Събития с лица свързани с компанията ББТ ПРОДЖЕКТС (ЕИК: 121296169)
Events with persons connected to the company BBT PRODZHEKTS (ID: 121296169)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121296169)
Към 2020-01-23 22:21:58 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 22:21:58 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-02-27 19:59:36НАДЕЖДА СЛАВИЛОВА ЛИЛЯНОВА
NADEZHDA SLAVILOVA LILYANOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2008-12-03 18:17:38МАРТИН БОГОМИЛОВ АТАНАСОВ
MARTIN BOGOMILOV ATANASOV
Representative
2008-12-03 18:17:38МАРТИН БОГОМИЛОВ АТАНАСОВ
MARTIN BOGOMILOV ATANASOV
Director
2008-02-27 18:11:29ББТ ПРОДЖЕКТС
BBT PRODZHEKTS
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-27 18:11:29ББТ ПРОДЖЕКТС АД
BBT PRODZHEKTS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул. БЪЛГАРИЯ 111,комплекс Ембаси Суитс А
2008-02-27 18:11:29ББТ ПРОДЖЕКТС АД
BBT PRODZHEKTS AD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ И СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ,ДВИЖИМИ ВЕЩИ И СТОКИ,ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОЕЖИ,ПОДОБРЕНИЯ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ УПРАВЛЕНИЕ,ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И НА ЛИЗИНГ/ФИНАНСОВ И ОПЕРАТИВЕН/,ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ,СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО ДОГОВОРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ,НАЕМ И ЛЕЗИНГ,ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА,ФРАНЧАЙЗИНГ,СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ,ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ,КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ,КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ДЕЙСТВАЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
2008-02-27 18:11:29ПЕТКО ЛАЧЕВ СТЕФАНОВ
PETKO LACHEV STEFANOV
Representative
2008-02-27 18:11:29ДИМИТЪР ЙОСИФОВ БОРИСОВ
DIMITAR YOSIFOV BORISOV
Representative
2008-02-27 18:11:29ИВО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
IVO DIMITROV IVANOV
Director
2008-02-27 18:11:29ПЕТКО ЛАЧЕВ СТЕФАНОВ
PETKO LACHEV STEFANOV
Director
2008-02-27 18:11:29ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
TENCHO HRISTOV LILYANOV
Director
2008-02-27 18:11:29ДИМИТЪР ЙОСИФОВ БОРИСОВ
DIMITAR YOSIFOV BORISOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата ББТ ПРОДЖЕКТС BBT PRODZHEKTS (ЕИК: 121296169)
Check other registries about the company ББТ ПРОДЖЕКТС BBT PRODZHEKTS (ID: 121296169)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More