Събития с лица свързани с компанията ТИХОМИР ТОДОРОВ-95 (ЕИК: 117571257)
Events with persons connected to the company TIHOMIR TODOROV-95 (ID: 117571257)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 117571257)
Към 2020-02-29 04:03:46 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-29 04:03:46 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-11-09 07:19:03ТИХОМИР ТОДОРОВ-95
TIHOMIR TODOROV-95
LegalForm
Едноличен търговец
2010-11-09 07:19:03ТИХОМИР ТОДОРОВ-95 ЕТ
TIHOMIR TODOROV-95 ET
БЪЛГАРИЯSeat
2010-11-09 07:19:03ТИХОМИР ТОДОРОВ-95 ЕТ
TIHOMIR TODOROV-95 ET
SubjectOfActivity
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, КАФЕ, ЦИГАРИ, БЕЗАЛКОХОЛНИ И СПИРТНИ НАПИТКИ СЛАДКАРСКИ, ТЕСТЕНИ И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ, МЕД И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ. ФЪСТЪЦИ. ЯДКИ, СЛАДОЛЕД И БИЛКИ. ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ И НЕПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ИЗДЕЛИЯ, СТОКИ ЗА БИТА И СТОКИ ЗА НАРОДНО ПОТРЕБЛЕНИЕ. ОБЛЕКЛА ТИРКОТАЖ, ПЛАТОВЕ, КОНФЕКЦИЯ, КОЖИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ, ЧАНТИ И ОБУВКИ, СУВЕНИРИ И ДЕТСКИ ИГРАЧКИ, МЕБЕЛИ И ПОСОБИЯ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ, ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ, ПРЕВОЗ НА ХОРА ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. БАРТЕРНИ СДЕЛКИ И АГЕНТСТВО МЕЖДУ НАШИ И ЧУЖДИ ФИРМИ И ГРАЖДАНИ, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ И ЗАДГРАНИЧНИ ЕКСКУРЗИИ, СТРОИТЕЛНА И МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ И ГОРИВНО - СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАГЗИНИ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ЗВУКО ЗАПИСИ И ТЪРГОВИЯ С ВИДЕО И МУЗИКАЛНИ МАТЕРИАЛИ, ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИЖА. ВАЛУТНИ СДЕЛКИ РЕКЛАМНА, ДИЗАЙНЕРСКА, ИЗДАТЕЛСКА, КОНСУЛТАНТСКА, ИНФОРМАЦИОННА. ПРОГРАМНА. МАРКЕТИНГОВА И ДИСТРИБУТОРСКА ДЕЙНОСТ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАШИ И ЧУЖДИ ПЕЧАТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, РЕМОНТ, СЕРВИЗ И ПРОДАЖБА НА БИТОВА ТЕХНИКА, ОФИСНА ТЕХНИКА АВТОМОБИЛИ. МОТОЦИКЛЕТИ, ВЕЛОСИПЕДИ, СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА. ИНВЕНТАР. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ. ПРЕПАРАТИ И ТОРОВЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО. ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ПАРФЮМЕРИЙНИ И КОЗМЕТИЧНИ СТОКИ И ИЗДЕЛИЯ
2010-11-09 07:19:03ТИХОМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
TIHOMIR DIMITROV TODOROV
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ТИХОМИР ТОДОРОВ-95 TIHOMIR TODOROV-95 (ЕИК: 117571257)
Check other registries about the company ТИХОМИР ТОДОРОВ-95 TIHOMIR TODOROV-95 (ID: 117571257)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More