Събития с лица свързани с компанията АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС (ЕИК: 121403379)
Events with persons connected to the company AGENTSIYA DAGA POLIS (ID: 121403379)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121403379)
Към 2020-02-19 09:28:21 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 09:28:21 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 85 обществени поръчки за 11 213 018,77 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-02-21 15:00:09НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
NATSIONALNA AGENTSIYA ZA PRIHODITE Darzhavna agentsiya
Distraint
2018-02-21 15:00:09АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС ООД
AGENTSIYA DAGA POLIS OOD
Distraints
2018-02-21 15:00:09ДОБРОЛЮБ КОНСТАНТИНОВ ВЕЛЕВ
DOBROLYUB KONSTANTINOV VELEV
Description406
2016-11-25 15:04:13НАСКО ПЪРВАНОВ ГОРАНОВ
NASKO PARVANOV GORANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2016-11-25 15:04:13ДОБРОЛЮБ КОНСТАНТИНОВ ВЕЛЕВ
DOBROLYUB KONSTANTINOV VELEV
БЪЛГАРИЯPartner
2016-11-25 15:04:13ГЕОРГИ КАМЕНОВ АНАНИЕВ
GEORGI KAMENOV ANANIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2250 Sell to: ДОБРОЛЮБ КОНСТАНТИНОВ ВЕЛЕВ
2016-11-25 15:04:13ДОБРОЛЮБ КОНСТАНТИНОВ ВЕЛЕВ
DOBROLYUB KONSTANTINOV VELEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2250 Buy from: ГЕОРГИ КАМЕНОВ АНАНИЕВ
2016-11-25 15:04:13ГЕОРГИ КАМЕНОВ АНАНИЕВ
GEORGI KAMENOV ANANIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Sell to: НАСКО ПЪРВАНОВ ГОРАНОВ
2016-11-25 15:04:13НАСКО ПЪРВАНОВ ГОРАНОВ
NASKO PARVANOV GORANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Buy from: ГЕОРГИ КАМЕНОВ АНАНИЕВ
2016-09-19 10:50:54НАСКО ПЪРВАНОВ ГОРАНОВ
NASKO PARVANOV GORANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2016-09-19 10:50:54НАДЕЖДА КОСТАДИНОВА АНАНИЕВА
NADEZHDA KOSTADINOVA ANANIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
750 Sell to: НАСКО ПЪРВАНОВ ГОРАНОВ
2016-09-19 10:50:54НАСКО ПЪРВАНОВ ГОРАНОВ
NASKO PARVANOV GORANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
750 Buy from: НАДЕЖДА КОСТАДИНОВА АНАНИЕВА
2015-08-20 10:32:58АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС ООД
AGENTSIYA DAGA POLIS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 КОЛОМАН 1
2015-08-20 10:32:58ДОБРОЛЮБ КОНСТАНТИНОВ ВЕЛЕВ
DOBROLYUB KONSTANTINOV VELEV
БЪЛГАРИЯManager
2014-11-11 16:08:11ГЕОРГИ КАМЕНОВ АНАНИЕВ
GEORGI KAMENOV ANANIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-11-11 16:08:11КРОТАЛ СЕКЮРИТИ ЕАД
KROTAL SEKYURITI EAD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4250 Sell to: ГЕОРГИ КАМЕНОВ АНАНИЕВ
2014-11-11 16:08:11ГЕОРГИ КАМЕНОВ АНАНИЕВ
GEORGI KAMENOV ANANIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4250 Buy from: КРОТАЛ СЕКЮРИТИ ЕАД
2013-02-22 11:39:21Надежда Костадинова Ананиева
Nadezhda Kostadinova Ananieva
БЪЛГАРИЯPartner
2013-02-22 11:39:21Кротал Секюрити ЕАД
Krotal Sekyuriti EAD
БЪЛГАРИЯPartner
2013-02-22 11:39:21ГЕОРГИ КАМЕНОВ АНАНИЕВ
GEORGI KAMENOV ANANIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3000 Sell to: КРОТАЛ СЕКЮРИТИ ЕАД
2013-02-22 11:39:21КРОТАЛ СЕКЮРИТИ ЕАД
KROTAL SEKYURITI EAD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3000 Buy from: ГЕОРГИ КАМЕНОВ АНАНИЕВ
2013-02-22 11:39:21ГЕОРГИ КАМЕНОВ АНАНИЕВ
GEORGI KAMENOV ANANIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
750 Sell to: НАДЕЖДА КОСТАДИНОВА АНАНИЕВА
2013-02-22 11:39:21НАДЕЖДА КОСТАДИНОВА АНАНИЕВА
NADEZHDA KOSTADINOVA ANANIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
750 Buy from: ГЕОРГИ КАМЕНОВ АНАНИЕВ
2013-02-22 11:39:21ДАГА ПОЛИС АД
DAGA POLIS AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Sell to: КРОТАЛ СЕКЮРИТИ ЕАД
2013-02-22 11:39:21КРОТАЛ СЕКЮРИТИ ЕАД
KROTAL SEKYURITI EAD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Buy from: ДАГА ПОЛИС АД
2012-12-10 16:50:18СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ГРИГОРОВ
SVETOSLAV BORISOV GRIGOROV
БЪЛГАРИЯManager
2012-06-08 11:08:00Георги Каменов Ананиев
Georgi Kamenov Ananiev
БЪЛГАРИЯManager
2011-06-17 09:52:15АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС ООД
AGENTSIYA DAGA POLIS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул.КОЛОМАН 1
2011-06-17 09:52:15АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС ООД
AGENTSIYA DAGA POLIS OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул.КОЛОМАН 1
2010-11-04 13:00:28СПЕЦИАЛИЗИРАНА АГЕНЦИЯ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОДБОР СКАЛА
SPETSIALIZIRANA AGENTSIYA ZA PSIHOLOGICHESKI PODBOR SKALA
TransformingCompany
2010-11-04 13:00:28ГАРД ТРЕЖЪР
GARD TREZHAR
TransformingCompany
2010-11-04 13:00:28ПОЛАРИС-2000
POLARIS-2000
TransformingCompany
2010-11-04 13:00:28КОНЪР СЕКЮРИТИ
KONAR SEKYURITI
TransformingCompany
2010-11-04 13:00:28ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ ДАГА ПОЛИС
HOLDINGOVA KOMPANIYA DAGA POLIS
TransformingCompany
2010-11-04 13:00:28АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС
AGENTSIYA DAGA POLIS
Successor703
2010-06-18 13:24:03АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС ООД
AGENTSIYA DAGA POLIS OOD
SubjectOfActivity
Физическа охрана/ въоръжена, невъоръжена/ на юридически и физически лица и обекти, охрана на паричнии други видове ценности -инкасо техническа охрана - проектиране, монтаж и поддръжка на сигнално - охранителна техника издирвателна/детективска/ дейност, правно-административна дейност, обучение на граждани за боравене с оръжие и боеприпаси, психологически проучвания и подбор на кадрите, мотивационно обучение и психологически тренинги на физически и юридически лица, търговия в страната и чужбина със специални средства и съоръжения, разрешени от закона, консултантска дейност по предмета на дейност на дружеството, психологическо проучване и подбор на кадри, психологически бизнес - консултации, мотивационно обучение, психологическо обучение и психологически тренинг на граждани, фирми и организации, както и всички др дейности, които не са изрично забранени със закона.
2010-06-18 13:24:03ЕМИЛ СТОЙЧЕВ ВАСИЛЕВ
EMIL STOYCHEV VASILEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-07-16 13:20:04ДАГА ПОЛИС
DAGA POLIS
БЪЛГАРИЯPartner
2009-07-16 13:20:04ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ ДАГА ПОЛИС
HOLDINGOVA KOMPANIYA DAGA POLIS
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Sell to: ДАГА ПОЛИС
2009-07-16 13:20:04ДАГА ПОЛИС
DAGA POLIS
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Buy from: ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ ДАГА ПОЛИС
2009-04-08 14:45:05ДОБРОЛЮБ КОНСТАНТИНОВ ВЕЛЕВ
DOBROLYUB KONSTANTINOV VELEV
БЪЛГАРИЯManager
2008-01-10 09:04:36АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС
AGENTSIYA DAGA POLIS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-01-10 09:04:36АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС ООД
AGENTSIYA DAGA POLIS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1614 бул. НИКОЛА ПЕТКОВ 45А
2008-01-10 09:04:36АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС ООД
AGENTSIYA DAGA POLIS OOD
SubjectOfActivity
Физическа охрана/ въоръжена невъоръжена/ на юридически и физически лица и обекти охрана на ценности -инкасо техническа охрана проектиране монтаж и поддръжка на сигнално -охранителна техника издирвателна/детективска/ дейност правно-административна дейност обучение на граждани за боравене с оръжия и боеприпаси психологически проучвания и подбор кадрите, мотивационно обучение и психологически тренинг на физически и юридически лица търговия в страната и чужбина със специални средства и съоръжения разрешени от закона консултанска дейност по предмета на дейност на дружеството както и всички др дейности които не са изрично забранени със закона
2008-01-10 09:04:36МАРИЯ БОРИСОВА КОСТОВА-ВЪЛЧКОВА
MARIYA BORISOVA KOSTOVA-VALCHKOVA
Manager
2008-01-10 09:04:36ВАСИЛ КАМЕНОВ АНАНИЕВ
VASIL KAMENOV ANANIEV
Manager
2008-01-10 09:04:36ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ ДАГА ПОЛИС ООД
HOLDINGOVA KOMPANIYA DAGA POLIS OOD
Partner
2008-01-10 09:04:36ГЕОРГИ КАМЕНОВ АНАНИЕВ
GEORGI KAMENOV ANANIEV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС AGENTSIYA DAGA POLIS (ЕИК: 121403379)
Check other registries about the company АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС AGENTSIYA DAGA POLIS (ID: 121403379)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More