Събития с лица свързани с компанията ЗЛАТЕН ЛЪВ-А.В. (ЕИК: 121307085)
Events with persons connected to the company ZLATEN LAV-A.V. (ID: 121307085)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121307085)
Към 2020-01-26 12:24:24 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 12:24:24 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-02-08 15:49:35КРАСИМИР АТАНАСОВ ТОДОРОВ
KRASIMIR ATANASOV TODOROV
БЪЛГАРИЯManager
2010-02-08 15:49:35КРАСИМИР АТАНАСОВ ТОДОРОВ
KRASIMIR ATANASOV TODOROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-02-08 15:49:35АСЕН АЛЕКСАНДРОВ ВЕЛИЧКОВ
ASEN ALEKSANDROV VELICHKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: КРАСИМИР АТАНАСОВ ТОДОРОВ
2010-02-08 15:49:35КРАСИМИР АТАНАСОВ ТОДОРОВ
KRASIMIR ATANASOV TODOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: АСЕН АЛЕКСАНДРОВ ВЕЛИЧКОВ
2010-01-14 15:29:02ЗЛАТЕН ЛЪВ-А.В.
ZLATEN LAV-A.V.
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-01-14 15:29:02ЗЛАТЕН ЛЪВ-А.В. ЕООД
ZLATEN LAV-A.V. EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул. СЛИВНИЦА 130
2010-01-14 15:29:02ЗЛАТЕН ЛЪВ-А.В. ЕООД
ZLATEN LAV-A.V. EOOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ И СТОКИ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ХАРАКТЕР С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ТАКИВА СТОКИ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ И ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА ФИРМИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, РЕЕКСПОРТНИ, БАРТЕРНИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ СДЕЛКИ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.
2010-01-14 15:29:02АСЕН АЛЕКСАНДРОВ ВЕЛИЧКОВ
ASEN ALEKSANDROV VELICHKOV
БЪЛГАРИЯManager
2010-01-14 15:29:02АСЕН АЛЕКСАНДРОВ ВЕЛИЧКОВ
ASEN ALEKSANDROV VELICHKOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЗЛАТЕН ЛЪВ-А.В. ZLATEN LAV-A.V. (ЕИК: 121307085)
Check other registries about the company ЗЛАТЕН ЛЪВ-А.В. ZLATEN LAV-A.V. (ID: 121307085)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More