Събития с лица свързани с компанията ТИХОМИР АНГЕЛОВ - 2007 (ЕИК: 117686900)
Events with persons connected to the company TIHOMIR ANGELOV - 2007 (ID: 117686900)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 117686900)
Към 2020-02-18 17:13:52 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 17:13:52 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-11-25 14:48:13ТИХОМИР АНГЕЛОВ - 2007
TIHOMIR ANGELOV - 2007
LegalForm
Едноличен търговец
2010-11-25 14:48:13ТИХОМИР АНГЕЛОВ - 2007 ЕТ
TIHOMIR ANGELOV - 2007 ET
БЪЛГАРИЯSeat
2010-11-25 14:48:13ТИХОМИР АНГЕЛОВ - 2007 ЕТ
TIHOMIR ANGELOV - 2007 ET
SubjectOfActivity
TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO C XPAHИTEЛHИ CTOKИ - XЛЯБ, MECO, PИБA, MEД И ИЗДEЛИЯTA OT TЯX: CЛAДKAPCKИ ИЗДEЛИЯ, HAПИTKИ - AЛKOXOЛHИ И БEЗAЛKOXOЛHИ ЧPEЗ PAЗKPИBAHE HA ПPEДCTABИTEЛHИ MAГAЗИHИ И ЗABEДEHИЯ; CTPOИTEЛHO - MOHTAЖHA, PEMOHTHO - CTPOИTEЛHA ДEЙHOCT, OБOPУДBAHE И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ И CДEЛKИ C TЯX; ПPOИЗBOДCTBEHA И PEMOHTHO - BЪЗCTAHOBИTEЛHA ДEЙHOCT HA CEЛCKOCTOПAHCKA /PACTИTEЛHA И ЖИBOTИHCKA/ ПPOДУKЦИЯ И ИЗДEЛИЯ OT HEЯ, HA БИTOBA TEXHИKA, CЪOPЪЖEHИЯ И ИHCTAЛAЦИИ, HA TPAHCПOPTHA TEXHИKA C PAЗKPИBAHE HA ПPEДПPИЯTИЯ, ATEЛИETA И CEPBИЗИ; БAPTEPHA, KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, KOHCИГHAЦИOHHA, ДИCTPИБУTOPHA И CKЛAДOBA ДEЙHOCT HA TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA, KAKTO И BCЯKA ДPУГA HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA ДEЙHOCT.
2010-11-25 14:48:13ТИХОМИР АНГЕЛОВ СТОЯНОВ
TIHOMIR ANGELOV STOYANOV
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ТИХОМИР АНГЕЛОВ - 2007 TIHOMIR ANGELOV - 2007 (ЕИК: 117686900)
Check other registries about the company ТИХОМИР АНГЕЛОВ - 2007 TIHOMIR ANGELOV - 2007 (ID: 117686900)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More