Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЛЕВ КОРПОРАЦИЯ (ЕИК: 121337947)
Events with persons connected to the company LEV KORPORATSIYA (ID: 121337947)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121337947)
Към 2019-12-14 05:34:04 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-14 05:34:04 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-10 16:52:43Николай Петков Нейков
Nikolay Petkov Neykov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2018-02-16 13:32:07ПРЕСЛАВ ТРЕНДАФИЛОВ БОГДАНОВ
PRESLAV TRENDAFILOV BOGDANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-02-16 13:32:07Преслав Трендафилов Богданов
Preslav Trendafilov Bogdanov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-12-11 15:22:25Гергана Петрова Милчева
Gergana Petrova Milcheva
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-08-24 14:43:27ИБРАХИМ САЛИХОВ ГЪРАЛИЙСКИ
IBRAHIM SALIHOV GARALIYSKI
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-08-24 14:43:27Станислава Емилова Генова
Stanislava Emilova Genova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-07-27 17:20:21Ибрахим Салихов Гъралийски
Ibrahim Salihov Garaliyski
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-06-30 16:00:34Боян Кънчев Рангелов
Boyan Kanchev Rangelov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2016-11-17 15:42:49ЦИЛИЯ ВЕНЕЛИНОВА СТОЯНОВА
TSILIYA VENELINOVA STOYANOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-11-17 15:42:49НИКОЛАЙ ПЕТКОВ НЕЙКОВ
NIKOLAY PETKOV NEYKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-11-17 15:42:49Цилия Венелинова Стоянова
TSiliya Venelinova Stoyanova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-11-17 15:42:49Николай Петков Нейков
Nikolay Petkov Neykov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-11-17 15:42:49Стефан Владимиров Маринков
Stefan Vladimirov Marinkov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-11-17 15:42:49Стефан Вилхелм Мария Ван Гелдер
Stefan Vilhelm Mariya Van Gelder
НИДЕРЛАНДИЯBoardManager2
2016-11-17 15:42:49Алие Асанова Боризанова
Alie Asanova Borizanova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-11-17 15:42:49Иван Цанов Цанов
Ivan TSanov TSanov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-11-17 15:42:49Димитър Стефанов Цветанов
Dimitar Stefanov TSvetanov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-05-08 16:03:22НИКОЛАЙ ПЕТКОВ НЕЙКОВ
NIKOLAY PETKOV NEYKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-05-08 16:03:22Николай Петков Нейков
Nikolay Petkov Neykov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-02-27 15:17:40Севдалина Трифонова Чендова
Sevdalina Trifonova CHendova
БЪЛГАРИЯSupervisor
2015-02-27 15:17:40Лозана Любенова Славчова
Lozana Lyubenova Slavchova
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-06-23 11:43:42Мариела Георгиева Браниславова
Mariela Georgieva Branislavova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-10-03 17:16:46РАДОСЛАВ МАРИНОВ ПАШОВ
RADOSLAV MARINOV PASHOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-10-03 17:16:46ИВАН ЦАНОВ ЦАНОВ
IVAN TSANOV TSANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-10-03 17:16:46Иван Цанов Цанов
Ivan TSanov TSanov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-10-03 17:16:46Сергей Стефанов Лалев
Sergey Stefanov Lalev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-10-03 17:16:46Севдалина Трифонова Чендова
Sevdalina Trifonova CHendova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-10-03 17:16:46Стефан Христов Софиянски
Stefan Hristov Sofiyanski
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-10-03 17:16:46Радослав Маринов Пашов
Radoslav Marinov Pashov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-01-15 13:50:05Светозар Кирилов Кунгалов
Svetozar Kirilov Kungalov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-01-15 13:50:05Иван Цанов Цанов
Ivan TSanov TSanov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-04-07 18:01:49Иван Лазаров Станев
Ivan Lazarov Stanev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-03-16 18:15:50Огнян Илиев Петров
Ognyan Iliev Petrov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-03-16 18:15:50Николай Леонтиев Леонтиев
Nikolay Leontiev Leontiev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-03-16 18:15:50Мирослава Спасова Спасова
Miroslava Spasova Spasova
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-03-16 18:15:50Благой Тодоров Колев
Blagoy Todorov Kolev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-03-16 18:15:50Албена Цветанова Димитрова
Albena TSvetanova Dimitrova
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-01-25 13:27:34ПЕТКО ХРИСТОВ ДОБРИНСКИ
PETKO HRISTOV DOBRINSKI
Procurators
2011-01-18 14:06:31НИКОЛАЙ ИЛИЕВ НАЧЕВ
NIKOLAY ILIEV NACHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-01-18 14:06:31ЛОЗАНА ЛЮБЕНОВА СЛАВЧОВА
LOZANA LYUBENOVA SLAVCHOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-01-18 14:06:31Лозана Любенова Славчова
Lozana Lyubenova Slavchova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-01-18 14:06:31Маргарита Тонева Стаменова
Margarita Toneva Stamenova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-01-18 14:06:31Сергей Стефанов Лалев
Sergey Stefanov Lalev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-01-18 14:06:31Николай Илиев Начев
Nikolay Iliev Nachev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-01-18 14:06:31Асен Николаев Пиронков
Asen Nikolaev Pironkov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-01-18 14:06:31Петко Христов Добрински
Petko Hristov Dobrinski
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-09-28 12:01:59ЛЕВ КОРПОРАЦИЯ АД
LEV KORPORATSIYA AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 МИХАИЛ ТЕНЕВ 12, БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЕВРОТУР
2010-09-20 14:23:34ЛЕВ КОРПОРАЦИЯ АД
LEV KORPORATSIYA AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ул. МИХАИЛ ТЕНЕВ, БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЕВРОТУР 12
2008-04-21 12:42:46ПЕТКО ХРИСТОВ ДОБРИНСКИ
PETKO HRISTOV DOBRINSKI
Procurators
2008-04-21 12:35:15ПЕТКО ХРИСТОВ ДОБРИНСКИ
PETKO HRISTOV DOBRINSKI
Procurators
2008-04-21 11:27:59ЛЮДМИЛ ВЪЧКОВ ЛАЗАРОВ
LYUDMIL VACHKOV LAZAROV
Procurators
2008-04-10 12:24:37ГЕОРГИ ПЕТРОВ НИЦОВ
GEORGI PETROV NITSOV
Representative
2008-04-10 12:24:37ЛОЗАНА ЛЮБЕНОВА СЛАВЧОВА
LOZANA LYUBENOVA SLAVCHOVA
Representative
2008-04-10 12:24:37ГЕОРГИ ПЕТРОВ НИЦОВ
GEORGI PETROV NITSOV
BoardManager2
2008-04-10 12:24:37ЛИДИЯ ПАВЛОВА РАДОМИРСКА
LIDIYA PAVLOVA RADOMIRSKA
BoardManager2
2008-04-10 12:24:37АСЕН НИКОЛАЕВ ПИРОНКОВ
ASEN NIKOLAEV PIRONKOV
BoardManager2
2008-04-10 11:56:43ЛЕВ КОРПОРАЦИЯ
LEV KORPORATSIYA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-04-10 11:56:43ЛЕВ КОРПОРАЦИЯ АД
LEV KORPORATSIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. ЧЕРНИ ВРЪХ 67
2008-04-10 11:56:43ЛЕВ КОРПОРАЦИЯ АД
LEV KORPORATSIYA AD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА И ЗАД ГРАНИЦА, МАРКЕТИНГ, ФРАНЧАЙЗИНГ, РАЗРАБОТВАНЕ И УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНЖЕНЕРИНГОВИ ПРОЕКТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
2008-04-10 11:56:43АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ЮРУКОВ
ALEKSANDAR PETROV YURUKOV
Representative
2008-04-10 11:56:43БОЯН СТЕФАНОВ ЧУКОВ
BOYAN STEFANOV CHUKOV
Representative
2008-04-10 11:56:43АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ЮРУКОВ
ALEKSANDAR PETROV YURUKOV
BoardManager2
2008-04-10 11:56:43ПАВЕЛ АНТОНОВ НИКОЛОВ
PAVEL ANTONOV NIKOLOV
BoardManager2
2008-04-10 11:56:43ДАНИЕЛА СТОИЛОВА ПЕТКОВА
DANIELA STOILOVA PETKOVA
BoardManager2
2008-04-10 11:56:43ЛЮДМИЛ ВЪЧКОВ ЛАЗАРОВ
LYUDMIL VACHKOV LAZAROV
BoardManager2
2008-04-10 11:56:43ЛОЗАНА ЛЮБЕНОВА СЛАВЧОВА
LOZANA LYUBENOVA SLAVCHOVA
BoardManager2
2008-04-10 11:56:43ПЕТКО ХРИСТОВ ДОБРИНСКИ
PETKO HRISTOV DOBRINSKI
BoardManager2
2008-04-10 11:56:43ГЕЕНС СТАНИСЛАС
GEENS STANISLAS
BoardManager2
2008-04-10 11:56:43БОЯН СТЕФАНОВ ЧУКОВ
BOYAN STEFANOV CHUKOV
BoardManager2
2008-04-10 11:56:43НИКОЛАЙ ЛЕОНТИЕВ ЛЕОНТИЕВ
NIKOLAY LEONTIEV LEONTIEV
BoardManager2
2008-04-10 11:56:43МОМЧИЛ ЦЕНОВ КРЪСТЕВ
MOMCHIL TSENOV KRASTEV
Supervisor
2008-04-10 11:56:43АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА
ALBENA TSVETANOVA DIMITROVA
Supervisor
2008-04-10 11:56:43БЛАГОЙ ТОДОРОВ КОЛЕВ
BLAGOY TODOROV KOLEV
Supervisor
2008-04-10 11:56:43МИРОСЛАВА СПАСОВА СПАСОВА
MIROSLAVA SPASOVA SPASOVA
Supervisor
2008-04-10 11:56:43КИРИЛ БОГДАНОВ ТОПАЛОВ
KIRIL BOGDANOV TOPALOV
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ЛЕВ КОРПОРАЦИЯ LEV KORPORATSIYA (ЕИК: 121337947)
Check other registries about the company ЛЕВ КОРПОРАЦИЯ LEV KORPORATSIYA (ID: 121337947)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate