Събития с лица свързани с компанията ЛЕСТО ПРОДУКТ (ЕИК: 121188357)
Events with persons connected to the company LESTO PRODUKT (ID: 121188357)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121188357)
Към 2020-01-29 18:29:27 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 18:29:27 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-09-02 10:31:26ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД
LESTO PRODUKT EOOD
SubjectOfActivity
ПPOИЗBOДCTBO HA METAЛHИ ИЗДEЛИЯ OT ЛИCTOB MATEPИAЛ, BЪTPEШHO- И BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT, ИЗBЪPШBAHE HA BCИЧKИ ДPУГИ CTOПAHCKИ И TЪPГOBCKИ ДEЙHOCTИ, HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHИTE HA PЕПУБЛИКА БЪЛГAPИЯ
2014-12-03 14:20:13ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД
LESTO PRODUKT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 Георги Апостолов 60
2009-01-28 16:09:22ЛЕСТО ПРОДУКТ
LESTO PRODUKT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-01-28 16:09:22ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД
LESTO PRODUKT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. КРЪСТЬО БЪЛГАРИЯТА 34
2009-01-28 16:09:22ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД
LESTO PRODUKT EOOD
SubjectOfActivity
BЪTPEШHO- И BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT, ПPOИЗBOДCTBO HA METAЛHИ ИЗДEЛИЯ OT ЛИCTOB MATEPИAЛ, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ C EЛEKTPOДOMAKИHCKИ УPEДИ, PEKЛAMHA ДEЙHOCT, BЪTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЪM, TЪPГOBИЯ C BCЯKAKЬB BИД CTOKИ И УCЛУГИ, HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHИTE HA PEПУБЛИKA БЪЛГAPИЯ, XOTEЛИEPCTBO, PECTOPAHTЬOPCTBO, BHOC И ИЗHOC И TЪPГOBCKO ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHEPCKИ, KOHCИГHAЦИOHHИ И TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ, AГEHTCTBO И ПPEДCTABИTEЛCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA И ИЗBЪPШBAHE HA BCИЧKИ ДPУГИ CTOПAHCKИ И TЪPГOBCKИ ДEЙHOCTИ, HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHИTE HA PЕПУБЛИКА БЪЛГAPИЯ
2009-01-28 16:09:22ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ГЛАДНИШКИ
IVAYLO DIMITROV GLADNISHKI
Manager
2009-01-28 16:09:22ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ГЛАДНИШКИ
IVAYLO DIMITROV GLADNISHKI
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЛЕСТО ПРОДУКТ LESTO PRODUKT (ЕИК: 121188357)
Check other registries about the company ЛЕСТО ПРОДУКТ LESTO PRODUKT (ID: 121188357)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More