Събития с лица свързани с компанията ЛИЛИЯ ГРЕК - ЛИЛИЯ ПЕТРОВА (ЕИК: 117654226)
Events with persons connected to the company LILIYA GREK - LILIYA PETROVA (ID: 117654226)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 117654226)
Към 2020-02-19 10:23:46 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 10:23:46 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-09-24 14:01:28ЛИЛИЯ ГРЕК - ЛИЛИЯ ПЕТРОВА
LILIYA GREK - LILIYA PETROVA
LegalForm
Едноличен търговец
2010-09-24 14:01:28ЛИЛИЯ ГРЕК - ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ЕТ
LILIYA GREK - LILIYA PETROVA ET
БЪЛГАРИЯSeat
2010-09-24 14:01:28ЛИЛИЯ ГРЕК - ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ЕТ
LILIYA GREK - LILIYA PETROVA ET
SubjectOfActivity
ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, СТОКИ ЗА БИТА, ОБЛЕКЛА, ОБУВКИ И АКСЕСОАРИ, СПОРТНИ СТОКИ; ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ - ХЛЯБ, МЕСО, РИБА, МЕД И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ; СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ, НАПИТКИ - АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ ЧРЕЗ РАЗКРИВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ МАГАЗИНИ И ЗАВЕДЕНИЯ; ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО С РАЗКРИВАНЕ НА МОТЕЛИ, КЪМПИНГИ, БАРЧЕТА, ПАВИЛИОНИ; ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ НА ХОРА И ТОВАРИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА С ЛЕК И ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ И СВЪРЗАНАТА С НЕЯ ТОВАРО - РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ; СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНА, РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И СДЕЛКИ С ТЯХ; ПРОИЗВОДСТВЕНА И РЕМОНТНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА (РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА) ПРОДУКЦИЯ И ИЗДЕЛИЯ ОТ НЕЯ; НА БИТОВА ТЕХНИКА, СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ; НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА С РАЗКРИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, АТЕЛИЕТА И СЕРВИЗИ, ШИВАШКА, ИМПРЕСАРСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ И НЕПРОМИШЛЕНИ СТОКИ НА ЕДРО И ДРЕБНО, БАРТЕРНИ ОПЕРАЦИИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ
2010-09-24 14:01:28ЛИЛИЯ ТЕОДОСИЕВА ПЕТРОВА
LILIYA TEODOSIEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ЛИЛИЯ ГРЕК - ЛИЛИЯ ПЕТРОВА LILIYA GREK - LILIYA PETROVA (ЕИК: 117654226)
Check other registries about the company ЛИЛИЯ ГРЕК - ЛИЛИЯ ПЕТРОВА LILIYA GREK - LILIYA PETROVA (ID: 117654226)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More