Събития с лица свързани с компанията ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 121230735)
Events with persons connected to the company DAYNARS KLUB BALGARIYA (ID: 121230735)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121230735)
Към 2020-05-27 15:59:14 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-05-27 15:59:14 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-11-08 11:33:16СЕВДАЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
SEVDALINA IVANOVA VASILEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2015-11-06 15:19:09Величка Димитрова Тошева
Velichka Dimitrova Tosheva
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-11-06 15:19:09Симеон Борисов Илиев
Simeon Borisov Iliev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-11-06 15:19:09Величка Димитрова Тошева
Velichka Dimitrova Tosheva
БЪЛГАРИЯDirector
2015-11-06 15:19:09Симеон Борисов Илиев
Simeon Borisov Iliev
БЪЛГАРИЯDirector
2011-05-09 14:34:17ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ АД
DAYNARS KLUB BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
1.Представителство, агентство и процесинг вк международната фирма картоиздател „Дайнърс Клуб Интернешънъл (DINERS CLUB INTERNATIONAL);2.Изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти, когато средствата са част от отпуснат на ползвателя на платежни услуги кредит;3.Издаване на платежни инструменти и/или приемане на плащания с платежни инструменти.
2011-05-09 14:34:17СВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ МОЛДОВАНСКИ
SVETOSLAV STOYANOV MOLDOVANSKI
БЪЛГАРИЯDirector
2011-05-09 14:34:17ВАСИЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
VASIL HRISTOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-01-12 14:44:55ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ АД
DAYNARS KLUB BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул. БЪЛГАРИЯ 81Г
2008-02-26 10:33:10ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ
DAYNARS KLUB BALGARIYA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-26 10:33:10ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ АД
DAYNARS KLUB BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 ДРАГАН ЦАНКОВ 37
2008-02-26 10:33:10ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ АД
DAYNARS KLUB BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
ПPEДCTABИTEЛCTBO, AГEHTCTBO И ПPOЦECИHГ HA MEЖДУHAPOДHATA ФИPMA KAPTOИЗДATEЛ ДAЙHЬPC KЛУБ ИHTPEHEШЬHЬЛ.
2008-02-26 10:33:10МАДЛЕН СТЕФАНОВА КОЛЕВА
MADLEN STEFANOVA KOLEVA
Representative
2008-02-26 10:33:10АННА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
ANNA STEFANOVA ANGELOVA
Representative
2008-02-26 10:33:10МАЯ ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА
MAYA LYUBENOVA GEORGIEVA
Director
2008-02-26 10:33:10АННА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
ANNA STEFANOVA ANGELOVA
Director
2008-02-26 10:33:10ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ СКОРЧЕВ
YORDAN VELICHKOV SKORCHEV
Director
2008-02-26 10:33:10ЖЕЛЬКО МЕНАЛО- Р. ХЪРВАТСКА
ZHELXKO MENALO- R. HARVATSKA
Director
2008-02-26 10:33:10МАДЛЕН СТЕФАНОВА КОЛЕВА
MADLEN STEFANOVA KOLEVA
Director

Проверки в други регистри за фирмата ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ DAYNARS KLUB BALGARIYA (ЕИК: 121230735)
Check other registries about the company ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ DAYNARS KLUB BALGARIYA (ID: 121230735)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More