Събития с лица свързани с компанията НЕЛИ - РОСИЦА КУНЕВА (ЕИК: 117542145)
Events with persons connected to the company NELI - ROSITSA KUNEVA (ID: 117542145)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 117542145)
Към 2020-01-28 22:18:23 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-28 22:18:23 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-12-09 10:59:15НЕЛИ - РОСИЦА КУНЕВА
NELI - ROSITSA KUNEVA
LegalForm
Едноличен търговец
2011-12-09 10:59:15НЕЛИ - РОСИЦА КУНЕВА ЕТ
NELI - ROSITSA KUNEVA ET
БЪЛГАРИЯSeat
2011-12-09 10:59:15НЕЛИ - РОСИЦА КУНЕВА ЕТ
NELI - ROSITSA KUNEVA ET
SubjectOfActivity
РАЗКРИВАНЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТТА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА, СТРОИТЕЛСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА, ТУРИЗМА, ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА, КУЛТУРАТА, СПОРТА, РЕКЛАМАТА, ШОУ-БИЗНЕСА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТУРИЗЪМ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТРАНСПОРТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КОМИСИОННА И ОКАЗИОННА ТЪРГОВИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА НАШИ И ЧУЖДИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОНЕРСТВО, УСЛУГИ НА ФИРМИ И ГРАЖДАНИ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.
2011-12-09 10:59:15РОСИЦА КОЙЧЕВА КУНЕВА
ROSITSA KOYCHEVA KUNEVA
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата НЕЛИ - РОСИЦА КУНЕВА NELI - ROSITSA KUNEVA (ЕИК: 117542145)
Check other registries about the company НЕЛИ - РОСИЦА КУНЕВА NELI - ROSITSA KUNEVA (ID: 117542145)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More