Събития с лица свързани с компанията ТАИС-ВС (ЕИК: 118556742)
Events with persons connected to the company TAIS-VS (ID: 118556742)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 118556742)
Към 2020-01-23 04:31:51 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 04:31:51 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-02-07 15:17:41ИВО СТОИЛКОВ ТРАЯНОВ
IVO STOILKOV TRAYANOV
Trustee
2018-02-07 15:17:41ТАИС-ВС ЕООД
TAIS-VS EOOD
Trustees
2017-12-04 11:45:33ИВО СТОИЛКОВ ТРАЯНОВ
IVO STOILKOV TRAYANOV
Trustee
2017-12-04 11:45:33ТАИС-ВС ЕООД
TAIS-VS EOOD
Trustees
2017-11-09 10:07:43МИТИНКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
MITINKA HRISTOVA GEORGIEVA
Trustee
2017-11-09 10:07:43ТАИС-ВС ЕООД
TAIS-VS EOOD
Trustees
2017-09-25 09:31:37Златимир Бориславов Жечев
Zlatimir Borislavov ZHechev
Trustee
2017-09-25 09:31:37ТАИС-ВС ЕООД
TAIS-VS EOOD
Trustees
2017-08-08 15:20:23ТАИС-ВС ЕООД
TAIS-VS EOOD
ReOpenProceedings
2016-06-22 11:00:14ТАИС-ВС ЕООД
TAIS-VS EOOD
HoldProceedings
2015-11-06 13:56:39Златимир Бориславов Жечев
Zlatimir Borislavov ZHechev
Trustees
2012-10-01 17:26:03МИТИНКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
MITINKA HRISTOVA GEORGIEVA
Trustees
2012-08-29 15:31:28МИТИНКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
MITINKA HRISTOVA GEORGIEVA
Trustees
2012-08-13 14:39:24МИТИНКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
MITINKA HRISTOVA GEORGIEVA
Trustees
2012-07-25 11:15:48ТАИС-ВС ЕООД
TAIS-VS EOOD
ReOpenProceedings
2011-06-10 10:50:13ТАИС-ВС ЕООД
TAIS-VS EOOD
OpenProccedings
2011-06-10 10:50:13ТАИС-ВС ЕООД
TAIS-VS EOOD
HoldProceedings
2011-06-10 10:50:13ТАИС-ВС ЕООД
TAIS-VS EOOD
GeneralSeizure
2011-06-10 10:50:13ТАИС-ВС ЕООД
TAIS-VS EOOD
DeclareBankrupt
2008-03-24 16:47:23ТАИС-ВС
TAIS-VS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-03-24 16:47:23ТАИС-ВС ЕООД
TAIS-VS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Алфатар 7570 ул.ОЛШАНКА 35
2008-03-24 16:47:23ТАИС-ВС ЕООД
TAIS-VS EOOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО , ИЗКУПУВАНЕ , ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД В ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА , КАКТО И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ СПОМАГАТЕЛНИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ, ПАРКИНГИ , ГАРАЖИ, АВТОСЕРВИЗИ , СТРОИТЕЛСТВО , ПРОКАРВАНЕ И РЕМОНТ НА ИНСТАЛАЦИИ , ПРОИЗВОДСТВО НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА .
2008-03-24 16:47:23ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ КОПРИНДЖИЙСКИ
VALENTIN STOYANOV KOPRINDZHIYSKI
Manager
2008-03-24 16:47:23ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ КОПРИНДЖИЙСКИ
VALENTIN STOYANOV KOPRINDZHIYSKI
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ТАИС-ВС TAIS-VS (ЕИК: 118556742)
Check other registries about the company ТАИС-ВС TAIS-VS (ID: 118556742)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More