Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ВИЛИМЕТ-МИТКО ХАДЖИЕВ (ЕИК: 120052094)
Events with persons connected to the company VILIMET-MITKO HADZHIEV (ID: 120052094)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 120052094)
Към 2019-12-12 22:19:07 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-12 22:19:07 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-03-18 14:27:35ВИЛИМЕТ-МИТКО ХАДЖИЕВ
VILIMET-MITKO HADZHIEV
LegalForm
Едноличен търговец
2009-03-18 14:27:35ВИЛИМЕТ-МИТКО ХАДЖИЕВ ЕТ
VILIMET-MITKO HADZHIEV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2009-03-18 14:27:35ВИЛИМЕТ-МИТКО ХАДЖИЕВ ЕТ
VILIMET-MITKO HADZHIEV ET
SubjectOfActivity
Таксиметрови и транспортни превози;складова и спедиторска дейност;вътрешна и външна търговия,включително ,внос, износ,реекспорт ;търговско предсавителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица,разкриване и експлоатация на търговски ,хотелски и туристически обекти и заведения за обществено хранене и развлечения;вътреешен и международен туризъм,добив ,извоз ,обработка и търговия с дървен манериял издателска и импресарска дейност;консултантски услуги и посредническа ,лизингова дейност;производствена дейност,други дейности незабранени със закон.
2009-03-18 14:27:35АХМЕД МУСТАФОВ ХАДЖИЕВ
AHMED MUSTAFOV HADZHIEV
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ВИЛИМЕТ-МИТКО ХАДЖИЕВ VILIMET-MITKO HADZHIEV (ЕИК: 120052094)
Check other registries about the company ВИЛИМЕТ-МИТКО ХАДЖИЕВ VILIMET-MITKO HADZHIEV (ID: 120052094)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate