Събития с лица свързани с компанията ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ (ЕИК: 121076907)
Events with persons connected to the company ZASTRAHOVATELNO AKTSIONERNO DRUZHESTVO ARMEETS (ID: 121076907)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121076907)
Към 2020-02-18 15:33:52 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 15:33:52 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 321 обществени поръчки за 32 833 906,04 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-09-01 11:45:48ДИАНА НИКОЛОВА МАНЕВА
DIANA NIKOLOVA MANEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-09-01 11:45:48КОНСТАНТИН СТОЙЧЕВ ВЕЛЕВ
KONSTANTIN STOYCHEV VELEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-09-01 11:45:48МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ
MIROLYUB PANCHEV IVANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-09-01 11:45:48ВАСЯ ПЕТРОВА КОКИНОВА-МОЛЛОВА
VASYA PETROVA KOKINOVA-MOLLOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-09-01 11:45:48МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ
MIROLYUB PANCHEV IVANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-09-01 11:45:48ВАСЯ ПЕТРОВА КОКИНОВА-МОЛЛОВА
VASYA PETROVA KOKINOVA-MOLLOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-09-01 11:45:48ДИАНА НИКОЛОВА МАНЕВА
DIANA NIKOLOVA MANEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-09-01 11:45:48КОНСТАНТИН СТОЙЧЕВ ВЕЛЕВ
KONSTANTIN STOYCHEV VELEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-08-10 16:58:24ИВАНКА ДАНЕВА ГАЙДАРДЖИЕВА
IVANKA DANEVA GAYDARDZHIEVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2016-08-02 19:16:28АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ
ALEKSANDAR DIMITROV KEREZOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-11-30 15:21:04ГАЛИН ИВАНОВ ГОРЧЕВ
GALIN IVANOV GORCHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-08-25 16:36:10ИВО КАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
IVO KAMENOV GEORGIEV
Procurators
2014-10-27 15:31:20ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ДВАМА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОНСТАНТИНОВ, САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ГЕОРГИ КОСЕВ КОСТОВ ИЛИ ОТ ЕДИН ОТ ТЯХ И ПРОКУРИСТА ТИХОМИР АНГЕЛОВ АТАНАСОВ, СЪВМЕСТНО.
TSENTRALNA KOOPERATIVNA BANKA AD PREDSTAVLYAVANO OT DVAMA OT IZPALNITELNITE DIREKTORI: GEORGI DIMITROV KONSTANTINOV, SAVA MARINOV STOYNOV, GEORGI KOSEV KOSTOV ILI OT EDIN OT TYAH I PROKURISTA TIHOMIR ANGELOV ATANASOV, SAVMESTNO.
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-03-20 16:05:59ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ДВАМА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОНСТАНТИНОВ, САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ ИЛИ ОТ ЕДИН ОТ ТЯХ И ПРОКУРИСТА ТИХОМИР АНГЕЛОВ АТАНАСОВ, СЪВМЕСТНО.
TSENTRALNA KOOPERATIVNA BANKA AD PREDSTAVLYAVANO OT DVAMA OT IZPALNITELNITE DIREKTORI: GEORGI DIMITROV KONSTANTINOV, SAVA MARINOV STOYNOV ILI OT EDIN OT TYAH I PROKURISTA TIHOMIR ANGELOV ATANASOV, SAVMESTNO.
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-03-11 09:26:40ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД
ZASTRAHOVATELNO AKTSIONERNO DRUZHESTVO ARMEETS AD
SubjectOfActivity
ЗАСТРАХОВАНЕ И ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ.ЗACTPAXOBAHE HA ЛИЦA CPEЩУ CЬБИTИЯ ПPИ ЗЛOПOЛУKA, CBЬPЗAHИ C ЖИBOTA, ЗДPABETO И TEЛECHATA ИM ЦЯЛOCT И HA ПPAABA И OTГOBOPHOCTИ, OЦEHИMИ B ПAPИ, УПPABЛEHИE HA HAБPAHИTE OT ЗACTPAXOBAHETO CPEДCTBA, BИДOBETE ЗACTPAXOBKИ HA ДPУЖECTBOTO CA: ЗACTPAXOBKA ЗЛOПOЛУKA, ЗACTPAXOBKA HA CУXOПЬTHИ ПPEBOЗHИ CPEДCTBA БEЗ PEЛCOBИ ПPEBOЗHИ CPEДCTBA, ЗACTPAXOBKA HA ПЛABATEЛHИ CЬДOBE, ЗACTPAXOBKA HA TOBAPИ ПO BPEME HA ПPEBOЗ, ЗACTPAXOBKA ПOЖAP И ПPИPOДHИ БEДCTBИЯ, ЗACTPAXOBKA ЩETИ HA ИMУЩECTBO, ЗACTPAXOBKA ГPAБЖДAHCKA OTГOBOPHOCT, CBЬPЗAHA C ПPИTEЖABAHETO И ПOЛЗBAHETO HA MПC, ЗACTPAXOBKA OБЩA ГPAЖДAHCKA OTГOBOPHOCT, ЗACTPAXOBKA ПOMOЩ ПPИ ПЬTУBAHE, ЗACTPAXOBKA HA ЛETATEЛHИ AПAPATИ. ЗACTPAXOBKA ГPAЖДAHCKA OTГOBOPHOCT, CBЬPЗAHA C ПPИTEЖABAHE И ИЗПOЛЗBAHE HA ЛETATEЛHИ AПAPATИ. ЗACTPAXOBKA HA KPEДИTИ,ЗАСТРАХОВКА ЗАБОЛЯВАНЕ, ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ,СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ, ЗАСТРАХОВКА НА ГАРАНЦИИ, ЗАСТРАХОВКА НА РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ,ЗАСТРАХОВКА НА ПРАВНИ РАЗНОСКИ/ПРАВНА ЗАЩИТА/, ЗАСТРАХОВКА РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА .
2010-06-30 15:36:53ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ДВАМА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОНСТАНТИНОВ, ИВАЙЛО ЛАЗАРОВ ДОНЧЕВ, САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ ИЛИ ЕДИН ОТ ТЯХ И ПРОКУРИСТА ТИХОМИР АНГЕЛОВ АТАНАСОВ, СЪВМЕСТНО.
TSENTRALNA KOOPERATIVNA BANKA AD PREDSTAVLYAVANO OT DVAMA OT IZPALNITELNITE DIREKTORI: GEORGI DIMITROV KONSTANTINOV, IVAYLO LAZAROV DONCHEV, SAVA MARINOV STOYNOV ILI EDIN OT TYAH I PROKURISTA TIHOMIR ANGELOV ATANASOV, SAVMESTNO.
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-11-03 16:53:32ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ДВАМА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОНСТАНТИНОВ, ЛАЗАР ПЕТРОВ ИЛИЕВ И ИВАЙЛО ЛАЗАРОВ ДОНЧЕВ, ИЛИ ЕДИН ОТ ТЯХ И ПРОКУРИСТА ТИХОМИР АНГЕЛОВ АТАНАСОВ, СЪВМЕСТНО
TSENTRALNA KOOPERATIVNA BANKA AD PREDSTAVLYAVANO OT DVAMA OT IZPALNITELNITE DIREKTORI GEORGI DIMITROV KONSTANTINOV, LAZAR PETROV ILIEV I IVAYLO LAZAROV DONCHEV, ILI EDIN OT TYAH I PROKURISTA TIHOMIR ANGELOV ATANASOV, SAVMESTNO
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-04-23 17:10:11НАНСЕН АЛФРЕД БЕХАР
NANSEN ALFRED BEHAR
БЪЛГАРИЯSupervisor
2008-04-04 09:41:22ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ
ZASTRAHOVATELNO AKTSIONERNO DRUZHESTVO ARMEETS
LegalForm
Акционерно дружество
2008-04-04 09:41:22ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД
ZASTRAHOVATELNO AKTSIONERNO DRUZHESTVO ARMEETS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СТЕФАН КАРАДЖА 2
2008-04-04 09:41:22ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД
ZASTRAHOVATELNO AKTSIONERNO DRUZHESTVO ARMEETS AD
SubjectOfActivity
ЗАСТРАХОВАНЕ И ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ.ЗACTPAXOBAHE HA ЛИЦA CPEЩУ CЬБИTИЯ ПPИ ЗЛOПOЛУKA, CBЬPЗAHИ C ЖИBOTA, ЗДPABETO И TEЛECHATA ИM ЦЯЛOCT И HA ПPAABA И OTГOBOPHOCTИ, OЦEHИMИ B ПAPИ, УПPABЛEHИE HA HAБPAHИTE OT ЗACTPAXOBAHETO CPEДCTBA, BИДOBETE ЗACTPAXOBKИ HA ДPУЖECTBOTO CA: ЗACTPAXOBKA ЗЛOПOЛУKA, ЗACTPAXOBKA HA CУXOПЬTHИ ПPEBOЗHИ CPEДCTBA БEЗ PEЛCOBИ ПPEBOЗHИ CPEДCTBA, ЗACTPAXOBKA HA ПЛABATEЛHИ CЬДOBE, ЗACTPAXOBKA HA TOBAPИ ПO BPEME HA ПPEBOЗ, ЗACTPAXOBKA ПOЖAP И ПPИPOДHИ БEДCTBИЯ, ЗACTPAXOBKA ЩETИ HA ИMУЩECTBO, ЗACTPAXOBKA ГPAБЖДAHCKA OTГOBOPHOCT, CBЬPЗAHA C ПPИTEЖABAHETO И ПOЛЗBAHETO HA MПC, ЗACTPAXOBKA OБЩA ГPAЖДAHCKA OTГOBOPHOCT, ЗACTPAXOBKA ПOMOЩ ПPИ ПЬTУBAHE, ЗACTPAXOBKA HA ЛETATEЛHИ AПAPATИ. ЗACTPAXOBKA ГPAЖДAHCKA OTГOBOPHOCT, CBЬPЗAHA C ПPИTEЖABAHE И ИЗПOЛЗBAHE HA ЛETATEЛHИ AПAPATИ. ЗACTPAXOBKA HA KPEДИTИ,ЗАСТРАХОВКА ЗАБОЛЯВАНЕ, ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ,СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ, ЗАСТРАХОВКА НА ГАРАНЦИИ, ЗАСТРАХОВКА НА РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ,ЗАСТРАХОВКА НА ПРАВНИ РАЗНОСКИ/ПРАВНА ЗАЩИТА/ .
2008-04-04 09:41:22РУМЕН РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
RUMEN RUMENOV GEORGIEV
Representative
2008-04-04 09:41:22ЦВЕТАНКА ДОНКОВА КРУМОВА
TSVETANKA DONKOVA KRUMOVA
Representative
2008-04-04 09:41:22ЦВЕТАНКА ДОНКОВА КРУМОВА
TSVETANKA DONKOVA KRUMOVA
BoardManager2
2008-04-04 09:41:22РУМЕН РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
RUMEN RUMENOV GEORGIEV
BoardManager2
2008-04-04 09:41:22АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ
ALEKSANDAR DIMITROV KEREZOV
BoardManager2
2008-04-04 09:41:22ВАЛЕНТИН СЛАВОВ ДИМОВ
VALENTIN SLAVOV DIMOV
BoardManager2
2008-04-04 09:41:22ХИМИМПОРТ АД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ НИКОЛА ПЕЕВ МИШЕВ
HIMIMPORT AD, PREDSTAVLYAVANO OT NIKOLA PEEV MISHEV
Supervisor
2008-04-04 09:41:22ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ДВАМА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОНСТАНТИНОВ, ЛАЗАР ПЕТРОВ ИЛИЕВ И ВИКТОР ИВАНОВ МЕЧКАРОВ ИЛИ ЕДИН ОТ ТЯХ И ПРОКУРИСТА ТИХОМИР АНГЕЛОВ АТАНАСОВ, СЪВМЕСТНО
TSENTRALNA KOOPERATIVNA BANKA AD, PREDSTAVLYAVANO OT DVAMA OT IZPALNITELNITE DIREKTORI GEORGI DIMITROV KONSTANTINOV, LAZAR PETROV ILIEV I VIKTOR IVANOV MECHKAROV ILI EDIN OT TYAH I PROKURISTA TIHOMIR ANGELOV ATANASOV, SAVMESTNO
Supervisor
2008-04-04 09:41:22СОНЯ АТАНАСОВА ЯНКУЛОВА
SONYA ATANASOVA YANKULOVA
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ ZASTRAHOVATELNO AKTSIONERNO DRUZHESTVO ARMEETS (ЕИК: 121076907)
Check other registries about the company ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ ZASTRAHOVATELNO AKTSIONERNO DRUZHESTVO ARMEETS (ID: 121076907)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More