27ДОНЧО СТОЯНОВ - ДОНИ ЕТ
DONCHO STOYANOV - DONI ET
SubjectOfActivity
TPAHCПOPTHA, CПEДИЦИOHHA, TAKCИMETPOBA И ПPEBOЗHA ДEЙHOCT, TУPИCTИЧECKA ДEЙHOCT, TЬPГOBИЯ C XPAHИTEЛHИ И ПPOMИШЛEHИ CTOKИ, KOMИCИOHHA И CKЛAДOBA ДEЙHOCT, CTPOИTEЛCTBO И ПPEДПPИEMAЧECTBO.
2010-10-13 08:53:27ДОНЧО ВЕЛИКОВ СТОЯНОВ
DONCHO VELIKOV STOYANOV
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ДОНЧО СТОЯНОВ - ДОНИ DONCHO STOYANOV - DONI (ЕИК: 117517448)
Check other registries about the company ДОНЧО СТОЯНОВ - ДОНИ DONCHO STOYANOV - DONI (ID: 117517448)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More