Събития с лица свързани с компанията ЕФЕКТИВ (ЕИК: 121138735)
Events with persons connected to the company EFEKTIV (ID: 121138735)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121138735)
Към 2020-01-23 05:00:05 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 05:00:05 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-07-22 15:13:53Николай Великов Николов
Nikolay Velikov Nikolov
БЪЛГАРИЯLiquidator
2011-08-11 12:17:29ЕФЕКТИВ ЕООД
EFEKTIV EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1360 0 Георги Караславов 14 А 0 0
2008-03-12 09:35:21ЕФЕКТИВ ЕООД
EFEKTIV EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Лозенец ул. Кораб планина 13
2008-03-12 09:35:21ГЕОРГИОС ПАНАЙОТИС ДИАМАНТИС
GEORGIOS PANAYOTIS DIAMANTIS
Manager
2008-03-12 09:35:21ГЕОРГИОС ПАНАЙОТИС ДИАМАНТИС
GEORGIOS PANAYOTIS DIAMANTIS
SoleCapitalOwner
2008-03-12 09:35:21НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ НИКОЛОВ
NIKOLAY VELIKOV NIKOLOV
ShareTransfer
5000 Sell to: ГЕОРГИОС ПАНАЙОТИС ДИАМАНТИС
2008-03-12 09:35:21ГЕОРГИОС ПАНАЙОТИС ДИАМАНТИС
GEORGIOS PANAYOTIS DIAMANTIS
ShareTransfer
5000 Buy from: НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ НИКОЛОВ
2008-03-12 09:05:29ЕФЕКТИВ
EFEKTIV
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-03-12 09:05:29ЕФЕКТИВ ЕООД
EFEKTIV EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 51
2008-03-12 09:05:29ЕФЕКТИВ ЕООД
EFEKTIV EOOD
SubjectOfActivity
TЪPГOBИЯ CЬC CTOKИ И УCЛУГИ, KOHCУЛTAHTCKИ УCЛУГИ, OPГAHИЗИPAHE HA CИMПOЗИУMИ, CEMИHAPИ, ИЗЛOЖБИ, ПAHAИPИ, KУPCOBE ЗA OБУЧEHИE И ДPУГИ ДEЙHOCTИ, HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA.
2008-03-12 09:05:29НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ НИКОЛОВ
NIKOLAY VELIKOV NIKOLOV
Manager
2008-03-12 09:05:29КОНСТАНТИНОС НИКОЛАУ
KONSTANTINOS NIKOLAU
Manager
2008-03-12 09:05:29НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ НИКОЛОВ
NIKOLAY VELIKOV NIKOLOV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЕФЕКТИВ EFEKTIV (ЕИК: 121138735)
Check other registries about the company ЕФЕКТИВ EFEKTIV (ID: 121138735)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More