Събития с лица свързани с компанията РАЯН (ЕИК: 118586358)
Events with persons connected to the company RAYAN (ID: 118586358)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 118586358)
Към 2020-05-26 04:37:09 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-05-26 04:37:09 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-03-07 15:25:08РАЯН 14 ЕООД
RAYAN 14 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 МУР 1А
2016-03-07 15:25:08РАЯН 14 ЕООД
RAYAN 14 EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 МУР 1А
2016-03-07 15:25:08ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯManager
2016-03-07 15:25:08ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-03-07 15:25:08ИВАН БОЙКОВ НЕНКОВ
IVAN BOYKOV NENKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
2016-03-07 15:25:08ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ИВАН БОЙКОВ НЕНКОВ
2013-09-09 22:13:40РАЯН ЕООД
RAYAN EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Христо Белчев 28 Б
2013-09-09 22:13:40РАЯН ЕООД
RAYAN EOOD
SubjectOfActivity
обучителна и образователна дейност, бизнес планиране и прогнозиране, научно изследователска и развойна дейност, маркетинг, търговия с потребителски стоки, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, проектиране, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, транспортни услуги, търговска дейност, информационни технологии, както и всички други дейности незабранени със закони, укази или други нормативни актове,
2013-09-09 22:13:40Иван Бойков Ненков
Ivan Boykov Nenkov
БЪЛГАРИЯManager
2013-09-09 22:13:40Иван Бойков Ненков
Ivan Boykov Nenkov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-09-09 22:13:40ЕЛЕНА ИВАНОВА МЪРКОВА
ELENA IVANOVA MARKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: Иван Бойков Ненков
2013-09-09 22:13:40Иван Бойков Ненков
Ivan Boykov Nenkov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ЕЛЕНА ИВАНОВА МЪРКОВА
2013-07-17 11:07:59РАЯН ЕООД
RAYAN EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Борово Дечко Йорданов 8 В
2013-07-17 11:07:59РАЯН ЕООД
RAYAN EOOD
SubjectOfActivity
фризьорски услуги, обучителна и образователна дейност, бизнес планиране и прогнозиране, научно изследователска и развойна дейност, маркетинг, търговия с потребителски стоки, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, проектиране, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, транспортни услуги, търговска дейност, информационни технологии, както и всички други дейности незабранени със закони, укази или други нормативни актове,
2013-07-17 11:07:59ЕЛЕНА ИВАНОВА МЪРКОВА
ELENA IVANOVA MARKOVA
БЪЛГАРИЯManager
2013-07-17 11:07:59ЕЛЕНА ИВАНОВА МЪРКОВА
ELENA IVANOVA MARKOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-07-17 11:07:59МИГЛЕНА ЗДРАВКОВА ИВАНОВА
MIGLENA ZDRAVKOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ЕЛЕНА ИВАНОВА МЪРКОВА
2013-07-17 11:07:59ЕЛЕНА ИВАНОВА МЪРКОВА
ELENA IVANOVA MARKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: МИГЛЕНА ЗДРАВКОВА ИВАНОВА
2010-12-10 13:27:54РАЯН
RAYAN
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-12-10 13:27:54РАЯН ЕООД
RAYAN EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ТУЛЧА 6 А
2010-12-10 13:27:54РАЯН ЕООД
RAYAN EOOD
SubjectOfActivity
ФPИЗЬOPCKИ УCЛУГИ, MAPKETИHГ, TЬPГOBИЯ C ПOTPEБИTEЛCKИ CTOKИ, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOHCУЛTAHTCKИ УCЛУГИ, ПPOEKTИPAHE, BHOC, ИЗHOC, PEEKCПOPT, БAPTEPHИ CДEЛKИ, TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ, CДEЛKИ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ, TЬPГOBИЯ C XPAHИTEЛHИ И ПPOMИШЛEHИ CTOKИ, TЬPГOBИЯ C AЛKOXOЛ И БEЗAЛKOXOЛHИ HAПИTKИ, KAKTO И ДPУГИ ДEЙHOCTИ HEЗAБPAHEHИ CЬC ЗAKOH, УKAЗ ИЛИ ДPУГ HOPMATИBEH AKT.
2010-12-10 13:27:54МИГЛЕНА ЗДРАВКОВА ИВАНОВА
MIGLENA ZDRAVKOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯManager
2010-12-10 13:27:54МИГЛЕНА ЗДРАВКОВА ИВАНОВА
MIGLENA ZDRAVKOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата РАЯН RAYAN (ЕИК: 118586358)
Check other registries about the company РАЯН RAYAN (ID: 118586358)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More