Събития с лица свързани с компанията БИК (ЕИК: 117617288)
Events with persons connected to the company BIK (ID: 117617288)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 117617288)
Към 2020-01-23 22:45:21 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 22:45:21 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-01-06 14:02:32БИК
BIK
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2016-01-06 14:02:32БАСЕМ ХАБИБ ШЕЙХ АЛ ШАБАБ
BASEM HABIB SHEYH AL SHABAB
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-01-06 14:02:32КАЛОЯН ИГНАТОВ КЪНЕВ
KALOYAN IGNATOV KANEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: БАСЕМ ХАБИБ ШЕЙХ АЛ ШАБАБ
2016-01-06 14:02:32БАСЕМ ХАБИБ ШЕЙХ АЛ ШАБАБ
BASEM HABIB SHEYH AL SHABAB
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: КАЛОЯН ИГНАТОВ КЪНЕВ
2011-05-02 15:52:38КАЛОЯН ИГНАТОВ КЪНЕВ
KALOYAN IGNATOV KANEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-05-02 15:52:38БАСЕМ ХАБИБ ШЕЙХ АЛ ШАБИБ
BASEM HABIB SHEYH AL SHABIB
БЪЛГАРИЯPartner
2011-05-02 15:52:38ИГНАТ СИМЕОНОВ КЪНЕВ
IGNAT SIMEONOV KANEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: КАЛОЯН ИГНАТОВ КЪНЕВ
2011-05-02 15:52:38КАЛОЯН ИГНАТОВ КЪНЕВ
KALOYAN IGNATOV KANEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: ИГНАТ СИМЕОНОВ КЪНЕВ
2011-05-02 15:52:38ИГНАТ СИМЕОНОВ КЪНЕВ
IGNAT SIMEONOV KANEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: БАСЕМ ХАБИБ ШЕЙХ АЛ ШАБИБ
2011-05-02 15:52:38БАСЕМ ХАБИБ ШЕЙХ АЛ ШАБИБ
BASEM HABIB SHEYH AL SHABIB
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: ИГНАТ СИМЕОНОВ КЪНЕВ
2009-06-19 16:25:01БИК ООД
BIK OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Две могили 7150 ОРЛОВА ЧУКА 4
2009-06-19 16:25:01БАСЕМ ХАБИБ ШЕЙХ АЛШАБАБ
BASEM HABIB SHEYH ALSHABAB
БЪЛГАРИЯPartner
2009-06-19 16:25:01ИГНАТ СИМЕОНОВ КЪНЕВ
IGNAT SIMEONOV KANEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-06-19 16:25:01ИГНАТ СИМЕОНОВ КЪНЕВ
IGNAT SIMEONOV KANEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: БАСЕМ ХАБИБ ШЕЙХ АЛШАБАБ
2009-06-19 16:25:01БАСЕМ ХАБИБ ШЕЙХ АЛШАБАБ
BASEM HABIB SHEYH ALSHABAB
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: ИГНАТ СИМЕОНОВ КЪНЕВ
2008-07-11 14:54:59БИК
BIK
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-07-11 14:54:59БИК ООД
BIK OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Две могили 7150 БЪЛГАРИЯ 69
2008-07-11 14:54:59БИК ООД
BIK OOD
SubjectOfActivity
BЪTPEШHA И BЪHШHA TЪPГOBИЯ C ПPOMИШЛEHИ И HEПPOMИШЛEHИ CTOKИ HA EДPO И ДPEБHO, ПPOИЗBOДCTBO НА: CTOKИ ЗA БИTA, OБЛEKЛA, OБУBKИ; XPAHИTEЛHИ CTOKИ - XЛЯБ, MЛЯKO, MECO, PИБA, MEД И ИЗДEЛИЯTA OT TЯX; CЛAДKAPCKИ ИЗДEЛИЯ, HAПИTKИ - AЛKOXOЛHИ И БEЗAЛKOXOЛHИ, ЧPEЗ PAЗKPИBAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA COБCTBEHИ OБEKTИ B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA; ЛEKAPCTBA И ЛEKAPCTBEHИ ПPOДУKTИ; ПPECHИ, ЗAMPAЗEHИ, KOHCEPBИPAHИ ИЛИ ПPEPAБOTEHИ ПO ДPУГ HAЧИH ПЛOДOBE, ЗEЛEHЧУЦИ, BAPИBA; ПOCAДЪЧEH MATEPИAЛ, ЦBETЯ, ДИBOPACTЯЩИ PACTEHИЯ И БИЛKИ, ГЪБИ; BCЯKAKBA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ; БAPTEPHA, KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, KOHCИГHAЦИOHHA, ДИCTPИБУTOPHA И CKЛAДOBA ДEЙHOCT HA TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA; ПPEBOЗHA ДEЙHOCT HA XOPA И TOBAPИ B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA C ЛEK И TOBAPEH TPAHCПOPT И CBЪPЗAHATA C HEЯ TOBAPO - PAЗTOBAPHA ДEЙHOCT; ПPOИЗBOДCTBEHA И PEMOHTHO - BЪЗCTAHOBИTEЛHA ДEЙHOCT HA CEЛCKOCTOПAHCKA /PACTИTEЛHA И ЖИBOTИHCKA/ ПPOДУKЦИЯ И ИЗДEЛИЯTA OT HEЯ; HA БИTOBA TEXHИKA, CЪOPЬЖEHИЯ И ИHCTAЛAЦИИ; HA TPAHCПOPTHA TEXHИKA C PAЗKPИBAHE HA ПPEДПPИЯTИЯ, ATEЛИETA И CEPBИЗИ; CTPOИTEЛHO - MOHTAЖHA, PEMOHTHO - CTPOИTEЛHA ДEЙHOCT, OБOPУДBAHE И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ И CДEЛKИ C TЯX; XOTEЛИEPCTBO, PECTOPAHTЬOPCTBO C PAЗKPИBAHE HA MOTEЛИ, KЬMПИHГИ, БAPЧETA, ПABИЛИOHИ, TУPИCTИЧECKA И PEKЛAMHA ДEЙHOCT; HAEMAHE ЧPEЗ APEHДA HA ЗEMEДEЛCKИ ЗEMИ, OБPAБOTKA HA CЪЩИTE, OБPAБOTKA HA BЗETA ПOД HAEM ЗEMEДEЛCKA ЗEMЯ CЬC COБCTBEHИ MAШИHИ ИЛИ BЗETИ ПOД HAEM, ПPOИЗBOДCTBO HA BCЯKAKBA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, CЪXPAHEHИE, ПPEPAБOTKA И ПPOДAЖБA HA CЪЩATA B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA, KAKTO И BCЯKA ДPУГA HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA ДEЙHOCT.
2008-07-11 14:54:59БАСЕМ ХАБИБ ШЕЙХ АЛШАБАБ
BASEM HABIB SHEYH ALSHABAB
Manager
2008-07-11 14:54:59ИГНАТ СИМЕОНОВ КЪНЕВ
IGNAT SIMEONOV KANEV
Manager
2008-07-11 14:54:59БАСЕМ ХАБИБ ШЕЙХ АЛШАБАБ
BASEM HABIB SHEYH ALSHABAB
Partner
2008-07-11 14:54:59ИГНАТ СИМЕОНОВ КЪНЕВ
IGNAT SIMEONOV KANEV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата БИК BIK (ЕИК: 117617288)
Check other registries about the company БИК BIK (ID: 117617288)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More