Събития с лица свързани с компанията КОРОНА ЕКСПРЕС (ЕИК: 121141628)
Events with persons connected to the company KORONA EKSPRES (ID: 121141628)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121141628)
Към 2020-01-24 22:13:57 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 22:13:57 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-09-07 11:59:36РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ EAD
Distraints
2011-09-02 14:23:44ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ТИРЕВ
LYUBOMIR GEORGIEV TIREV
БЪЛГАРИЯDescription406
2010-06-25 17:14:35ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ
CHEZ ELEKTRO BALGARIYA
Distraints
2010-06-08 13:33:23КОРОНА ЕКСПРЕС
KORONA EKSPRES
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-06-08 13:33:23КОРОНА ЕКСПРЕС ООД
KORONA EKSPRES OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 НИКОЛА ПЕТКОВ 24
2010-06-08 13:33:23КОРОНА ЕКСПРЕС ООД
KORONA EKSPRES OOD
SubjectOfActivity
ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ИМПОРТ, ЕКСПОРТ, ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛ, ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ, ПРОЕКТИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНЖЕНЕРНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОУ - ХАУ В АВТОМАТИЗАЦИЯТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ХРАНИТЕЛНО - ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО, РЕМОНТ И ТЪРГОВИЯ НА ХАРДУЕР И СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ, ЛИЗИНГ, МАРКЕТИНГ, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, СЕРВИЗНИ УСЛУГИ, СПЕДИТОРСКИ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ КУРСОВЕ И ШКОЛИ, ПРЕВОДИ, АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВНИ УСЛУГИ, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КОМИСИОННА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2010-06-08 13:33:23ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ТИРЕВ
LYUBOMIR GEORGIEV TIREV
БЪЛГАРИЯManager
2010-06-08 13:33:23ИВО АЛЕКСАНДРОВ КАРАМАНСКИ
IVO ALEKSANDROV KARAMANSKI
БЪЛГАРИЯPartner
2010-06-08 13:33:23ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ТИРЕВ
LYUBOMIR GEORGIEV TIREV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-06-08 13:33:23ВЕНКО НИКОЛОВ АГОНЦЕВ
VENKO NIKOLOV AGONTSEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-05-26 12:19:19ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ТИРЕВ
LYUBOMIR GEORGIEV TIREV
Description406

Проверки в други регистри за фирмата КОРОНА ЕКСПРЕС KORONA EKSPRES (ЕИК: 121141628)
Check other registries about the company КОРОНА ЕКСПРЕС KORONA EKSPRES (ID: 121141628)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More