Събития с лица свързани с компанията МЕРКУРИЙ-97 (ЕИК: 121295074)
Events with persons connected to the company MERKURIY-97 (ID: 121295074)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121295074)
Към 2020-05-28 19:25:45 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-05-28 19:25:45 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 96 обществени поръчки за 23 622 501,58 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-11-27 12:12:29РОЗАЛИНА АТАНАСОВА НИКОЛОВА - КРАЙСЪЛ
ROZALINA ATANASOVA NIKOLOVA - KRAYSAL
БЪЛГАРИЯManager
2013-11-27 12:12:29РОЗАЛИНА АТАНАСОВА НИКОЛОВА - КРАЙСЪЛ
ROZALINA ATANASOVA NIKOLOVA - KRAYSAL
SoleCapitalOwner
2013-07-30 16:10:55МЕРКУРИЙ-97 ЕООД
MERKURIY-97 EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул.Отец Паисий 48
2009-02-24 11:18:13МЕРКУРИЙ-97
MERKURIY-97
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-02-24 11:18:13Розалина Атанасова Николова
Rozalina Atanasova Nikolova
Manager
2009-02-24 11:18:13Розалина Атанасова Николова
Rozalina Atanasova Nikolova
SoleCapitalOwner
2009-02-24 11:18:13Касароглу Айхан
Kasaroglu Ayhan
ТУРЦИЯShareTransfer
2500 Sell to:
2009-02-24 11:18:13Касароглу Айхан
Kasaroglu Ayhan
ТУРЦИЯShareTransfer
2500 Sell to: РОЗАЛИНА АТАНАСОВА НИКОЛОВА
2009-02-24 11:18:13РОЗАЛИНА АТАНАСОВА НИКОЛОВА
ROZALINA ATANASOVA NIKOLOVA
ShareTransfer
2500 Buy from: Касароглу Айхан
2009-02-13 13:24:52Розалина Атанасова Николова
Rozalina Atanasova Nikolova
Manager
2009-02-13 13:24:52Розалина Атанасова Недялкова
Rozalina Atanasova Nedyalkova
Partner
2009-02-13 13:24:52Касароглу Айхан
Kasaroglu Ayhan
Partner
2009-02-13 13:24:52РОЗАЛИНА АТАНАСОВА НИКОЛОВА
ROZALINA ATANASOVA NIKOLOVA
Partner
2009-02-12 17:16:08МЕРКУРИЙ-97
MERKURIY-97
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-02-12 17:16:08МЕРКУРИЙ-97 ЕООД
MERKURIY-97 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 2260 ж.к.Люлин-5 562 1
2009-02-12 17:16:08МЕРКУРИЙ-97 ЕООД
MERKURIY-97 EOOD
SubjectOfActivity
Производство и търговия с всички разрешени от закона хранителни и промишлени стоки и селскостопанска продукция, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, транспортна и спедиторска дейност, рекламна дейност, търговско предтавителство, агентство и посредничество, всички видове услуги, вътрешна и външна търговия, всяка разрешена от закона стопанска и търговска дейност, туроператорска и турагентска дейност.
2009-02-12 17:16:08Розалина Атанасова Недялкова
Rozalina Atanasova Nedyalkova
Manager
2009-02-12 17:16:08Касароглу Айхан
Kasaroglu Ayhan
Manager
2009-02-12 17:16:08Розалина Атанасова Недялкова
Rozalina Atanasova Nedyalkova
Partner
2009-02-12 17:16:08Касароглу Айхан
Kasaroglu Ayhan
Partner

Проверки в други регистри за фирмата МЕРКУРИЙ-97 MERKURIY-97 (ЕИК: 121295074)
Check other registries about the company МЕРКУРИЙ-97 MERKURIY-97 (ID: 121295074)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More