Събития с лица свързани с компанията ПЕТЪР КОСТОВ - 2000 (ЕИК: 117527862)
Events with persons connected to the company PETAR KOSTOV - 2000 (ID: 117527862)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 117527862)
Към 2020-02-18 20:19:19 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 20:19:19 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-10-07 08:12:55ПЕТЪР КОСТОВ - 2000
PETAR KOSTOV - 2000
LegalForm
Едноличен търговец
2010-10-07 08:12:55ПЕТЪР КОСТОВ - 2000 ЕТ
PETAR KOSTOV - 2000 ET
БЪЛГАРИЯSeat
2010-10-07 08:12:55ПЕТЪР КОСТОВ - 2000 ЕТ
PETAR KOSTOV - 2000 ET
SubjectOfActivity
ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ СЪС СОБСТВЕНИ И НАЕТИ ЛЕКИ, ЛЕКОТОВАРНИ И ТЕЖКОТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, АВТОМОНТЬОРСКИ, СПЕДИТОРСКИ И КОМИСИОННИ УСЛУГИ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА С ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНИТЕ НА Р.БЪЛГАРИЯ СТОКИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ С ЦЕЛ РЕАЛИЗАЦИЯТА И В ПЪРВИЧЕН И ПРЕРАБОТЕН ВИД НА ВЪТРЕШНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО НА ПРИНЦИПА НА МАЛКИЯ СЕМЕЕН БИЗНЕС.
2010-10-07 08:12:55ПЕТЪР ИЛИЕВ КОСТОВ
PETAR ILIEV KOSTOV
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ПЕТЪР КОСТОВ - 2000 PETAR KOSTOV - 2000 (ЕИК: 117527862)
Check other registries about the company ПЕТЪР КОСТОВ - 2000 PETAR KOSTOV - 2000 (ID: 117527862)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More