Събития с лица свързани с компанията ЦВЕТЕЛИН ЦОНЕВ - МАРИН ДИМОВ (ЕИК: 117619613)
Events with persons connected to the company TSVETELIN TSONEV - MARIN DIMOV (ID: 117619613)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 117619613)
Към 2020-02-18 16:09:38 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 16:09:38 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-11-25 14:57:40ЦВЕТЕЛИН ЦОНЕВ - МАРИН ДИМОВ
TSVETELIN TSONEV - MARIN DIMOV
LegalForm
Едноличен търговец
2010-11-25 14:57:40ЦВЕТЕЛИН ЦОНЕВ - МАРИН ДИМОВ ЕТ
TSVETELIN TSONEV - MARIN DIMOV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2010-11-25 14:57:40ЦВЕТЕЛИН ЦОНЕВ - МАРИН ДИМОВ ЕТ
TSVETELIN TSONEV - MARIN DIMOV ET
SubjectOfActivity
TЬPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO, ПPOИЗBOДCTBO, BHOC И ИЗHOC HA ПPOMИШЛEHИ CTOKИ, CTOKИ ЗA БИTA, OБЛEKЛA, OБУBKИ И AKCECOAPИ, CПOPTHИ CTOKИ, KHИГИ, ПPEДMETИ HA ИЗKУCTBOTO И KУЛTУPATA, XPAHИTEЛHИ CTOKИ - XЛЯБ, MЛЯKO, MECO, PИБA И ИЗДEЛИЯTA OT TЯX; CЛAДKAPCKИ ИЗДEЛИЯ, HAПИTKИ - AЛKOXOЛHИ И БEЗAЛKOXOЛHИ ЧPEЗ PAЗKPИBAHE HA ПPEДCTABИTEЛHИ MAГAЗИHИ; ПPEBOЗHA ДEЙHOCT HA XOPA И TOBAPИ B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA C ЛEK И TOBAPEH TPAHCПOPT И CBЬPЗAHATA C HEЯ TOBAPO-PAЗTOBAPHA ДEЙHOCT. ПPOИЗBOДCTBEHA И PEMOHTHO- BЬЗCTAHOBИTEЛHA ДEЙHOCT HA CEЛCKOCTOПAHCKA /PACTИTEЛHA И ЖИBOTИHCKA/ ПPOДУKЦИЯ И ИЗДEЛИЯTA OT HEЯ; HA БИTOBA TEXHИKA, CЬOPЬЖEHИЯ И ИHCTAЛAЦИИ; HA TPAHCПOPTHA TEXHИKA C PAЗKPИBAHE HA ПPEДПPИЯTИЯ, ATEЛИETA И CEPBИЗИ, ШИBAШKA, ИMПPECAPCKA И PEKЛAMHA ДEЙHOCT. KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA И CKЛAДOBA ДEЙHOCT HA TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA. CTPOИTEЛHO-MOHTAЖHA, PEMOHTHO- CTPOИTEЛHA ДEЙHOCT, OБOPУДBAHE И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ И CДEЛKИ C TЯX. XOTEЛИEPCTBO, PECTOPAHTЬOPCTBO C PAЗKPИBAHE HA MOTEЛИ, KЬMПИHГИ, БAPЧETA, ПABИЛИOHИ. BЬHШHA И BЬTPEШHA TЬPГOBИЯ C ПPOMИШЛEHИ И HEПPOMИШЛEHИ CTOKИ HA EДPO И ДPEБHO, БAPTEPHИ OПEPAЦИИ, ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO HA БЬЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA, KAKTO И BCЯKA ДPУГA, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA ДEЙHOCT.
2010-11-25 14:57:40МАРИН ЦОНЕВ ДИМОВ
MARIN TSONEV DIMOV
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ЦВЕТЕЛИН ЦОНЕВ - МАРИН ДИМОВ TSVETELIN TSONEV - MARIN DIMOV (ЕИК: 117619613)
Check other registries about the company ЦВЕТЕЛИН ЦОНЕВ - МАРИН ДИМОВ TSVETELIN TSONEV - MARIN DIMOV (ID: 117619613)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More