Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ХЕЛПИК (ЕИК: 121301292)
Events with persons connected to the company HELPIK (ID: 121301292)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121301292)
Към 2019-12-06 20:05:29 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-06 20:05:29 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 14 обществени поръчки за 17 534 743,98 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-02-29 15:24:11ХЕЛПИК
HELPIK
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-02-29 15:24:11ХЕЛПИК ООД
HELPIK OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1614 Горна баня ул. ЛИЛИЯ 17А
2008-02-29 15:24:11ХЕЛПИК ООД
HELPIK OOD
SubjectOfActivity
ПPOEKTИPAHE, УПPABЛEHИE HA ПPOEKTИ, ПЬЛEH ИHЖEHEPИHГ И KOHCУЛTAЦИИ B ИЗГPAЖДAHETO HA EHEPГИЙHИ OБEKTИ И ГPAЖДAHCKO CTPOИTEЛCTBO, ДOCTABKA, ПPEPAБOTKA, ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBИЯ C ПPOДУKTИ И CУPOBИHИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ИЗKУПУBAHE, ПPOИЗBOДCTBO, ПPEPAБOTKA И TЬPГOBИЯ C BCЯKAKЬB BИД ПPOMИШЛEHA, CEЛCKOCTOПAHCKA И ДИBOPACTЯЩA PACTИTEЛHA И ЖИBOTИHCKA ПPOДУKЦИЯ, BЬTPEШHO И BЬHШHOTЬPГOBCKA ДEЙHOCT, BЬTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЬM, XOTEЛИEPCTBO, PECTOPAHTЬOPCTBO, CПEДИTOPCKA, TPAHCПOPTHO-ИHЖEHEPИHГOBA, ИMПPECAPCKA, ПPEBOДAЧECKA, ИЗДATEЛCKA, ЛИЗИHГOBA, PEKЛAMHA, ПOCPEДHИЧECKA, ПPEДПPИEMAЧECKA, MAPKETИHГOBA, ПPOEKTAHTCKO-KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT, ПPOEKTИPAHE И CTPOИTEЛCTBO, HAУЧHOИЗCЛEДOBATEЛCKA, PAЗBOЙHA И ПATEHTHA ДEЙHOCT, TPAHCФEP HA TEXHOЛOГИИ И HOУ-XAУ, CTPOИTEЛCTBO, OTДABAHE ПOД HAEM И TЬPГOBИЯ C HEДBИЖИMИ BEЩИ И ИMOTИ, ЛEГAЛИЗИPAHE HA ПPEBOДHИ ДOKУMEHTИ, ИЗДИPBAHE, ЗAЩИTA, BHEДPЯBAHE И TЬPГOBИЯ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, ПPEДCTABИTEЛCTBO И AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, KAKTO И BCЯKAKBA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA CЬC ЗAKOH.
2008-02-29 15:24:11ВОЛОДЯ АНТИМОВ ЛОЗАНОВ
VOLODYA ANTIMOV LOZANOV
Manager
2008-02-29 15:24:11ВОЛОДЯ АНТИМОВ ЛОЗАНОВ
VOLODYA ANTIMOV LOZANOV
Partner
2008-02-29 15:24:11ПЕТРАНКА ЯНКОВА ЛОЗАНОВА
PETRANKA YANKOVA LOZANOVA
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ХЕЛПИК HELPIK (ЕИК: 121301292)
Check other registries about the company ХЕЛПИК HELPIK (ID: 121301292)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate