Събития с лица свързани с компанията БОРОИМПЕКС (ЕИК: 117620882)
Events with persons connected to the company BOROIMPEKS (ID: 117620882)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 117620882)
Към 2020-02-18 15:36:22 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 15:36:22 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 175 обществени поръчки за 7 724 806,32 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-01-07 14:10:23Магдалена Колева Великова
Magdalena Koleva Velikova
БЪЛГАРИЯDirector
2011-12-12 17:24:04ПАНАЙОТ ВАЛЕНТИНОВ ПАНАЙОТОВ
PANAYOT VALENTINOV PANAYOTOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-03-24 16:14:18ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ ВЕЛИКОВ
VALENTIN PANAYOTOV VELIKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-03-24 16:14:18ГЕОРГИ ЗЛАТАНОВ ГАНЧЕВ
GEORGI ZLATANOV GANCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-03-24 16:14:18ПАНАЙОТ ВАЛЕНТИНОВ ПАНАЙОТОВ
PANAYOT VALENTINOV PANAYOTOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-03-24 16:14:18ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ ВЕЛИКОВ
VALENTIN PANAYOTOV VELIKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-06-06 17:17:26БОРОИМПЕКС
BOROIMPEKS
LegalForm
Акционерно дружество
2008-06-06 17:17:26БОРОИМПЕКС АД
BOROIMPEKS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Борово 7174 бул.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 3А
2008-06-06 17:17:26БОРОИМПЕКС АД
BOROIMPEKS AD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С НЕПРЕРАБОТЕНО И ПРЕРАБОТЕНО МЕСО; ПРОИЗВОДСТВО НА КОЛБАСИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЛУФАБРИКАТИ ОТ МЕСО; РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОЛБАСИ И ПОЛУФАБРИКАТИ ОТ МЕСО; ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КЛАННИЦИ ЗА ЖИВОТНИ И ПТИЦИ; РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И ТЪРГОВИЯ, НА МАГАЗИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; ЖИВОТНОВЪДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЖИВИ ЖИВОТНИ; ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ И ТЪРГОВИЯ С ТЯХ; ТЪРГОВСКО ПЕРДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ТРАНСПОРТНА И СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ;
2008-06-06 17:17:26ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ ВЕЛИКОВ
VALENTIN PANAYOTOV VELIKOV
Representative
2008-06-06 17:17:26ПАНАЙОТ ВАЛЕНТИНОВ ПАНАЙОТОВ
PANAYOT VALENTINOV PANAYOTOV
Director
2008-06-06 17:17:26ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ ВЕЛИКОВ
VALENTIN PANAYOTOV VELIKOV
Director
2008-06-06 17:17:26ГЕОРГИ ЗЛАТАНОВ ГАНЧЕВ
GEORGI ZLATANOV GANCHEV
Director

Проверки в други регистри за фирмата БОРОИМПЕКС BOROIMPEKS (ЕИК: 117620882)
Check other registries about the company БОРОИМПЕКС BOROIMPEKS (ID: 117620882)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More