Събития с лица свързани с компанията ТАТЯНА ДИМИТРОВА - 79 (ЕИК: 117611456)
Events with persons connected to the company TATYANA DIMITROVA - 79 (ID: 117611456)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 117611456)
Към 2020-01-27 05:56:55 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-27 05:56:55 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-10-03 15:51:46ТАТЯНА ДИМИТРОВА - 79
TATYANA DIMITROVA - 79
LegalForm
Едноличен търговец
2008-10-03 15:51:46ТАТЯНА ДИМИТРОВА - 79 ЕТ
TATYANA DIMITROVA - 79 ET
БЪЛГАРИЯSeat
2008-10-03 15:51:46ТАТЯНА ДИМИТРОВА - 79 ЕТ
TATYANA DIMITROVA - 79 ET
SubjectOfActivity
ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, НА СТОКИ ЗА БИТА, НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ИМПОРТ, ЕКСПОРТ, РЕЕКСПОРТ; ОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ; МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ; ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; КОМИСИОННА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ; ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ; ПРОДАЖБА НА ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, БУТИК; И ВСЯКАКВА ПРОИЗВОДСТВЕНА, ТЪРГОВСКА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.
2008-10-03 15:51:46ТАТЯНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
TATYANA DIMITROVA VASILEVA
PhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ТАТЯНА ДИМИТРОВА - 79 TATYANA DIMITROVA - 79 (ЕИК: 117611456)
Check other registries about the company ТАТЯНА ДИМИТРОВА - 79 TATYANA DIMITROVA - 79 (ID: 117611456)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More