Събития с лица свързани с компанията ТЕЛКОМ ИНЖЕНЕРИНГ (ЕИК: 121127962)
Events with persons connected to the company TELKOM INZHENERING (ID: 121127962)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121127962)
Към 2020-05-31 05:10:34 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-05-31 05:10:34 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 41 обществени поръчки за 73 068 253,78 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-07-15 18:25:58ТЕЛКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
TELKOM INZHENERING OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ГУРКО 10
2011-07-15 18:25:58ТЕЛКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
TELKOM INZHENERING OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ЛАЙОШ КОШУТ 1
2010-02-10 15:28:08ТЕЛКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
TELKOM INZHENERING OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ГУРКО 10
2010-02-10 15:28:08ТЕЛКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
TELKOM INZHENERING OOD
SubjectOfActivity
Монтаж, програмиране, пускане в действие и сервиз на телефонни системи, радиотелефонни и системи за групово повикване, интегрирани цифрови комуникационни системи, системи за охрана и наблюдение на обекти, системи за сателитно телевизионно приемане, компютърни системи и мрежи, консултантска и научно-техническа дейност и обслужване, мениджърска и посредническа дейност за подпомагане и разгръщане на стопанската инициатива на предприятия, фирми и граждани, внос на телекомуникационни аналогови, цифрови и хибридни системи, компютърни системи и мрежи, малогабаритна селскостопанска техника, системи за сателитно приемане, аудио и видео системи, системи за охрана и наблюдение, маркетингови проучвания в областта на телекомуникациите, информационното обслужване, системите за охрана и контрол на обекти, сателитни системи, аудио и видео системи, външно и вътрешно търговска дейност в областта на инвестиционния, внедрителския и развойния процес, покупко-проджба на патенти, лицензи и ноу-хау, подготовка и квалификации на кадри в областта на телекомуникациите, компютърните системи, видео и аудио техника, системи за сателитно телевизионно приемане, системи за охрана и наблюдение, организиране и координиране на научно-техническо сътрудничество и коопериране сводещи институции и фирми в страната и чужбина, участия в акционерни дружества, стопански сдружения и съюзи в страната и чужбина, рекламна дейност и предпечатна подготовка на материали свързане с внедряването и използването на съвременни телекомуникационни, компютърни, аудио и видео сателитни системи, малогабаритна селскостопанска техника, системи за охрана и наблюдение на обекти, компютърни мрежи и системи, системи за контрол и наблюдение на обекти, създаване, усвояване и трансфер на високотехнологични процеси в областта на телекомуникациите, компютърната техника, системите за сателитно приемане и аудиовизия, организиране на доставка и продажба на дребно на телекомуникационна и електронна техника за битови нужди и всяка друга дейност, незабранена със закон.
2010-02-09 16:40:10ТЕЛКОМ ИНЖЕНЕРИНГ
TELKOM INZHENERING
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-02-09 16:40:10ТЕЛКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
TELKOM INZHENERING OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ДОНДУКОВ 18
2010-02-09 16:40:10ТЕЛКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
TELKOM INZHENERING OOD
SubjectOfActivity
Производство на стоки и извършване на всякакъв вид услуги, селскостопанска дейност, разкриване и експлоатация на търговски обекти, сервиз, търговия и продажба на машини и части, комисионерство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица в страната и чужбина, проучване, проектиране, ремонт, строителство, архитектура, дизайн, маркетинг, реклама, транспортна, таксиметрова, автосервизна, складова и спедиционна дейност, икономическа дейност, счетоводни и битови услуги, трансфер на технологии и програмни продукти, вътрешен и международен туризъм, видео и звукозаписи, организиране и провеждане на курсове за обучение, търговия на едро и дребно в страната и чужбина, внос, износ, реекспорт, бартер, както и всякаква друга дейност незабранена със закон или нормативен акт, насочена към изпълнение на целите и задачите на дружеството.
2010-02-09 16:40:10ЕМИЛ СТОЙЧЕВ КОВАЧЕВ
EMIL STOYCHEV KOVACHEV
БЪЛГАРИЯManager
2010-02-09 16:40:10ИВАНКА МИХОВА КОВАЧЕВА
IVANKA MIHOVA KOVACHEVA
БЪЛГАРИЯManager
2010-02-09 16:40:10ЕМИЛ СТОЙЧЕВ КОВАЧЕВ
EMIL STOYCHEV KOVACHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-09 16:40:10ИВАНКА МИХОВА КОВАЧЕВА
IVANKA MIHOVA KOVACHEVA
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ТЕЛКОМ ИНЖЕНЕРИНГ TELKOM INZHENERING (ЕИК: 121127962)
Check other registries about the company ТЕЛКОМ ИНЖЕНЕРИНГ TELKOM INZHENERING (ID: 121127962)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More