Събития с лица свързани с компанията ПЕТРОМАКС ПАУЪР (ЕИК: 118583038)
Events with persons connected to the company PETROMAKS PAUAR (ID: 118583038)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 118583038)
Към 2020-02-18 15:08:51 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 15:08:51 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-30 10:30:18НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
NATSIONALNA AGENTSIYA ZA PRIHODITE Darzhavna agentsiya
Distraint
2018-05-30 10:30:18НЕКСТ ПАУЪР ООД
NEKST PAUAR OOD
Distraints
2018-05-30 10:30:18ЩРАБАГ
SHTRABAG
Distraint
2018-05-30 10:30:18ВИПИ КАПИТАЛ
VIPI KAPITAL
БЪЛГАРИЯDescription406
2014-08-18 12:06:44СВОБОДНА ЗОНА-РУСЕ
SVOBODNA ZONA-RUSE
Distraints
2014-08-12 13:15:19ВИПИ КАПИТАЛ
VIPI KAPITAL
Description406
2012-12-21 14:25:26ВИПИ КАПИТАЛ
VIPI KAPITAL
БЪЛГАРИЯPartner
2012-12-14 16:57:23ПЕТРОМАКС АД
PETROMAKS AD
БЪЛГАРИЯPartner
2012-12-14 16:57:23ВЛАДИМПЕКС ЕООД
VLADIMPEKS EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
17932900 Sell to: ПЕТРОМАКС АД
2012-12-14 16:57:23ПЕТРОМАКС АД
PETROMAKS AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
17932900 Buy from: ВЛАДИМПЕКС ЕООД
2011-01-03 16:53:30ОРИОЛ ИНВЕСТМЪНТС КООПЕРАТИ У.А.
ORIOL INVESTMANTS KOOPERATI U.A.
НИДЕРЛАНДИЯPartner
2011-01-03 16:53:30ВЛАДИМПЕКС ЕООД
VLADIMPEKS EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-01-03 16:53:30ДИЛЕМА 59 ЕООД
DILEMA 59 EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4602500 Sell to: ВЛАДИМПЕКС ЕООД
2011-01-03 16:53:30ВЛАДИМПЕКС ЕООД
VLADIMPEKS EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4602500 Buy from: ДИЛЕМА 59 ЕООД
2010-09-08 16:28:12НЕКСТ ПАУЪР ООД
NEKST PAUAR OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1261 ул. Мраморен рид 2
2010-09-08 16:28:12ВЛАДИМПЕКС ЕООД
VLADIMPEKS EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2010-09-08 16:28:12ОРИОЛ ИНВЕСТМЪНТС КООПЕРАТИ У.А.
ORIOL INVESTMANTS KOOPERATI U.A.
НИДЕРЛАНДИЯPartner
2010-09-08 16:28:12ИНТЕРТОЛ ИНФРАСТРАКЧЪР ДИВЕЛЪПМЪНТС БВ
INTERTOL INFRASTRAKCHAR DIVELAPMANTS BV
НИДЕРЛАНДИЯPartner
2010-09-08 16:28:12ДИЛЕМА 59 ЕООД
DILEMA 59 EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2010-09-08 16:28:12ВЛАДИМПЕКС ЕООД
VLADIMPEKS EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4269800 Sell to: ОРИОЛ ИНВЕСТМЪНТС КООПЕРАТИ У.А.
2010-05-12 10:56:52БЕТА ПРОПЪРТИ
BETA PROPARTI
Distraints
2010-05-10 09:07:22ДИЛЕМА 59
DILEMA 59
Description406
2010-03-15 09:18:24БУЛВИП
BULVIP
Distraints
2010-03-11 10:07:14ВЛАДИМПЕКС
VLADIMPEKS
Description406
2009-06-19 07:37:36БЕТА ПРОПЪРТИ
BETA PROPARTI
Distraints
2009-06-18 14:32:13ДИЛЕМА 59
DILEMA 59
Description406
2009-05-22 15:05:57ПЕТРОМАКС ПАУЪР ООД
PETROMAKS PAUAR OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1261 Мраморен рид 2
2009-05-22 15:05:57ИНТЕРТОЛ ИНФРАСТРЪКТЪР ДИВЕЛЪПМЪНТС Б.В.
INTERTOL INFRASTRAKTAR DIVELAPMANTS B.V.
НИДЕРЛАНДИЯPartner
2009-05-22 15:05:57ВЛАДИМПЕКС ЕООД
VLADIMPEKS EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-22 15:05:57ВЛАДИМПЕКС ЕООД
VLADIMPEKS EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
6262300 Sell to: ИНТЕРТОЛ ИНФРАСТРЪКТЪР ДИВЕЛЪПМЪНТС Б.В.
2009-05-22 15:05:57ПЕТРОМАКС ПАУЪР ООД
PETROMAKS PAUAR OOD
SubjectOfActivity
РАЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИНЖЕНЕРИНГ, ДОСТАВКА, ПРОИЗВОДСТВО, ФИНАНСИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, ДОВЪРШВАНЕ, ИЗПИТВАНЕ, ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗАСТРАХОВАНЕ, ВЛАДЕНИЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА НА ГАЗ С ОТВОРЕН/КОМБИНИРАН ЦИКЪЛ С ПРИБЛИЗИТЕЛЕН КАПАЦИТЕТ 115 МЕГАВАТЧАСА, КОЯТО ЩЕ БЪДЕ РАЗПОЛОЖЕНА БЛИЗО ДО ГР.СОФИЯ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (СОФИЙСКИЯТ ПРОЕКТ) И НА ДРУГ ПРОЕКТ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИНЖЕНЕРИНГ, ДОСТАВКА, ПРОИЗВОДСТВО, ФИНАНСИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, ДОВЪРШВАНЕ, ИЗПИТВАНЕ, ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗАСТРАХОВАНЕ, ВЛАДЕНИЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА НА ГАЗ С ОТВОРЕН/КОМБИНИРАН ЦИКЪЛ С ПРИБЛИЗИТЕЛЕН КАПАЦИТЕТ 50 МЕГАВАТЧАСА, КОЯТО ЩЕ БЪДЕ РАЗПОЛОЖЕНА БЛИЗО ДО РУСЕ, БЪЛГАРИЯ (РУСЕНСКИ ПРОЕКТ), КАТО ТЕЗИ ДВА ПРОЕКТА СЕ НАРИЧАТ ПО-ДОЛУ ПРОЕКТИТЕ.
2008-11-07 12:25:23ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕНЧЕВ
VLADIMIR PETROV NENCHEV
Manager
2008-10-09 16:23:55ВЛАДИМПЕКС ЕООД
VLADIMPEKS EOOD
Partner
2008-10-09 16:23:55ДИЛЕМА 59 ЕООД
DILEMA 59 EOOD
Partner
2008-03-24 14:44:26ПЕТРОМАКС ПАУЪР
PETROMAKS PAUAR
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-24 14:44:26ДИЛЕМА 59 ЕООД
DILEMA 59 EOOD
Partner
2008-03-24 14:44:26ВЛАДИМПЕКС ЕООД
VLADIMPEKS EOOD
Partner
2008-03-24 14:44:26ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕНЧЕВ
VLADIMIR PETROV NENCHEV
SoleCapitalOwner
2008-03-24 14:44:26ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕНЧЕВ
VLADIMIR PETROV NENCHEV
ShareTransfer
5000 Sell to: ДИЛЕМА 59 ЕООД ,ЕИК 130102300 - 2500 лв; ВЛАДИМПЕКС ЕООД - 2500 лв.
2008-03-24 14:44:26ДИЛЕМА 59 ЕООД ,ЕИК 130102300 - 2500 лв; ВЛАДИМПЕКС ЕООД - 2500 лв.
DILEMA 59 EOOD ,EIK 130102300 - 2500 lv; VLADIMPEKS EOOD - 2500 lv.
ShareTransfer
5000 Buy from: ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕНЧЕВ
2008-03-24 14:19:50ПЕТРОМАКС ПАУЪР
PETROMAKS PAUAR
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-03-24 14:19:50ПЕТРОМАКС ПАУЪР ООД
PETROMAKS PAUAR OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.ТУТРАКАН 22
2008-03-24 14:19:50ПЕТРОМАКС ПАУЪР ООД
PETROMAKS PAUAR OOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ; ИНЖЕНЕРИНГ И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ; ТРАНСПОРТНИ И ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ДРЕБНО И ЕДРО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С АКЦИЗНИ СТОКИ; СЕРВИЗНИ УСЛУГИ; СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ; ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛ И ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ, С ГОРИВНИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, СЪС СКРАБ; ЕКСПОРТ, ИМПОРТ И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ И МАТЕРИАЛИ; КОМИСИОННА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ; ТУРИЗЪМ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ПОДДРЪЖКА НА МАШИНИ, СЪОРАЖЕНИЯ, КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ДЕЙНОСТИ; МАРКЕТИНГ И ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ
2008-03-24 14:19:50ДОБРОМИР ХРИСТОВ ДОНКОВ
DOBROMIR HRISTOV DONKOV
Manager
2008-03-24 14:19:50ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕНЧЕВ
VLADIMIR PETROV NENCHEV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ПЕТРОМАКС ПАУЪР PETROMAKS PAUAR (ЕИК: 118583038)
Check other registries about the company ПЕТРОМАКС ПАУЪР PETROMAKS PAUAR (ID: 118583038)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More