Събития с лица свързани с компанията ВЕСИМЕКС - ВЪЛКОВ И С-ИЕ (ЕИК: 121406845)
Events with persons connected to the company VESIMEKS - VALKOV I S-IE (ID: 121406845)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121406845)
Към 2020-05-27 16:46:24 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-05-27 16:46:24 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-12-12 16:20:56Емил Кирилов Пършоров
Emil Kirilov Parshorov
Liquidator
2017-11-27 17:59:47Ваня Димитрова Петрова
Vanya Dimitrova Petrova
Liquidator
2017-11-22 18:32:32Александър Александров Василев
Aleksandar Aleksandrov Vasilev
Liquidator
2017-11-08 16:37:47Елза Георгиева Ангелова
Elza Georgieva Angelova
Liquidator
2017-11-05 12:18:49Елка Русева Жекова
Elka Ruseva ZHekova
Liquidator
2017-10-30 15:59:06Десислава Живкова Димитрова-Филипова
Desislava ZHivkova Dimitrova-Filipova
Liquidator
2017-10-13 16:38:56Ернесто Олегов Еленков
Ernesto Olegov Elenkov
Liquidator
2016-04-14 14:27:47Анелия Красимирова Бечева-Димитрова
Aneliya Krasimirova Becheva-Dimitrova
Liquidator
2016-04-01 12:05:08Димитър Драгуцов Митков
Dimitar Dragutsov Mitkov
Liquidator
2014-04-23 16:27:58Теофана Пенкова Драгиева
Teofana Penkova Dragieva
Liquidator
2014-04-10 14:39:54Людмила Василева Дамянова
Lyudmila Vasileva Damyanova
Liquidator
2013-08-12 10:21:19Блага Димитрова Димитрова
Blaga Dimitrova Dimitrova
Liquidator
2013-08-08 16:03:49Антон Димитров Димов
Anton Dimitrov Dimov
Liquidator
2013-08-08 15:13:28ВЕЛИК ИВАНОВ ВЪЛКОВ
VELIK IVANOV VALKOV
UnlimitedLiabilityPartners
2013-08-07 15:17:53ВЕСИМЕКС - ВЪЛКОВ И С-ИЕ
VESIMEKS - VALKOV I S-IE
LegalForm
Събирателно дружество
2013-08-07 15:17:53ВЕСИМЕКС - ВЪЛКОВ И С-ИЕ СД
VESIMEKS - VALKOV I S-IE SD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София бул. Ернст Телман 71
2013-08-07 15:17:53ВЕСИМЕКС - ВЪЛКОВ И С-ИЕ СД
VESIMEKS - VALKOV I S-IE SD
SubjectOfActivity
Научно-производствена, развойна, изследователска, внедрителска, инженерингова, проектантска, художествено-творческа и интелектуална информационно-консултантска дейност на научно-технически и технологични продукти, нови технологии, инвестиране и финансиране на стопанско изгодни инициативи в страната и чужбина от всякакъв вид, многообразие и форма, да осъществява вътрешно и външни търговски, финансови и правни сделки от всякакъв вид, разновидност, многообразие и форма за собствена и чужда сметка, маркетингови проучвания, прогнози, консултации и съдействие на български, смесени чуждестранни фирми в стоковата, новационната и инвестиционната, пласментната, ценовата, сервизната и рекламно-информационната им политика, стратегия и тактика на международния и вътрешен пазар, включително и управления, представителство на стопански дейности в страната и чужбина, търговска и външнотърговска /класически реекспортна, бартерна, многостранни, лизингови, обвързани сделки и операции, внос и износ на оборудване, стоки и услуги, агентство, прецизна информация и информационна и посредническа дейност в областта на туризма, търговия и посредничество при реализация на авторски права върху интелектуални продукти, предмет на интелектуалната собственост, завършен цикъл на туристическо обслужване, търговски и стопански дейности на фирми, организации и граждани и цялостното им канцеларско оборудване, инвестиране, разработване и внедряване, промишлено коопериране, сдружаване, трансфер на технологии, ноу-хау в областта на промишлеността, услугите и селското стопанство, търговия, внос, износ на нови и употребявани автомобили и моторизирани съоръжения, резервни части, наем, заем, рент-а-кар, автосервиз, товарен и пътнически таксиметров транспорт, складова и товарно-разтоварна дейност в услуга на фирми, организации на граждани в страната и чужбина, комисионерска дейност, представителска и рекламна дейност в услуга на граждани, фирми и организации в страната и чужбина и други съпътстващи или необходими дейности в пряка връзка с описаните предмети на дейност на фирмата, производство на осветителни тела, електроуреди, резервни части за тях, електрообзавеждане на частни, обществени и държавни сгради, включително и включването им към електрозахранване, производство на шир потреби за бита, пласмента на същите, развитие на селскостопанска и животновъдна продукция, преработване и пласмент, съучредяване на местни и чуждестранни сдружения и фирми, акционерни дружества в българско и чуждестранно участие, представителна дейност и посредничество
2013-08-07 15:17:53ВЕЛИК ИВАНОВ ВЪЛКОВ
VELIK IVANOV VALKOV
БЪЛГАРИЯAssignedManager
2013-08-07 15:17:53МАРГАРИТА ВЕЛИКОВА ВЪЛКОВА
MARGARITA VELIKOVA VALKOVA
БЪЛГАРИЯAssignedManager

Проверки в други регистри за фирмата ВЕСИМЕКС - ВЪЛКОВ И С-ИЕ VESIMEKS - VALKOV I S-IE (ЕИК: 121406845)
Check other registries about the company ВЕСИМЕКС - ВЪЛКОВ И С-ИЕ VESIMEKS - VALKOV I S-IE (ID: 121406845)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More