Събития с лица свързани с компанията К И К 97 КОМЕРС (ЕИК: 121376010)
Events with persons connected to the company K I K 97 KOMERS (ID: 121376010)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121376010)
Към 2020-01-24 20:37:05 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 20:37:05 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-17 18:37:58Анета Костадинова АНГЕЛОВА
Aneta Kostadinova ANGELOVA
Liquidator
2017-07-17 16:44:19Александър Александров Василев
Aleksandar Aleksandrov Vasilev
Liquidator
2010-12-19 14:18:51К И К 97 КОМЕРС
K I K 97 KOMERS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-12-19 14:18:51К И К 97 КОМЕРС ЕООД
K I K 97 KOMERS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 Овча Купел 523
2010-12-19 14:18:51БОЯН АЛЕКСАНДРОВ КОЛАРОВ
BOYAN ALEKSANDROV KOLAROV
БЪЛГАРИЯManager
2010-12-19 14:18:51БОЯН АЛЕКСАНДРОВ КОЛАРОВ
BOYAN ALEKSANDROV KOLAROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-12-19 14:18:51КРАСИМИР ИВАНОВ МАЧЕВ
KRASIMIR IVANOV MACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4000 Sell to: БОЯН АЛЕКСАНДРОВ КОЛАРОВ
2010-12-19 14:18:51БОЯН АЛЕКСАНДРОВ КОЛАРОВ
BOYAN ALEKSANDROV KOLAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4000 Buy from: КРАСИМИР ИВАНОВ МАЧЕВ
2010-12-19 14:18:51ВАНЯ КРАСИМИРОВА МАЧЕВА-ДИМИТРОВА
VANYA KRASIMIROVA MACHEVA-DIMITROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: БОЯН АЛЕКСАНДРОВ КОЛАРОВ
2010-12-19 14:18:51БОЯН АЛЕКСАНДРОВ КОЛАРОВ
BOYAN ALEKSANDROV KOLAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: ВАНЯ КРАСИМИРОВА МАЧЕВА-ДИМИТРОВА
2010-02-04 14:14:58К И К 97 КОМЕРС
K I K 97 KOMERS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-02-04 14:14:58К И К 97 КОМЕРС ООД
K I K 97 KOMERS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ж.к. БЪКСТОН бл. 36 вх.В ет.6 ап.65
2010-02-04 14:14:58К И К 97 КОМЕРС ООД
K I K 97 KOMERS OOD
SubjectOfActivity
ДOCTABKA, ПPEPAБOTKA, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ C XИMИЧECKИ, KAУЧУKOBИ, ФAPMAЦEBTИЧHИ, ПETPOЛHИ И ДPУГИ ПPOДУKTИ И CУPOBИHИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ИЗKУПУBAHE, ПPOИЗBOДCTBO, ПPEPAБOTKA И TЪPГOBИЯ C BCЯKAKЪB BИД ПPOMИШЛEHA, CEЛCKOCTOПAHCKA И ДИBOPACTЯЩA PACTИTEЛHA И ЖИBOTИHCKA ПPOДУKЦИЯ, BЪTPEШHO И BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT, BЪTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЪM, XOTEЛИEPCTBO, PECTOPAHTЬOPCTBO, CПEДИTOPCKA, TPAHCПOPTHO-ИHЖEHEPИHГOBA, ИMПPECAPCKA, ПPEBOДAЧECKA, ИЗДATEЛCKA, ЛИЗИHГOBA, PEKЛAMHA, ПOCPEДHИЧECKA, ПPEДПPИEMAЧECKA, MAPKETИHГOBA, ПPOEKTAHTCKO-KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT, ПPOEKTИPAHE И CTPOИTEЛCTBO, OTДABAHE ПOД HAEM И TЪPГOBИЯ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ, ЛEГAЛИЗИPAHE HA ПPABHИ ДOKУMEHTИ, ИЗДИPBAHE, ЗAЩИTA, BHEДPЯBAHE И TЪPГOBИЯ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, ПPEДCTABИTEЛCTBO И AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, KAKTO И BCЯKAKBA ДPУГA, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA ДEЙHOCT.
2010-02-04 14:14:58КРАСИМИР ИВАНОВ МАЧЕВ
KRASIMIR IVANOV MACHEV
БЪЛГАРИЯManager
2010-02-04 14:14:58КРАСИМИР ИВАНОВ МАЧЕВ
KRASIMIR IVANOV MACHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-04 14:14:58ВАНЯ КРАСИМИРОВА МАЧЕВА
VANYA KRASIMIROVA MACHEVA
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата К И К 97 КОМЕРС K I K 97 KOMERS (ЕИК: 121376010)
Check other registries about the company К И К 97 КОМЕРС K I K 97 KOMERS (ID: 121376010)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More