Събития с лица свързани с компанията ВИТАЛ КОМЕРС (ЕИК: 121156181)
Events with persons connected to the company VITAL KOMERS (ID: 121156181)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121156181)
Към 2020-01-29 16:46:32 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 16:46:32 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-08-02 11:22:21ВИТАЛ КОМЕРС ООД
VITAL KOMERS OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 кв. Павлово ул. Вихрен 10
2012-06-28 02:52:40ВИТАЛ КОМЕРС ООД
VITAL KOMERS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ж.к. ОВЧА КУПЕЛ 1 517 К
2012-06-28 02:52:40ВИТАЛ КОМЕРС ООД
VITAL KOMERS OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 Цар Борис III 126
2012-04-17 13:23:48ВИТАЛ КОМЕРС ООД
VITAL KOMERS OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 Овча купел I” 517 К
2012-04-17 13:23:48„Витал Интертрейд Кар” ООД
„Vital Intertreyd Kar” OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2012-04-17 13:23:48СД ”Витал Интертрейд Янев, Тодорова и сие”
SD ”Vital Intertreyd YAnev, Todorova i sie”
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3500 Sell to: „Витал Интертрейд Кар” ООД
2012-04-17 13:23:48„Витал Интертрейд Кар” ООД
„Vital Intertreyd Kar” OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3500 Buy from: СД ”Витал Интертрейд Янев, Тодорова и сие”
2011-08-09 12:52:41ВИТАЛ КОМЕРС ООД
VITAL KOMERS OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул. ЦАР БОРИС ІІІ 126
2008-08-21 16:00:11ВИТАЛ КОМЕРС ООД
VITAL KOMERS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ж.к. ОВЧА КУПЕЛ 2 бл. 17 вх.Д ет.4 ап.117
2008-08-21 16:00:11АНДРЕЙ МИЛЧЕВ ЯНЕВ
ANDREY MILCHEV YANEV
Partner
2008-08-21 16:00:11КАЛИНКА МИЛЧЕВА ТОЛЕВА с и ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА ЯНЕВА с продават на сънаследника и съсобственика си АНДРЕЙ МИЛЧЕВ ЯНЕВ собствените си 2/3 идеални части от съсобствения наследствен дял от капитала на дружеството “ВИТАЛ КОМЕРС” ООД, с ЕИК 121156181, останал
KALINKA MILCHEVA TOLEVA s i ELENA ALEKSEEVNA YANEVA s prodavat na sanaslednika i sasobstvenika si ANDREY MILCHEV YANEV sobstvenite si 2/3 idealni chasti ot sasobstveniya nasledstven dyal ot kapitala na druzhestvoto “VITAL KOMERS” OOD, s EIK 121156181, ostanal
ShareTransfer
1500 Sell to: АНДРЕЙ МИЛЧЕВ ЯНЕВ
2008-08-21 16:00:11АНДРЕЙ МИЛЧЕВ ЯНЕВ
ANDREY MILCHEV YANEV
ShareTransfer
1500 Buy from: КАЛИНКА МИЛЧЕВА ТОЛЕВА с и ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА ЯНЕВА с продават на сънаследника и съсобственика си АНДРЕЙ МИЛЧЕВ ЯНЕВ собствените си 2/3 идеални части от съсобствения наследствен дял от капитала на дружеството “ВИТАЛ КОМЕРС” ООД, с ЕИК 121156181, останал в наследство от наследодателя им МИЛЧО ПЪРВАНОВ ЯНЕВ, с , живял в гр.София, Район „Красно село”, жк.”Лагера”, бл.52, вх.А, ет.1, ап.3, починал на 10.07.2007г. в гр.София, видно от препис-извлечение от акт за смърт № 820/10.07.2007г. и удостоверение за наследници № 000764/25.06.2008г., издадени от Район Красно село, Столична Община, София-град, притежавал общо 150/сто и петдесет/ дяла с номинална стойност от по 10 (десет) лева всеки от основния дружествен капитал на дружеството
2008-03-05 12:38:05ВИТАЛ КОМЕРС
VITAL KOMERS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-05 12:38:05ВИТАЛ КОМЕРС ООД
VITAL KOMERS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ж.к. ОВЧА КУПЕЛ 2 бл. 17 вх.Д ет.4 ап.117
2008-03-05 12:38:05ВИТАЛ КОМЕРС ООД
VITAL KOMERS OOD
SubjectOfActivity
МАРКЕТИНГОВА,ТЪРГОВСКА,ПРОИЗВОДСТВЕНА,КОНСУЛТАНТСКА,ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНАТА ТЕХНИКА,ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО,ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА,ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ,КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН
2008-03-05 12:38:05АНДРЕЙ МИЛЧЕВ ЯНЕВ
ANDREY MILCHEV YANEV
Manager
2008-03-05 12:38:05СДВИТАЛ ИНТЕРТРЕЙД - ЯНЕВ - ТОДОРОВА И С-ИЕ
SDVITAL INTERTREYD - YANEV - TODOROVA I S-IE
Partner
2008-03-05 12:38:05МИЛЧО ПЪРВАНОВ ЯНЕВ
MILCHO PARVANOV YANEV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ВИТАЛ КОМЕРС VITAL KOMERS (ЕИК: 121156181)
Check other registries about the company ВИТАЛ КОМЕРС VITAL KOMERS (ID: 121156181)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More