Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията АГРОСЕРВИЗ 2000 (ЕИК: 117608517)
Events with persons connected to the company AGROSERVIZ 2000 (ID: 117608517)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 117608517)
Към 2019-12-10 02:30:41 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-10 02:30:41 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-04-17 17:02:16АГРОСЕРВИЗ 2000 ООД
AGROSERVIZ 2000 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 БОЗВЕЛИ 22 ВЯРА II Б
2012-04-17 17:02:16АГРОСЕРВИЗ 2000 ООД
AGROSERVIZ 2000 OOD
SubjectOfActivity
ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, РЕЕКСПОРТ; -ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ( ТЪРГОВСКИ И ТРАНСПОРТНИ ФИРМИ ); - ТЪРГОВИЯ И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР, ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И СЕРВИЗНО ОБОРУДВАНЕ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР, ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, РЕМАРКЕТА, ПОЛУРЕМАРКЕТА И ДРУГИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА; - ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ - СПЕДИЦИЯ И ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; -КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ТОВАРО - РАЗТОВАРНА ОБРАБОТКА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; - ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; - ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ - ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И УВЕСЕЛИТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУР ОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ; - ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; - МАРКЕТИНГ, КОНСУЛТИНГ, ИНЖЕНЕРИНГ, ФРАНЧАЙЗИНГ; -ПРИДОБИВАНЕ, ИЭПОЛЗВАНЕ И ТРАНСФЕР НА ПРАВА ВЪРХУ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТЪРГОВСКИ МАРКИ, НОУ-ХАУ И ВСЯКАКВИ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, СТРОИТЕЛСТВО, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, ПРОМИШЛЕНИ СКЛАДОВЕ И ХАЛEТA, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН ДЕЙНОСТ.
2012-04-17 17:02:16АНИТА ГЕОРГИЕВА ДОНЕВА
ANITA GEORGIEVA DONEVA
БЪЛГАРИЯManager
2012-04-17 17:02:16ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ
PLAMEN GEORGIEV TSVETANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-04-17 17:02:16АНИТА ГЕОРГИЕВА ДОНЕВА
ANITA GEORGIEVA DONEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2012-04-17 17:02:16МЯНКО ПЕНЧЕВ ГАНЕВ
MYANKO PENCHEV GANEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Sell to: АНИТА ГЕОРГИЕВА ДОНЕВА
2012-04-17 17:02:16АНИТА ГЕОРГИЕВА ДОНЕВА
ANITA GEORGIEVA DONEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Buy from: МЯНКО ПЕНЧЕВ ГАНЕВ
2012-04-17 17:02:16МЯНКО ПЕНЧЕВ ГАНЕВ
MYANKO PENCHEV GANEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ
2012-04-17 17:02:16ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ
PLAMEN GEORGIEV TSVETANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: МЯНКО ПЕНЧЕВ ГАНЕВ
2012-04-17 17:02:16ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ ДОНЕВ
GEORGI YOVCHEV DONEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: АНИТА ГЕОРГИЕВА ДОНЕВА
2012-04-17 17:02:16АНИТА ГЕОРГИЕВА ДОНЕВА
ANITA GEORGIEVA DONEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ ДОНЕВ
2011-12-23 15:17:34АГРОСЕРВИЗ 2000
AGROSERVIZ 2000
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-12-23 15:17:34АГРОСЕРВИЗ 2000 ООД
AGROSERVIZ 2000 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7012 ул. НИКОЛАЕВСКА 54
2011-12-23 15:17:34АГРОСЕРВИЗ 2000 ООД
AGROSERVIZ 2000 OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7012 ул. БОЗВЕЛИ 22 II Б
2011-12-23 15:17:34АГРОСЕРВИЗ 2000 ООД
AGROSERVIZ 2000 OOD
SubjectOfActivity
BЪTPEШHO И BЪHШHO TЪPГOBCKA ДEЙHOCT, PEEKCПOPT; TЪPГOBCKO ПOCPEДHИЧECTBO, ПPEДCTABИTEЛCTBO И AГEHTCTBO HA БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA /TЪPГOBCKИ И TPAHCПOPTHИ ФИPMИ /; - TЪPГOBИЯ И CEPBИЗHA ДEЙHOCT HA CEЛCKOCTOПAHCKA TEXHИKA И ПPИKAЧEH ИHBEHTAP, ЛEKИ И TOBAPHИ ABTOMOБИЛИ, ДOCTABKA HA PEЗEPBHИ ЧACTИ И CEPBИЗHO OБOPУДBAHE ЗA CEЛCKOCTOПAHCKA TEXHИKA И ПPИKAЧEH ИHBEHTAP, ЛEKИ И TOBAPHИ ABTOMOБИЛИ, PEMAPKETA, ПOЛУPEMAPKETA И ДPУГИ ПPEBOЗHИ CPEДCTBA; - TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT - CПEДИЦИЯ И ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA; - KOMИCИOHHA ДEЙHOCT, ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA, CЪXPAHEHИE И PEAЛИЗAЦИЯ HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, CKЛAДOBA ДEЙHOCT, TOBAPO-PAЗTOBAPHA OБPAБOTKA B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA; - TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO C ПPOMИШЛEHИ И CEЛCKOCTOПAHCKИ CTOKИ B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT; - TУPИCTИЧECKA ДEЙHOCT - ИЗГPAЖДAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA ЗABEДEHИЯ ЗA OБЩECTBEHO XPAHEHE И УBECEЛИTEЛHИ ЗABEДEHИЯ, XOTEЛИEPCTBO, PECTOPAHTЬOPCTBO, TУPOПEPATOPCKA ДEЙHOCT, TУPИCTИЧECKA AГEHTCKA ДEЙHOCT; - TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; - MAPKETИHГ, KOHCУЛTИHГ, ИHЖEHEPИHГ, ФPAHЧAЙЗИHГ; - ПPИДOБИBAHE, ИЗПOЛЗBAHE И TPAHCФEP HA ПPABA BЬPXУ ИЗOБPETEHИЯ, TЪPГOBCKИ MAPKИ, HOУ-XAУ И BCЯKAKBИ OБEKTИ HA ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, KAKTO И BCЯKA ДPУГA HEЗAБPAHEHA CЪC ЗAKOH ДEЙHOCT.
2011-12-23 15:17:34ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ ДОНЕВ
GEORGI YOVCHEV DONEV
БЪЛГАРИЯManager
2011-12-23 15:17:34МЯНКО ПЕНЧЕВ ГАНЕВ
MYANKO PENCHEV GANEV
БЪЛГАРИЯManager
2011-12-23 15:17:34ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ ДОНЕВ
GEORGI YOVCHEV DONEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-23 15:17:34МЯНКО ПЕНЧЕВ ГАНЕВ
MYANKO PENCHEV GANEV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата АГРОСЕРВИЗ 2000 AGROSERVIZ 2000 (ЕИК: 117608517)
Check other registries about the company АГРОСЕРВИЗ 2000 AGROSERVIZ 2000 (ID: 117608517)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate