Събития с лица свързани с компанията ТРЕЙД ТРАНС (ЕИК: 119620144)
Events with persons connected to the company TREYD TRANS (ID: 119620144)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 119620144)
Към 2020-02-29 04:26:56 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-29 04:26:56 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-11-30 15:23:10Даниела Вълчева Демирева-Гюрова
Daniela Valcheva Demireva-Gyurova
Trustee
2016-11-30 15:23:10ТРЕЙД ТРАНС ООД
TREYD TRANS OOD
Trustees
2015-03-13 10:59:40ТРЕЙД ТРАНС ООД
TREYD TRANS OOD
DebtorBodies
2015-03-13 10:59:40ТРЕЙД ТРАНС ООД
TREYD TRANS OOD
RestrictDebtorOrderPower
2015-03-13 10:59:40ТРЕЙД ТРАНС ООД
TREYD TRANS OOD
GeneralSeizure
2015-03-13 10:59:40ТРЕЙД ТРАНС ООД
TREYD TRANS OOD
CashIn
2015-03-13 10:59:40ТРЕЙД ТРАНС ООД
TREYD TRANS OOD
DeclareBankrupt
2014-04-08 15:16:28Елка Неделчева Петрова
Elka Nedelcheva Petrova
Trustees
2014-03-21 12:39:58ДИЗЕЛОР
DIZELOR
Distraints
2014-03-17 12:35:27ДОБРИН ПЕТРОВ ДАНЕВ
DOBRIN PETROV DANEV
Description406
2014-03-10 16:38:01Елка Неделчева Петрова
Elka Nedelcheva Petrova
Trustees
2014-03-10 16:19:15ТРЕЙД ТРАНС ООД
TREYD TRANS OOD
OpenProccedings
2014-03-10 16:19:15ТРЕЙД ТРАНС ООД
TREYD TRANS OOD
GeneralSeizure
2012-12-18 15:47:43ГРАДУС - 3 АД
GRADUS - 3 AD
Distraints
2012-12-18 15:31:03ГРАДУС - 3 АД
GRADUS - 3 AD
Distraints
2012-12-12 15:11:23ЙОРДАН ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ
YORDAN IVANOV GOSPODINOV
БЪЛГАРИЯDescription406
2012-12-12 15:03:39ДОБРИН ПЕТРОВ ДАНЕВ
DOBRIN PETROV DANEV
БЪЛГАРИЯDescription406
2012-01-10 09:42:00ДОБРИН ПЕТРОВ ДАНЕВ
DOBRIN PETROV DANEV
БЪЛГАРИЯManager
2010-05-03 15:20:13ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН
EVROMARKET KANSTRAKSHAN
Distraints
2010-04-29 15:03:28ЙОРДАН ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ
YORDAN IVANOV GOSPODINOV
Description406
2009-06-22 17:38:14ТРЕЙД ТРАНС ООД
TREYD TRANS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 61
2008-06-16 15:38:11ЙОРДАН ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ
YORDAN IVANOV GOSPODINOV
Manager
2008-06-16 15:38:11ДОБРИН ПЕТРОВ ДАНЕВ
DOBRIN PETROV DANEV
Manager
2008-06-16 15:38:11ДОБРИН ПЕТРОВ ДАНЕВ
DOBRIN PETROV DANEV
Partner
2008-06-16 15:38:11ЙОРДАН ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ
YORDAN IVANOV GOSPODINOV
Partner
2008-06-16 15:38:11ИВЕЛИНА ДИМОВА ГОСПОДИНОВА EГН 7611245838 - 2500 лв.;СНЕЖАНА ИВАНОВА ДАНЕВА - 2500 лв.
IVELINA DIMOVA GOSPODINOVA EGN 7611245838 - 2500 lv.;SNEZHANA IVANOVA DANEVA - 2500 lv.
ShareTransfer
5000 Sell to: ЙОРДАН ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ - 2500 лв; ДОБРИН ПЕТРОВ ДАНЕВ - 2500 лв.
2008-06-16 15:38:11ЙОРДАН ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ - 2500 лв; ДОБРИН ПЕТРОВ ДАНЕВ - 2500 лв.
YORDAN IVANOV GOSPODINOV - 2500 lv; DOBRIN PETROV DANEV - 2500 lv.
ShareTransfer
5000 Buy from: ИВЕЛИНА ДИМОВА ГОСПОДИНОВА EГН 7611245838 - 2500 лв.;СНЕЖАНА ИВАНОВА ДАНЕВА - 2500 лв.
2008-02-18 16:33:32СНЕЖАНА ИВАНОВА ДАНЕВА
SNEZHANA IVANOVA DANEVA
Partner
2008-02-18 16:33:32ИВЕЛИНА ДИМОВА ГОСПОДИНОВА
IVELINA DIMOVA GOSPODINOVA
Partner
2008-02-18 16:33:32АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ANGEL IVANOV ANGELOV
ShareTransfer
1650 Sell to: ИВЕЛИНА ДИМОВА ГОСПОДИНОВА, СНЕЖАНА ИВАНОВА ДАНЕВА
2008-02-18 16:33:32ИВЕЛИНА ДИМОВА ГОСПОДИНОВА, СНЕЖАНА ИВАНОВА ДАНЕВА
IVELINA DIMOVA GOSPODINOVA, SNEZHANA IVANOVA DANEVA
ShareTransfer
1650 Buy from: АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
2008-01-24 09:21:32АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ANGEL IVANOV ANGELOV
Partner
2008-01-24 09:21:32ГАЛИНА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
GALINA TODOROVA STOYANOVA
ShareTransfer
1650 Sell to: АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
2008-01-24 09:21:32АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ANGEL IVANOV ANGELOV
ShareTransfer
1650 Buy from: ГАЛИНА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
2008-01-24 09:06:00ТРЕЙД ТРАНС
TREYD TRANS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-01-24 09:06:00ТРЕЙД ТРАНС ООД
TREYD TRANS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 ул.ДИНЬО НОЙКОВ 26 А
2008-01-24 09:06:00ТРЕЙД ТРАНС ООД
TREYD TRANS OOD
SubjectOfActivity
покупка на стоки с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посрвдничество; комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, консултантска услуги, търговия със селскостопанска продукция, международен и вътрешен транспорт и спедиция
2008-01-24 09:06:00НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ КОЛЕВ
NIKOLAY VASILEV KOLEV
Manager
2008-01-24 09:06:00ИВЕЛИНА ДИМОВА ГОСПОДИНОВА
IVELINA DIMOVA GOSPODINOVA
Partner
2008-01-24 09:06:00СНЕЖАНА ИВАНОВА ДАНЕВА
SNEZHANA IVANOVA DANEVA
Partner
2008-01-24 09:06:00ГАЛИНА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
GALINA TODOROVA STOYANOVA
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ТРЕЙД ТРАНС TREYD TRANS (ЕИК: 119620144)
Check other registries about the company ТРЕЙД ТРАНС TREYD TRANS (ID: 119620144)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More