Събития с лица свързани с компанията АГЕНЦИЯ ПИНКЕРТОН (ЕИК: 121083018)
Events with persons connected to the company AGENTSIYA PINKERTON (ID: 121083018)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121083018)
Към 2020-02-19 09:29:53 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 09:29:53 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-01-25 13:51:21НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ТД СОФИЯ, офис СДО-София
NATSIONALNA AGENTSIYA ZA PRIHODITE - TD SOFIYA, ofis SDO-Sofiya
Distraint
2017-01-25 13:51:21АГЕНЦИЯ ПИНКЕРТОН ООД
AGENTSIYA PINKERTON OOD
Distraints
2017-01-25 13:51:21АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС ООД
AGENTSIYA DAGA POLIS OOD
Description406
2013-04-10 15:14:13СТЕФАН ТОДОРОВ ДОБРЕВ
STEFAN TODOROV DOBREV
БЪЛГАРИЯManager
2013-04-10 15:14:13СТЕФАН ТОДОРОВ ДОБРЕВ
STEFAN TODOROV DOBREV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-04-10 15:14:13ГЕОРГИ КАМЕНОВ АНАНИЕВ
GEORGI KAMENOV ANANIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3000 Sell to: СТЕФАН ТОДОРОВ ДОБРЕВ
2013-04-10 15:14:13СТЕФАН ТОДОРОВ ДОБРЕВ
STEFAN TODOROV DOBREV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3000 Buy from: ГЕОРГИ КАМЕНОВ АНАНИЕВ
2011-05-28 09:29:11АГЕНЦИЯ ПИНКЕРТОН ООД
AGENTSIYA PINKERTON OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 КОЛОМАН 1
2011-01-14 14:15:06АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС ООД
AGENTSIYA DAGA POLIS OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-01-14 14:15:06ГЕОРГИ КАМЕНОВ АНАНИЕВ
GEORGI KAMENOV ANANIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-24 16:03:45ГЕОРГИ КАМЕНОВ АНАНИЕВ
GEORGI KAMENOV ANANIEV
БЪЛГАРИЯManager
2010-02-24 16:03:45ГЕОРГИ КАМЕНОВ АНАНИЕВ
GEORGI KAMENOV ANANIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-24 16:03:45НАДЕЖДА КОСТАДИНОВА АНАНИЕВА
NADEZHDA KOSTADINOVA ANANIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Sell to: ГЕОРГИ КАМЕНОВ АНАНИЕВ
2010-02-24 16:03:45ГЕОРГИ КАМЕНОВ АНАНИЕВ
GEORGI KAMENOV ANANIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Buy from: НАДЕЖДА КОСТАДИНОВА АНАНИЕВА
2010-02-24 16:03:45РУМЯНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА-ГЕРОЕВА
RUMYANA TODOROVA TODOROVA-GEROEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: ГЕОРГИ КАМЕНОВ АНАНИЕВ
2010-02-24 16:03:45ГЕОРГИ КАМЕНОВ АНАНИЕВ
GEORGI KAMENOV ANANIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: РУМЯНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА-ГЕРОЕВА
2008-01-23 10:39:10АГЕНЦИЯ ПИНКЕРТОН
AGENTSIYA PINKERTON
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-01-23 10:39:10АГЕНЦИЯ ПИНКЕРТОН ООД
AGENTSIYA PINKERTON OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1614 бул. НИКОЛА ПЕТКОВ 45а
2008-01-23 10:39:10АГЕНЦИЯ ПИНКЕРТОН ООД
AGENTSIYA PINKERTON OOD
SubjectOfActivity
ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА/БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО/; ИЗГОТЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ДОГОВОРИ, ПЪЛНОМОЩНИ, ИСКОВИ МОЛБИ, НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ, РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ И ДРУЖЕСТВА ПО ТЗ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО В ПОЛЗА НА МЕСТНИ И ЧУЖДИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, МАРКЕТИНГОВА И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ, ИЗДИРВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ДИСКРЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ИЗДИРВАНЕ ПО ИСКАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА НА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ТЕХЕН ПРАВЕН ИЛИ ДРУГ ИНТЕРЕС, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.
2008-01-23 10:39:10НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ЛАХЧЕВА
NATALIYA VLADIMIROVNA LAHCHEVA
Manager
2008-01-23 10:39:10ИВАН БОРИСОВ ДОЙЧЕВ
IVAN BORISOV DOYCHEV
Manager
2008-01-23 10:39:10НАДЕЖДА КОСТАДИНОВА АНАНИЕВА
NADEZHDA KOSTADINOVA ANANIEVA
Partner
2008-01-23 10:39:10РУМЯНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА-ГЕРОЕВА
RUMYANA TODOROVA TODOROVA-GEROEVA
Partner
2008-01-23 10:39:10ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ ДАГА ПОЛИС ООД
HOLDINGOVA KOMPANIYA DAGA POLIS OOD
Partner

Проверки в други регистри за фирмата АГЕНЦИЯ ПИНКЕРТОН AGENTSIYA PINKERTON (ЕИК: 121083018)
Check other registries about the company АГЕНЦИЯ ПИНКЕРТОН AGENTSIYA PINKERTON (ID: 121083018)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More