Събития с лица свързани с компанията БИОТИМ СОФТУЕР (ЕИК: 121422874)
Events with persons connected to the company BIOTIM SOFTUER (ID: 121422874)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121422874)
Към 2020-02-19 10:23:02 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 10:23:02 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-10-29 10:12:53Eйч Ес Би Ви
Eych Es Bi Vi
TransformingCompany
2014-10-29 10:12:53БИОТИМ СОФТУЕР
BIOTIM SOFTUER
Successor703
2014-05-09 11:29:40ИНОВЕНТ ХОЛДИНГ АД
INOVENT HOLDING AD
БЪЛГАРИЯPartner
2014-05-09 11:29:40ТЕОДОР ИВАНОВ ЗАХОВ
TEODOR IVANOV ZAHOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4640 Sell to: ИНОВЕНТ ХОЛДИНГ АД
2014-05-09 11:29:40ИНОВЕНТ ХОЛДИНГ АД
INOVENT HOLDING AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4640 Buy from: ТЕОДОР ИВАНОВ ЗАХОВ
2012-01-12 17:15:14ИНОВЕНТ ХОЛДИНГ АД
INOVENT HOLDING AD
БЪЛГАРИЯPartner
2012-01-12 17:15:14ПЛАМЕН РУВИМОВ ТОПАЛОВ
PLAMEN RUVIMOV TOPALOV
БЪЛГАРИЯPartner
2008-05-29 16:17:10БИОТИМ СОФТУЕР
BIOTIM SOFTUER
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-05-29 16:17:10БИОТИМ СОФТУЕР ООД
BIOTIM SOFTUER OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 ИЗТОК бул. Г.М. ДИМИТРОВ 36
2008-05-29 16:17:10БИОТИМ СОФТУЕР ООД
BIOTIM SOFTUER OOD
SubjectOfActivity
PAЗPAБOTKA И BHEДPЯBAHE HA ПPOГPAMHИ ПPOДУKTИ, BЬHШHA И BЬTPEШHA TЬPГOBИЯ, ПOCPEДHИЧECKA И KOMИCИOHHA ДEЙHOCT, PEKЛAMHA ДEЙHOCT, TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ, TУPИЗЬM, KAKTO И BCЯKA ДPУГA, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA ДEЙHOCT.
2008-05-29 16:17:10ТЕОДОР ИВАНОВ ЗАХОВ
TEODOR IVANOV ZAHOV
Manager
2008-05-29 16:17:10ПЛАМЕН РУВИМОВ ТОПАЛОВ
PLAMEN RUVIMOV TOPALOV
Manager
2008-05-29 16:17:10ТЕОДОР ИВАНОВ ЗАХОВ
TEODOR IVANOV ZAHOV
Partner
2008-05-29 16:17:10ПЛАМЕН РУВИМОВ ТОПАЛОВ
PLAMEN RUVIMOV TOPALOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата БИОТИМ СОФТУЕР BIOTIM SOFTUER (ЕИК: 121422874)
Check other registries about the company БИОТИМ СОФТУЕР BIOTIM SOFTUER (ID: 121422874)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More