Събития с лица свързани с компанията ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО-СЛИВЕН (ЕИК: 119002240)
Events with persons connected to the company TARGOVIYA NA EDRO-SLIVEN (ID: 119002240)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 119002240)
Към 2020-02-17 04:26:03 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 04:26:03 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-11-15 09:46:07ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ
VASIL DOBREV PETROV
Procurator
2017-11-15 09:46:07ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО-СЛИВЕН АД
TARGOVIYA NA EDRO-SLIVEN AD
Procurators
2014-11-04 15:09:31Българска лизингова компанияЕАД
Balgarska lizingova kompaniyaEAD
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-11-04 15:09:31Цвета Калустян- Бакърджиева
TSveta Kalustyan- Bakardzhieva
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-08-16 15:30:34Българска лизингова компанияЕАД
Balgarska lizingova kompaniyaEAD
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-08-16 15:30:34Пирин Василев Атанасов
Pirin Vasilev Atanasov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-08-16 15:30:34Българска индустриална компанияАД
Balgarska industrialna kompaniyaAD
БЪЛГАРИЯDirector
2010-08-16 15:30:34Българска лизингова компанияЕАД
Balgarska lizingova kompaniyaEAD
БЪЛГАРИЯDirector
2008-03-13 13:12:05ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО-СЛИВЕН
TARGOVIYA NA EDRO-SLIVEN
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-13 13:12:05ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО-СЛИВЕН АД
TARGOVIYA NA EDRO-SLIVEN AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 Даме Груев ул. Дели Ради 5
2008-03-13 13:12:05ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО-СЛИВЕН АД
TARGOVIYA NA EDRO-SLIVEN AD
SubjectOfActivity
Търговия на едро и дребно с промишлени, битови, хранителни и нехранителни стоки, обществено хранене, производство на стоки и услуги, външнотърговска дейност, транспортна и спедиторска дейност и услуги, отдаване под наем на дълготрайни и краткотрайни активи-търговски складове, производствени помещения и инвентар, авторемонтна и сервизна дейност, подготовка и квалификация на кадри, организиране и извършване на дейност като стоково тържище.
2008-03-13 13:12:05БЪЛГАРСКА ЛИЗИНГОВА КЪЩА ООД
BALGARSKA LIZINGOVA KASHTA OOD
Representative
2008-03-13 13:12:05ПИРИН ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
PIRIN VASILEV ATANASOV
Representative
2008-03-13 13:12:05БЪЛГАРСКА ЛИЗИНГОВА КЪЩА ООД
BALGARSKA LIZINGOVA KASHTA OOD
Director
2008-03-13 13:12:05ЖАСМИНА БОРИСОВА АНЧЕВА
ZHASMINA BORISOVA ANCHEVA
Director
2008-03-13 13:12:05ХАРАЛАМБИ БОРИСОВ АНЧЕВ
HARALAMBI BORISOV ANCHEV
Director

Проверки в други регистри за фирмата ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО-СЛИВЕН TARGOVIYA NA EDRO-SLIVEN (ЕИК: 119002240)
Check other registries about the company ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО-СЛИВЕН TARGOVIYA NA EDRO-SLIVEN (ID: 119002240)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More