Събития с лица свързани с компанията ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМБИНАТ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ (ЕИК: 121019097)
Events with persons connected to the company POLIGRAFICHESKI KOMBINAT DIMITAR BLAGOEV (ID: 121019097)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121019097)
Към 2020-01-27 06:09:37 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-27 06:09:37 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 2 обществени поръчки за 15 750,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-01-11 15:05:21ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМБИНАТ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ООД
POLIGRAFICHESKI KOMBINAT DIMITAR BLAGOEV OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1528 ул. ПОРУЧИК ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ 11
2016-11-02 14:53:50Общинска Банка АД
Obshtinska Banka AD
Distraint
2016-11-02 14:53:50ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМБИНАТ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ООД
POLIGRAFICHESKI KOMBINAT DIMITAR BLAGOEV OOD
Distraints
2016-11-02 14:53:50Полиграфически комбинат АД
Poligraficheski kombinat AD
БЪЛГАРИЯDescription406
2014-06-20 15:08:58ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
PLAMEN DIMITROV PETKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-06-20 15:08:58КРИСТИНА ЛЮБЕНОВА ТРАЯНОВА
KRISTINA LYUBENOVA TRAYANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
2014-06-20 15:08:58ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
PLAMEN DIMITROV PETKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: КРИСТИНА ЛЮБЕНОВА ТРАЯНОВА
2014-06-20 15:08:58НАЙДЕН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
NAYDEN DIMITROV PETROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
2014-06-20 15:08:58ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
PLAMEN DIMITROV PETKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: НАЙДЕН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
2009-04-13 13:52:12ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМБИНАТ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ООД
POLIGRAFICHESKI KOMBINAT DIMITAR BLAGOEV OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1528 ул. ИЛИЯ БЕШКОВ 3
2009-03-31 12:12:04ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМБИНАТ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ООД
POLIGRAFICHESKI KOMBINAT DIMITAR BLAGOEV OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ул. ИЛИЯ БЕШКОВ 3
2008-05-29 14:25:27ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМБИНАТ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ
POLIGRAFICHESKI KOMBINAT DIMITAR BLAGOEV
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-05-29 14:25:27ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМБИНАТ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ООД
POLIGRAFICHESKI KOMBINAT DIMITAR BLAGOEV OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 НИКОЛАЙ РАКИТИН 2
2008-05-29 14:25:27ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМБИНАТ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ООД
POLIGRAFICHESKI KOMBINAT DIMITAR BLAGOEV OOD
SubjectOfActivity
OTПEЧATBAHE HA ЦEHHИ KHИЖA, ФOPMУЛЯPИ, БЛAHKИ, БOHOBE, ПOЛИЦИ, AKЦИИ И БPOШУPИ, TEXHИЧECKA PEДAKЦИЯ, ПPEДПEЧATHA, ПEЧATHA И KHИГOBEЗKA OБPAБOTKA HA BCИЧKИ BИДOBE ПOЛИГPAФИЧECKИ ИЗДEЛИЯ, BECTHИЦИ, CПИCAHИЯ, KHИЖAPCKA KOHФEKЦИЯ И ДPУГИ, ЛAKИPAHE И ЦEЛOФAHИPAHE HA ПOЛИГPAФИЧECKИ ПPOДУKTИ, PEMOHT HA ПOЛИГPAФИЧECKИ MAШИHИ И ПPOИЗBOДCTBO HA PEЗEPBHИ ЧACTИ ЗA TЯX, TЪPГOBИЯ C XИMИЧECKИ ПPOДУKTИ ЗA ПOЛИГPAФИЧECKATA ПPOMИШЛEHOCT, ИЗДATEЛCKA ДEЙHOCT, TЪPГOBИЯ C ПEЧATHA ПPOДУKЦИЯ B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA, TPAHCПOPTHИ И CKЛAДOBИ УCЛУГИ.
2008-05-29 14:25:27ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
PLAMEN DIMITROV PETKOV
Manager
2008-05-29 14:25:27ДИМИТЪР КОСТОВ КАЙМАКАНОВ
DIMITAR KOSTOV KAYMAKANOV
Partner
2008-05-29 14:25:27ЗЛАТКА ИЛИЕВА ТОДОРОВА
ZLATKA ILIEVA TODOROVA
Partner
2008-05-29 14:25:27ГЕОРГИ СЛАВЧОВ ТОДОРОВ
GEORGI SLAVCHOV TODOROV
Partner
2008-05-29 14:25:27ХРИСТИНА ХРИСТОВА НЕЙКОВА
HRISTINA HRISTOVA NEYKOVA
Partner
2008-05-29 14:25:27ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМБИНАТ АД
POLIGRAFICHESKI KOMBINAT AD
Partner
2008-05-29 14:25:27МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БЕЛОВОДСКА
MARIYA GEORGIEVA BELOVODSKA
Partner
2008-05-29 14:25:27ПЕТЬО ТОДОРОВ ТОДОРОВ
PETXO TODOROV TODOROV
Partner
2008-05-29 14:25:27ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
PLAMEN DIMITROV PETKOV
Partner
2008-05-29 14:25:27МАГДАЛЕНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА
MAGDALENA STEFANOVA TODOROVA
Partner
2008-05-29 14:25:27ТОДОРКА МИЛАНОВА ЧАЛЕВА
TODORKA MILANOVA CHALEVA
Partner
2008-05-29 14:25:27ПЕНКА ИВАНОВА ВЪЛКОВА
PENKA IVANOVA VALKOVA
Partner
2008-05-29 14:25:27ЙОРДАНКА ОГНЯНОВА СТОЯНОВА-ИЛИЕВА
YORDANKA OGNYANOVA STOYANOVA-ILIEVA
Partner
2008-05-29 14:25:27НАЙДЕН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
NAYDEN DIMITROV PETROV
Partner
2008-05-29 14:25:27СТЕФАН СТЕФАНОВ МИНЕВ
STEFAN STEFANOV MINEV
Partner
2008-05-29 14:25:27ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ИСТАТКОВА
YORDANKA KIRILOVA ISTATKOVA
Partner
2008-05-29 14:25:27ВАНЯ ПЕТРОВА АБАДЖИЕВА
VANYA PETROVA ABADZHIEVA
Partner
2008-05-29 14:25:27РУМЕН ПЕТРОВ ПАНЧЕВ
RUMEN PETROV PANCHEV
Partner
2008-05-29 14:25:27ЛАЗАР КУЗМАНОВ СТУМБОВ
LAZAR KUZMANOV STUMBOV
Partner
2008-05-29 14:25:27ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАМБРЕВ
GEORGI IVANOV LAMBREV
Partner
2008-05-29 14:25:27АРХАНГЕЛ КИРИЛОВ ИСТАТКОВ
ARHANGEL KIRILOV ISTATKOV
Partner
2008-05-29 14:25:27ТОДОРКА ИВАНОВА АВРАМОВА
TODORKA IVANOVA AVRAMOVA
Partner
2008-05-29 14:25:27СТЕФАН МИХАЙЛОВ СИМОВ
STEFAN MIHAYLOV SIMOV
Partner
2008-05-29 14:25:27ИВО ПЕТРОВ ПЕТРУШЕВ
IVO PETROV PETRUSHEV
Partner
2008-05-29 14:25:27ХРИСТО ВАСИЛЕВ БАКАЛОВ
HRISTO VASILEV BAKALOV
Partner
2008-05-29 14:25:27РАДКА МАРИНОВА МАСЛЕВА
RADKA MARINOVA MASLEVA
Partner
2008-05-29 14:25:27ТАНЯ ПЕНЧЕВА ТОШЕВА
TANYA PENCHEVA TOSHEVA
Partner
2008-05-29 14:25:27СЛАВЧО МЕТОДИЕВ КОСТАДИНОВ
SLAVCHO METODIEV KOSTADINOV
Partner
2008-05-29 14:25:27ВАЛЕРИЯ СВИЛЕНОВА ДИМОВА
VALERIYA SVILENOVA DIMOVA
Partner
2008-05-29 14:25:27СТАМЕН ЯНКОВ СТАМЕНОВ
STAMEN YANKOV STAMENOV
Partner
2008-05-29 14:25:27ЕМИЛ НИКОЛОВ БАТАЛОВ
EMIL NIKOLOV BATALOV
Partner
2008-05-29 14:25:27КРИСТИНА ЛЮБЕНОВА ТРАЯНОВА
KRISTINA LYUBENOVA TRAYANOVA
Partner
2008-05-29 14:25:27МАРИЯ СТАНИСЛАВОВА ПЪРЛИЧКОВА
MARIYA STANISLAVOVA PARLICHKOVA
Partner
2008-05-29 14:25:27МАРИЯ АСЕНОВА ТОДОРОВА
MARIYA ASENOVA TODOROVA
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМБИНАТ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ POLIGRAFICHESKI KOMBINAT DIMITAR BLAGOEV (ЕИК: 121019097)
Check other registries about the company ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМБИНАТ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ POLIGRAFICHESKI KOMBINAT DIMITAR BLAGOEV (ID: 121019097)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More